TERUGBLIK/FOTO’S 2013


KERST-VRIJWILLIGERSBIJEENKOMST 15 december 2013


ALGEMENE LEDENVERGADERING op woensdag 6 november 2013

NA DE PAUZE:    LEZING OVER “DE MEIDENKIST” DOOR CEES PRINSEN
Cees is conservator van het museum de Dorpsdokter in Hilvarenbeek, verteller en schrijver van heemkundige artikelen en bovenal specialist in historie en volksleven.


EXPOSITIE “125 JAAR AMOR MUSAE”  zondagen 6 oktober-3 november-1 december 2013

Amor MusaeIn het oudste kasboek van Harmonie “AMOR MUSAE” staat te lezen dat in het jaar van oprichting, 1888, de eerste aankoop bestond uit koperen blaasinstrumenten en slagwerk. Uit deze samenstelling blijkt dat “AMOR MUSAE” toen alleen nog maar over ‘koper’ beschikte en dus is begonnen als fanfare. Eerst in 1923 werd besloten de fanfare om te zetten in een harmonie en werden om te beginnen twee klarinetten aangeschaft. In de jaren tot aan de tweede wereldoorlog groeide “AMOR MUSAE” vervolgens uit tot een volwaardige harmonie.
Het harmonieorkest is voortgekomen uit de militaire orkesten. Deze professionele orkesten hadden een grote, stimulerende invloed op de amateurharmonieorkesten. Tot aan de jaren 50 van de vorige eeuw bestond het gebruikelijke repertoire vooral uit bewerkingen van klassieke (opera)ouvertures en marsen. Sindsdien heeft het harmonieorkest zich allengs ontwikkeld tot een symfonisch blaasorkest dat nauwelijks meer door de straten marcheert, maar nog voornamelijk podiumconcerten geeft. Het moderne harmonieorkest speelt in hoofdzaak bewerkingen van symfonische muziek, waaronder ook filmmuziek en musicalrepertoire. Ook Harmonie “AMOR MUSAE” is in de loop der tijd van dorpsfanfare naar symfonisch blaasorkest geëvolueerd.
Hoe het Harmonie “AMOR MUSAE” sinds haar oprichting 125 jaar geleden is vergaan, is nu te zien in museum De Rijf. Naast een indruk van de verwevenheid van “AMOR MUSAE” met de Beekse gemeenschap, geeft de expositie ook een beeld van de nationale en internationale muzikale successen en daarmee van de ambassadeurs-functie van “AMOR MUSAE” voor Prinsenbeek.


“KASTEEL BOSCHDAL – BOLWERK VAN BEEKS VERZET – OORLOGSGEHEIM VAN BEZET DORP”
Presentatie voor genodigden van het boek, geschreven door Rinie Maas op donderdag 26 september 2013.

Tweede presentatie van het boek “KASTEEL BOSCHDAL – BOLWERK VAN BEEKS VERZET – OORLOGSGEHEIM VAN BEZET DORP” op zaterdag 28 september 2013.

Lezing door Rinie Maas n.a.v. de presentatie van het boek “KASTEEL BOSCHDAL – BOLWERK VAN BEEKS VERZET – OORLOGSGEHEIM VAN BEZET DORP” op dinsdag 12 november 2013.


LEZING “ZWARTENBERGSE POLDER EN DE MOORD OP DE KADIJK”
door Ton van de Wijngaart op 11 september 2013

Voor de pauze zal Ton op een bijzondere wijze aan de hand van een beeldpresentatie schetsen hoe dit gedeelte van Nederland en de polder in het bijzonder is ontstaan. Ook zal hij ingaan op de wijze van verwerving door Engelbrecht van Etten. Vanaf dat moment maakt hij een rondje om de polder met alle ins en outs van de laatste 500 jaar.

Na de pauze vertelt hij over zijn boek: “De moord op de Kadijk”. Over het  ontstaan daarvan, welke toevalligheden er een rol hebben gespeeld en wat er feitelijk is gebeurd. Het volksliedje “Moord op de Kadijk” uit 1918 en recentelijk ingezongen door zijn 95-jarige moeder zal niet ontbreken.


EXPOSITIES IN MUSEUM DE RIJF  op 1 september 2013

Museumproject ” Het spoor op de Beek” – Weefgetouw opnieuw bespannen

Expositie cursisten Atelier Tankink
Presentatie van het werk van cursisten van de teken- en schildergroepen van Jan Tankink uit het afgelopen jaar.
U ziet werk van zowel beginners als gevorderden in diverse technieken en uit al het werk spreekt het plezier dat de cursisten beleven aan het bezig zijn met potlood, pen en penseel.


