TERUGBLIK/FOTO’S 2021

zaterdag 3 april 2021
ONZEKERE TOEKOMST MUSEUM AAN DE BRIELSEDREEF
De vroegere varkensschuur bij de boerderij van Jan Smits aan de Brielsedreef 39 is afgelopen jaren met behulp van een heleboel fantastische mensen omgebouwd tot een prachtig heemkundig museum over de Beekse historie, waar we gemiddeld 2000 bezoekers per jaar ontvangen. Wij huren ons onderkomen daar van Jan, die nog in de boerderij woont. Hij draagt het museum een warm hart toe en wil ons heel graag helpen met een continuering van het museum op zijn erf. Daar zijn wij hem heel dankbaar voor.

Maar op dit perceel rust planologisch een agrarische bestemming, die in principe het vestigen van een museum niet toestaat. Om dit toch mogelijk te maken heeft de gemeente Breda ons tot 1 mei 2027 een tijdelijke ontheffing van deze bepaling gegeven. De bedoeling is dat deze ontheffing omgezet wordt in een definitieve planologische maatschappelijke bestemming die nodig is voor de huisvesting van het museum.

In overleg met de gemeente en provincie is hieraan de afgelopen tijd gewerkt. Dat heeft erin geresulteerd dat de gemeente het ook belangrijk vindt dat het museum voor de Prinsenbeekse gemeenschap behouden blijft. Schriftelijk werden Jan en wij op de hoogte gesteld dat men aan de omzetting van agrarische naar maatschappelijke bestemming mee wil werken.

Daar zijn wij natuurlijk heel blij mee, maar uiteraard gaat dit niet zomaar en moet er nog aan veel voorwaarden voldaan worden alvorens het allemaal realiteit is. Samen met Jan Smits gaan we bekijken of het mogelijk is hieraan te voldoen.

Zie voor artikelen op Prinsenbeek Nieuws en BN De Stem


maandag 19 april 2021
ACTIE “FLESSENSTATIEGELD”

Onze heemkundekring bestaat dit jaar 25 jaar en dit zal volgend jaar groots gevierd gaan worden.

Supermarkt Jumbo aan de Markt heeft ter gelegenheid hiervan een actie gestart, waarbij de opbrengst van flessenstatiegeld gedoneerd kan worden aan onze vereniging.
Dus heeft u lege flessen met statiegeld, lever deze in bij JUMBO en doneer de opbrengst aan onze kring.
Wij zijn er u heel dankbaar voor.

woensdag 4 mei 2021
BEGELEIDE WANDELING/EXCURSIE NATUURGEBIED DE HOOIBERG op de ZONDAGEN 30 MEI en 4 JULI 

Voor onze leden hebben wij in het erg interessante natuurgebied de Hooiberg een excursie (4 km.) met toelichting over de historie, flora en fauna (speciaal vlinders) georganiseerd. Ook brengen we een bezoek aan een fraaie siertuin, het Moestuinencomplex “Krek wa’k wou” en Tuinderij “de Groene Schakel”. 

Voor deze excursie dient u zich wel voor uiterlijk 25 mei aan te melden i.v.m. de groepsgrootte. 

Uitgebreide informatie vindt u op de pagina “activiteiten” op deze site.


woensdag 4 mei 2021
NIEUWE WANDELINGEN/OMMETJES 

  1. HONDS OMMETJE (7,5 KM – startpunt rotonde Velsgoed).

Een lusvormig ommetje heen en terug langs de A16/HSL. Speciaal gericht op hondenbezitters die een vorm van luwte opzoeken.

  1. HALS OMMETJE (5,2 KM – startpunt kruispunt Halsche Vliet/Haagsedijk).

Dit is een ommetje op 4 km van ons dorp in het uiterste noordwesten, richting Mark en Zwartenberg en voert door de polders van de zuidkant van rivier de Mark (Markbeemden).

Voor routebeschrijvingen zie de pagina “wandelroutes” op deze site.


