FIETSROUTES


FIETSROUTE MONUMENTAAL GROEN BREDA

Hier kunt u de route voor de Fietstocht Monumentaal Groen Breda downloaden, klik op: 
FIETSROUTE MONUMENTAAL GROEN

De fietsroute langs de grens van GROOT BREDA bestaat inmiddels al sinds 2000.
Het Stadsarchief Breda stelde de route t.g.v. Monumentendag samen en op initiatief van de Heemkundekringen “Op de Beek” en “Teterings Erfdeel” werd de route voorzien van een complete bewegwijzering met zes-kantige groene bordjes met de tekst: MONUMENTAAL GROEN BREDA.

Onze heemkundekring controleert het traject jaarlijks en brengt daar waar nodig wijzigingen aan in de 65 kilometer lange fietsroute door monumentaal groen in Breda.

De belangrijkste vertrekpunten zijn het Stadsarchief aan de Parade te Breda en de dorpskernen van Prinsenbeek (kruising Zanddreef/Leursebaan), Teteringen, Bavel en Ulvenhout.

De tocht voert langs buitenplaatsen, bossen, parken, tuinen, houtwallen, beekdalen, bosschages, oude bomen en zandpaden in de buitengebieden van vooral de voormalige randgemeenten van Breda.
Als u het hele traject fietst,  dan komt u onderweg aansprekende punten tegen als het Cadettenkamp,  de Lage Vuchtpolder,  de Spinolaschans,  de beemdengebieden van de Haagse Beemden en Prinsenbeek,  het Liesbos,  de Rith,  het beekdal van de Aa of Weerijs,  het Mastbos,  Kasteel Bouvigne,  het Markdal en het Ulvenhoutsebos.

Natuurlijk kunt u ook delen van de route fietsen. In principe bepaalt u zelf het begin- en eindpunt en door de groene bordjes is de weg gemakkelijk te volgen.


DEVOTIE-FIETSROUTE

Hier kunt u de route voor de Devotie-Fietstocht downloaden, klik op: 

DEVOTIE-FIETSROUTE (wijz 2018) 

De route van 22 kilometer voert door het “oude” Prinsenbeekse parochiegebied,  inclusief Haagse Beemden.

Met devotie wordt de toewijding aan een hogere macht bedoeld. Meestal verwijst het naar gebruiken die door een religie (voor wat betreft deze route de R.K. Kerk) of haar volgelingen als belangrijk ervaren worden. Dit uit zich o.a. in het aanbrengen van religieuze beeltenissen op woningen en gebouwen.

Wout Timmers heeft de devoties in Prinsenbeek geïnventariseerd en aan de hand daarvan is deze route samengesteld. Van de ruim 40 afbeeldingen in ons dorp ziet u er tijdens deze fietstocht 35.

De route begint en eindigt bij het H. Hartbeeld op de hoek Groenstraat/Valdijk en voert o.a. langs de Vredeskapel en de Gageldonksekapel.