VERHUIZING HEEMKUNDIG MAGAZIJN “DE WÈRUFT” in de zomer van 2013

010 verhuizing Weruft juli 2013Naast Museum De Rijf hebben wij ook nog een heemkundig magazijn met heemkundige spullen.

In het begin van het ontstaan van onze heemkundekring was dit gevestigd aan de Spoorstraat, nadien tot 2010 aan de Gertrudislaan en van 2010 tot heden in een boerderij aan de Grintweg. Wegens verkoop daarvan, moest weer naar een nieuw onderkomen worden gezocht en wij hebben dit gevonden aan de Brielsedreef.

Na een paar maanden hard werken door de verhuiscoördinator Wijnand Bouman en zijn medewerkers is ook deze 4e verhuizing weer een feit en kunnen we er weer een paar jaar tegen.


BUURTEN   zomer 2013
Vanwege het overlijden vorig jaar van initiatiefnemer Piet de Nijs zijn er in de zomer van 2012 geen buurtmiddagen geweest.

Dit jaar heeft Wout Timmers de traditie van de zomerbuurtmiddagen voortgezet en getuige de opkomst met groot succes.


HEEMREIS
Op zaterdag 22 juni 2013 ging de Heemreis naar de Botanische Tuinen van de Universiteit Utrecht. Daar aangekomen was er koffie met gebak en rondleidingen door deskundige gidsen. Na de lunch werd een bezoek gebracht aan Huis Doorn.


EXPOSITIE TEKEN- EN SCHILDERGROEP “ANGELO CUSTODE” zondag 2 juni 2013

Al ruim twintig jaar werkt de teken- en schildergroep “Angelo Custode”  op verschillende lokaties in Prinsenbeek onder leiding van Ina Nieuwenhuis.
Deze tentoonstelling laat een keuze zien uit recent werk in aquarel, pastel, acryl en olieverf. Het wordt een kleurrijk overzicht, dat een inkijk biedt in de thematiek en de werkwijze van de individuele deelnemers en dat zeker ook een beeld geeft van het genoegen dat de groep beleeft aan het samen scheppend bezig zijn.
De naam Angelo Custode betekent “Engelbewaarder” en verwijst dus niet naar een Italiaanse schilder, maar naar het oude schoolgebouw “De Engelbewaarder”, waar de groep heel wat jaren een oud klaslokaal als atelier heeft gebruikt. Het glas-in-lood raam  “De Engelbewaarder” van de Bredase glazenier Louis de Swart, heeft na de afbraak van het schoolgebouw een ereplaats heeft gekregen in de parochiekerk van Prinsenbeek.
In 1996 hield de teken- en schildergroep in de Engelbewaarder een grote tentoonstelling. De videofilm, die toen is gemaakt, zal tijdens deze expositie vertoond worden.

De exposanten zijn Marie-Louise van Aalst, José Broekhoff, Roseriet Caron, Luus van Essen, Anneke Gerritsma, Monique Hitzbleck-de Kuyper, Ine van den Hoven, Ankie Lier-Janssens en Rieky Schermer.


VLASSERIJ- EN SUIKERMUSEUM
Bezoek aan het Vlasserij- en Suikermuseum te Klundert op zaterdagmiddag 18 mei 2013. Mede dank zij de uitgebreide uitleg door de 2 rondleiders was het een heel leerzame en interessante excursie.


EXPOSITIE “100 jaar RKJB en KPJ – 1913-2013”  op zondag 7 april en 28 april 2013

R.K. JONGE BOERENSTAND en KATH. PLATTELANDS JONGEREN PRINSENBEEK

Op zondag 7 april vond in Museum De Rijf de opening plaats van de tentoonstelling van foto’s, documenten, en voorwerpen uit die 100 jaar. Over deze periode zullen te zien zijn foto’s, overzichten van bestuursleden en adviseurs, het ledental en de activiteiten.
In elke Noord-Brabantse plaats, waar een Boerenbondsafdeling bestond, was een vereniging voor jonge boeren. In 1966 is de RKJB omgezet in de nieuwe organisatie van de Katholieke Plattelands Jongeren, de KPJ. De RKJB, de boerenjeugdvereniging, stond voor vernieuwing, modernisering en vorming op sociaal, cultureel, godsdienstig, technisch en sportief gebied. Dit gebeurde middels cursussen, lezingen, excursies, retraites, bedevaarten enzovoorts. Ook gingen de afdelingen met elkaar in competitie op regionaal, kring- en interkringniveau op terreinen van sport, cultuur en agrarische techniek in een bredere waaier van activiteiten, waarbij men moet denken aan toneel, spreken in het openbaar, zang, paardrijden, ploegwedstrijden, graslandverbetering, proefvelden e.d.