LENTE 2021
Blijkbaar inspireert het voorjaar onze gevederde vrienden: een echtpaar roodborstjes. Zij namen hun intrek in het museum en vonden de opslagplaats De Wèruft wel een geschikte plek om hun drie spruiten ter wereld te brengen.
Bij de inventarisatie van onze museumspulletjes daar, werd het nestje ontdekt. Meteen is ook het werk stilgelegd om de kraamkamerrust niet te verstoren. Het echtpaar heeft het er maar druk mee en vliegt af en aan. Wij heten de familie Roodborst als eerste bezoekers van ons museum dit jaar van harte welkom. Het is een teken dat het voorjaar weer is aangebroken en dat het hoop geeft dat binnenkort alle narigheid van afgelopen jaar achter de rug is en dat straks het museum voor iedereen weer toegankelijk is.MUSEUM DE RIJF EINDELIJK WEER OPEN

We slaakten een zucht van verlichting, toen bekend werd dat alle musea vanaf 5 juni weer open mochten zijn. Onze laatste openstelling van 13 december vorig jaar is alweer een half jaar geleden. Dat was ook de eerste openstelling nadat er hard gewerkt was aan de 100 m2 grote uitbreiding. Jammer dat er toen veel belangstellenden niet konden komen, want het is prachtig geworden met nieuwe taferelen. Daarnaast zijn er ook veel nog nooit vertoonde spulletjes te zien.

EXPOSITIE (tijdens openingstijden museum): 
48 BOEMELDONCKSE PRINSEN IN BEELD

OOK BENT U VAN HARTE WELKOM IN DE “BIKSE KRUIDENHOF”(tijdens openingstijden museum)

Sinds vorig jaar is er bij Museum de Rijf een kruidenhof. Een 5-tal enthousiaste mensen verbouwt hier biologische planten en geneeskrachtige kruiden. Het heeft een aantrekkelijke en ecologische uitstraling. Er zijn nog veel plannen, dus extra handjes (en plantjes) zijn altijd welkom. Wilt u meer weten, neem dan even contact op met Pim Monné (06-16415002) of pimmonne51@gmail.com) of Rianne Nelemans (06 83708064 of rianne.nelemans1@gmail.com).

Wij heten u dus weer van harte welkom (zie agenda voor openingsdagen). Uiteraard houden wij rekening met de dan geldende Covid en RIVM-voorschriften.


26 augustus 2021

“BUURTEN”, de traditionele buurtmiddagen, dit jaar voor het eerst met Anton Machielsen.
Onder het genot van een (gratis) kop koffie/thee werd gezellig gebuurt in Museum De Rijf. 

Voor een uitgebreid artikel hierover klik op Prinsenbeek Nieuws – buurten


zaterdag 18 september 2021

HEEMKUNDEKRING “OP DE BEEK”
25 JAAR GELEDEN OPGERICHT!

In het zicht van de opheffing van de Gemeente Prinsenbeek per 1 januari 1997 is op 18 september 1996 onze heemkundekring opgericht.

We gaan dit vieren in het weekend van 26 en 27 maart 2022 (verplaatst naar 24 en 25 september 2022) met het

Het wordt een groot mediaspektakel dat helemaal in het teken staat van hoe het komt dat Prinsenbeek zo’n fijne hechte gemeenschap is.

En om die vraag te beantwoorden moet je je in de eerste plaats verdiepen in de historie van de Beek, want die gemeenschapszin is niet zomaar uit de lucht komen vallen.
Het beantwoorden van die vraag heeft dus zin en zal leiden tot het besef wat de waarde van ons cultureel erfgoed is. Het verleden heeft immers geleid tot het heden.
Wij willen op een eigentijdse wijze de hele Prinsenbeekse gemeenschap kennis laten maken met de relatief rijke geschiedenis van ons mooi dorp.

Het plan is dan ook om de ontwikkelingen in de loop der eeuwen en alle facetten van de plaats gehad hebbende vorming van de huidige samenleving op een dynamische wijze op een 5,5 x 3 meter groot scherm met passende licht- en geluideffecten in beeld te brengen.
Op cruciale momenten/overgangen zal de voorstelling aangevuld worden met toepasselijke muziek, zang en dans, uitgevoerd door plaatselijke muzikanten, zangers en dansers.

