LID WORDEN


Voor € 20,–  per gezin per jaar steunt u Heemkundekring OP DE BEEK,  ontvangt u ieder kwartaal het verenigingsblad De Klepel en kunt u deelnemen aan de activiteiten.

Voor aanmelding en opzegging neem contact op met onze ledenadminstratie:  gtmartens@ziggo.nl of  076-5413672

 

Cadeautip:  een lidmaatschap (neem contact op met de ledenadministratie).

 

NIEUWSBRIEF:  Wilt u ook onze digitale Nieuwsbrief ontvangen neem dan even contact op met onze ledenadministratie (tel. 5413672 of gtmartens@ziggo.nl) en geef uw emailadres door.

 

Heemkundekring OP DE BEEK is door de Belastingdienst officieel aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Dat betekent dat donateurs giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting kunnen aftrekken binnen de daarvoor geldende regels. De Heemkundekring hoeft ook geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en donaties.