MUZIEKAVOND “THUIS IN BRABANT”
op zaterdag 23 maart 2013 in de Rabozaal van de Drie Linden met

Cor Swanenberg/accordeonist Henk Verhagen, Annelieke Merx met gitaar, Lya de Haas/gitarist Hennie Korsten.

Deze vijf artiesten vertolkten afwisselend het Brabantse lied in de met bijna 300 bezoekers gevulde Rabozaal van de Drie Linden. De avond werd aan elkaar gepraat met sketches, verhaaltjes en liedjes door Cor Swanenberg, waarbij Henk Verhagen het Brabantse lied op accordeon luisterrijk verpakte. Hennie Korsten bracht de zaal in vervoering met zijn onnavolgbaar gitaarspel en Lya de Haas zong ondermeer ‘Wijs mèn de plots’, waarmee ze veel waardering oogstte. Tot slot bracht Annelieke Merx in haar eigen stijl onder meer het lied “Brabant m’n eige laand”, waarmee het gevoel ‘Thuis in Brabant’ volledig eer werd aangedaan.

Om 23.15 uur werd de avond afgesloten met het passende lied “Wè hen wij’t goewd”. Iedereen kon zich hier volkomen in vinden, getuige het wel zeer enthousiaste eindapplaus.


EXPOSITIE “33 JAAR CARNAVALSVERENIGING DE BATABIEREN” in Museum De Rijf op 3 februari en 3 maart 2013

   

Carnavalsvereniging CV de Batabieren uit Prinsenbeek viert dit jaar haar 33 jarig bestaan. Om dit karnavaleske jubileum kracht bij te zetten is in samenwerking met de BAK van Boemeldonck en Heemkundekring Op de Beek een wisselexpositie ingericht.
De Batabieren is een van de vele karnavalsclubs die Prinsenbeek rijk is. De club heeft vele jaren aan de grote optocht deelgenomen en is ondermeer twee keer winnaar geweest van deze landelijk bekende optocht. In 33 jaar maak je als vereniging heel wat mee, er worden acties gehouden, er worden foto’s gemaakt, er worden speciale voorwerpen gemaakt en nog veel meer. Om dit alles met de Prinsenbeekse bevolking te delen heeft de club de BAK van Boemeldonck gevraagd om als onderdeel van de permanente BAK expositie als tweede in de historie in het museum de Rijf een wisselexpositie in te mogen richten.
Voor genodigden is op zondag 3 februari 2013 rond de klok van 12.45 uur deze wisselexpositie door Prins Jacobus XLVII op ludieke wijze geopend.


LEZING  “TOEN ARM ZIJN NOG EEN MISDRIJF WAS”
door Karel Govaerts, voorzitter van het Gevangenismuseum in Merksplas (BE) in januari 20.

Voor bijna 60 aanwezigen deed de directeur van het gevangenismuseum te Merksplas zijn verhaal over de bestrijding van armoede door de eeuwen heen.
De bedelaar werd vroeger wel geaccepteerd door de lokale gemeenschap en de landloper niet. Er bestond verschil tussen een bedelaar en een landloper, vertelde hij. Lange tijd was een bedelaar een geaccepteerd verschijnsel, omdat men hem kende, binnen de lokale gemeenschap, maar een landloper was een misdadiger. Men beschouwde landlopers als klaplopers, die te lui waren om te werken en alleen maar wilden profiteren. Dit terwijl ze er vaak ook niets aan konden doen dat het voor hen niet mogelijk was om normaal te kunnen functioneren, aldus Govaerts.
Heeft armoe altijd bestaan? Hoe is het ontstaan? Hoe ging men er mee om en wat had dat tot gevolg? Allemaal vragen die tijdens de lezing werden beantwoord. Nee, armoe heeft niet altijd bestaan, aldus de spreker. Maar armoede kwam voornamelijk door de toename van de bevolking en de maatschappelijke ontwikkelingen.
De functie van liefdadigheid, zowel van kerkelijke als burgerlijke overheid, kwam ook aan de orde. En de lezing had een verrassend moraalstaartje. De spreker stelde zijn toehoorders de vraag of zij heden ten dage goed omgaan met armoede en of ze de komst van vreemdelingen vaak ook als een soort landloperverschijnsel zien. Met deze vragen in het achterhoofd keerde men huiswaarts.