Samenwerking staat in ons dorp Prinsenbeek voorop. De intentie is dan ook om er een echt Beeks evenement van te maken. Daarom is voor de realisatie op ieder specifiek terrein contact gezocht met Bekenaren. Diverse plaatselijke verenigingen, groepen en organisaties hebben hun medewerking al toegezegd. Ook worden enkele nieuwe muziekstukken geschreven. Zelfs de techniek is in handen van Bekenaren.

Het wordt een echt Beeks feest in de “Jumbo Miegielsenzaal” in De Drie Linden op 24 en 25 september 2022. Noteer alvast deze data.


Met een groots mediaspektakel op 26 en 27 maart 2022 (verplaatst naar 24 en 25 september 2022) in de Drie Linden, vieren we dat onze heemkundekring 25 jaar bestaat. Het plan is om de ontwikkelingen van het dorp en de hechte Beekse samenleving in de loop der eeuwen in beeld te brengen. Dit op dynamische wijze, op een 5,5 x 3 meter groot scherm, met passende licht- en geluidseffecten. Op cruciale momenten/overgangen zal de voorstelling aangevuld worden met toepasselijke muziek, zang en dans, uitgevoerd door plaatselijke muzikanten, zangers en dansers.
De belangrijkste factor is echter de gewone Prinsenbekenaar zelf, die in dit spektakel een prominente plaats verdient.

De komende tijd wordt u misschien ook door Han en Lia de Graaf ergens in het dorp aangesproken, met de vraag of zij een foto van u mogen maken. Als u uw medewerking geeft, dan komt u ook voor in dit spektakel. Bij voorbaat bedankt voor de medewerking.


zaterdag 2 oktober 2021 HEEMREIS naar HATTEM

Hattem is een Hanzestad, een plaats van geschiedenis, cultuur en natuur, gelegen op de Veluwe tussen de noordrand van de Veluwe en de IJssel. Een prachtige oude binnenstad met fraaie koopmanshuizen, hoge muren, een stadsgracht en poorten. We brachten een bezoek aan het Bakkerijmuseum, tijdens de stadswandeling zagen we o.a. het kasteel “Dikke Tinne” en bezochten we de musea Voerman (Verkadealbums) en Anton Pieck (Efteling).


zondag 10 oktober 2021 ZILVEREN DRAAGINSIGNE VOOR WOUT TIMMERS

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Heemkundekring Op de Beek afgelopen zondag in Marktzicht heeft Ad Jacobs, de regio-voorzitter van Brabants Heem (de overkoepelende organisatie van de heemkundekringen in Noord-Brabant) Wout Timmers het zilveren draaginsigne van Brabants Heem opgespeld en hem de daarbij horende oorkonde uitgereikt.

Wout heeft zijn sporen in de Prinsenbeekse gemeenschap zeer verdiend. In 1996 was hij degene die het initiatief nam tot oprichting van de Heemkundekring. Zodoende viert men dit jaar het zilveren bestaansjubileum. Een mooie gelegenheid om Wout eens in het zonnetje te zetten, want na 25 jaar mogen we constateren dat zijn initiatief heeft geleid tot een tot op de dag van vandaag bloeiende vereniging met bijna 600 gezinsleden en een drukbezocht museum.
Uit de lovende woorden van voorzitter Ad van Melis en een persoonlijk woord van Kees Nagelkerke bleek wel wat hij allemaal voor de Prinsenbeekse gemeenschap in het algemeen en de Heemkundekring in het bijzonder heeft betekend. Wout was naast al zijn andere vrijwilligerswerk in ons dorp o.a. de eerste voorzitter en 21 jaar redactielid van het verenigingsblad De Klepel.  7 Jaar coördineerde hij samen met zijn vrouw Ria het “buurten”. Hij stelde fietsroutes en exposities samen enz..  Maar vooral zijn kennis over ons dorp en zijn bewoners, zijn grote netwerk en zijn functie als vraagbaak waren al die jaren van belang voor de kring. Zijn tomeloze energie en verzamelwoede hebben een grote bijdrage geleverd aan het succes van de heemkundekring.


vrijdag 12 november 2021

UITSLAGRABO CLUBSUPPORT 2021

De RABO ClubSupport-actie heeft onze Heemkundekring  € 935,55 en Museum De Rijf € 799,78 opgeleverd.

