TERUGBLIK/FOTO’S 2020


zondag 6 september 2020
OPENING HERMAN DIRVENPARK

Op zondag 6 september (de geboortedag van Herman 86 jaar geleden) vond de onthulling plaats van de straatnaamborden “Herman Dirvenpark” in het bijzijn van veel familie, vrienden, kennissen en de bewoners van het park. Helaas kon echtgenote Toos Dirven vanwege lichamelijke beperkingen niet aanwezig zijn.

Het voorstel voor de vernoeming naar Herman Dirven werd gedaan door onze heemkundekring en het gemeentebestuur volgde ons daarin. Vanwege zijn tomeloze inzet voor de Prinsenbeekse gemeenschap heeft Herman deze vernoeming ten volle verdiend. Een Prinsenbekenaar in hart en nieren. 

Herman Dirven

Zo stond hij o.a. aan de wieg van de BAK van Boemeldonck, was oprichter van de plaatselijke VVD en 20 jaar raadslid, waarvan 8 jaar wethouder.
Zijn kennis als historicus legde hij neer in vele boeken en periodieken, zoals in het tijdschrift van de Werkgroep Haagse Beemden: Hage. Als lid van de Beekse Redactie Tafel schreef hij jarenlang voor Modern Prinsenbeek vele artikelen voor de voorpagina.  Bovendien was hij vaak initiatiefnemer en medeorganisator van vele plaatselijke evenementen.
De man die vele straatnamen in Prinsenbeek heeft bedacht krijgt nu zelf een eigen straatnaam.

Het is inmiddels de 8e keer dat een straatnaamvoorstel van ons realiteit werd. Uit de toespraak van onze voorzitter Ad van Melis werd meteen duidelijk waarom dit park naar hem vernoemd is en wat de verdiensten van Herman voor de Prinsenbeekse gemeenschap zijn geweest.
Een persoonsstraatnaamvernoeming is een hele eer en Herman is nu de 12e Bekenaar met een eigen straatnaam.
Met het sfeervolle gedicht van Kees Nagelkerke werd nog eens benadrukt, waarin Herman uitblonk en het voortouw nam om zaken op een rijtje te zetten.
Oudste zoon Joep Dirven gaf een persoonlijk tintje aan dit evenement door het levensverhaal van Herman te vertellen en hem gestalte te geven als vader. Onder tromgeroffel onthulden de kleinkinderen tenslotte de beide straatnaamborden.
Alle aanwezigen kregen een mooie witte roos, die – in plaats van een proosten met een glas – tijdens het klinken van het Prinsenbeeks Volkslied omhoog werd geheven.
De blaaskapel D’Ruit maakte met een vrolijke noot het feestje helemaal compleet.

 

Luttelhof
Natuurlijk zijn ook de bewoners van de woningen aan de Luttelhof hierbij betrokken. Deze naam is ook een initiatief van de heemkundekring. Tot begin vorige eeuw stond in het centrum van de Beek een grote hoeve met de naam Merlijnshoeve. De eigenaren noemden het perceel waar nu deze straat ligt: de Luttelhof (luttel is ‘klein’). 

woensdag 12 februari 2020
LEZING OVER SUIKERFABRIKANT SCJ. HEERMA VAN VOSS door de heer Arie de Bruin

De suiker was in de tijd van Heerma van Voss (1841-1934) één van de belangrijkste bronnen van inkomsten voor de Rijksoverheid. Hij fungeerde als een nationale spil in deze industrietak.
Maar behalve de suiker was er nog veel meer dat hem interesseerde en bezighield. Hij betekende veel voor zijn omgeving, de regio, zijn familie, zijn kerk, landelijk opererende organisaties en de start van de luchtvaart in Nederland. Hij zorgde er voor dat op 27 juni 1909 hier in de omgeving (Klappenbergse Heide) de eerste vlucht per vliegmachine in Nederland door Charles, graaf de Lambert plaatsvond.

Arie de Bruin heeft inmiddels 20 jaar onderzoek gedaan naar Heerma van Voss en alles wat met hem te maken heeft. Hij vertelt hij over leven en daden van deze markante bekende Nederlander, daarbij ondersteund met talrijke illustraties. Ook enkele bij Prinsenbeek en Princenhage behorende namen komen voorbij: Cieremans, Liesbosch en Den Angel.


zondag 2 februari 2020
Fototentoonstelling “Haagse Beemden 50 jaar geleden”

Tot 1 juli 1976 behoorden de Haagse Beemden (ten oosten van de spoorlijn Dordrecht-Breda) tot de gemeente Prinsenbeek en woonden er dus alleen Bekenaren. Om die reden behoort dit gebied met als stralend middelpunt het landgoed Burgst, tot die datum ook als historisch werkterrein van onze heemkundekring.
Begin zeventiger jaren werd daar, in overleg met de gemeente Prinsenbeek, door de gemeente Breda al nieuw gebouwd langs de Noordelijke rondweg omdat er grote behoefte was aan uitbreiding door de gemeente Breda.
Na de grenswijziging ging het snel met de ontwikkeling. Het is nu een woongebied met 27.000 inwoners, ruim 10.000 woningen en een groot industrieterrein. Het is een wijk geworden die vanwege de uniciteit is opgenomen in de Canon van de Ruimtelijke Ordening in Nederland.
In de Prinsenbeekse tijd – dus ongeveer 50 jaar geleden – was het nog een land- en tuinbouwgebied met veel natuur en her en der verspreide woningen en boerderijen. Er woonden ten tijde van de overgang naar Breda 556 personen.
Deze fototentoonstelling (foto’s Stadsarchief Breda 2005) laat zien hoe dit gebied er vóór de grote metamorfose uitzag. Mooie beelden die een romantisch landschap tonen, dat bij menigeen nostalgische gevoelens zal oproepen.


zondag 2 februari 2020
Demonstratie klokkenmaken “vakwerk van Hans Bastiaansen”

Hans is opgegroeid in een fietsenmakersgezin, waar altijd wel iets te repareren was en waar hij dan ook menig keer een handje heeft geholpen. Vanwege zijn fascinatie voor kleine mechanieken koos hij voor de opleiding fijnmechanische techniek.
Nadien werkte hij 37 jaar bij de bekende klokkenfirma Schreurs in de Catharinastraat in Breda. Daar repareerde en restaureerde hij allerlei soorten uurwerken in de ruimste zin van het woord. Van kleine zakhorloges, gewone uurwerken tot torenuurwerken.
Een jaar geleden was er veel belangstelling voor deze demonstratie en daarom alle redenen om dit nu te herhalen.