Heel hartelijk dank aan eenieder die op ons heeft gestemd en zeker ook dank aan de Rabobank.


vrijdag 12 november 2021
Vredeskapel weer netjes schoon
Leerlingen van groep 8 van basisschool De Horizon in Prinsenbeek hebben donderdagochtend de Vredeskapel en directe omgeving netjes schoongemaakt. Dat was wat later in het jaar dan normaal, maar de eerder geplande dag viel door noodweer letterlijk in het water.
Al vele jaren zorgen de leerlingen uit de hoogste groepen van de Prinsenbeekse basisscholen om beurten voor het onderhoud van de Vredeskapel. In oktober nam De Horizon het stokje over van De Griffioen. Heemkundekring Op de Beek en Mobilisatiemuseum “Weest op uw hoede” vinden het belangrijk dat de jeugd zorgvuldig met het erfgoed omgaat en verwachten dat dat op deze wijze wordt gestimuleerd.


maandag 20 december 2021

LASTIG JUBILEUMJAAR HEEMKUNDEKRING SUCCESVOL AFGESLOTEN

Onze Heemkundekring vierde dit jaar het zilveren bestaansjubileum. Helaas konden door corona veel activiteiten niet doorgaan en moest de grote viering verschoven worden naar 24 en 25 september 2022. Toch is het jubileumjaar nog goed afgesloten, en wel met de opbrengst van de statiegeldactie van Jumbo Miegielsen.

Heemkundekring Op de Beek werd opgericht in het zicht van de opheffing per 1 januari 1997 van de gemeente Prinsenbeek, nu ook 25 jaar geleden. In die 25 jaar is veel bereikt. Bijna 600 gezinsleden en zo’n 70 vrijwilligers telt de vereniging.
Sinds 16 jaar is er ook een eigen museum. Dit Museum De Rijf beslaat een oppervlakte van zo’n 600 m2 en is nu gevestigd aan de Brielsedreef. Inmiddels staan er ruim 25.000 bezoekers op de teller.
In De Rijf kan het Beeks verleden gezien, gehoord en beleefd worden en worden mooie tijdelijke (kunst)exposities gehouden. Ook vonden er allerlei activiteiten plaats, zoals presentaties van boeken, films en cd’s over de historie van ons mooie dorp. Maar ook vele acties vonden van daaruit plaats, zoals voor het behoud van het oude gemeentehuis bij de bouw van het nieuwe Hagedonk, het behoud van de kroon op het wapen van Prinsenbeek en het verplaatsen van de Hagedonk-monumenten. Maar ook de acties voor het openstellen van het Heidreefke en tijdelijke wandelroutes door de polder van Weimeren, het voorstellen van Prinsenbeekse straatnamen aan de gemeente en nog zoveel meer.

De laatste aanwinsten zijn de vier beeldbanken met foto’s, bidprentjes, museumcollectie en de bibliotheek. En bij het museum de Bikse Kruidenhof, waarin volgens eco-richtlijnen onder meer kruiden geteeld worden. Alle reden dus om dat jubileum te vieren. 

Statiegeldactie

De Jumbo Miegielsen-supermarkt vond dat ook en hield voor de jarige heemkundekring een statiegeldactie. De Jumboklanten hebben de kring fantastisch gefeliciteerd door royaal hun statiegeld te doneren. De opbrengst was € 604,70, waarmee weer veel mooie dingen gedaan kunnen worden. Wij zijn ook heel blij dat veel Bekenaren blijkbaar de vereniging en het museum een goed hart toedragen en willen hiervoor graag alle gulle gevers en natuurlijk ook supermarkt Jumbo Miegielsen heel hartelijk bedanken.

Ad van Melis, voorzitter.