TERUGBLIK/FOTO’S 2016


OUDERS BEWONDEREN KINDERKUNST van BASISSCHOOL DE GRIFFIOEN

Met onverwacht hoge opkomst met ruim 200 bezoekers was het zondag 18 december 2016 een komen en gaan van opa’s, oma’s, papa’s en mama’s met hun kroost om de creativiteit van hun kinderen te komen bewonderen in het museum. Want het was de kinderkunst van alle groepen van Basisschool De Griffioen die daar op een erg fraaie wijze werd geëxposeerd. Het resultaat van de creatieve vorming die op de Griffoenschool ruime aandacht krijgt. Het was dan ook terecht dat veel belanstellenden zich verwonderden over de kwaliteit van het gebodene.
Samen met de kerstmarkt werd het een gezellige gemoedelijke middag.

Op Basisschool De Griffioen is er veel ruimte voor creativiteit. Creativiteit is vooral nauw verbonden met kunst. Kustenaars kijken op een andere manier naar de wereld om hen heen en geven daar uiting aan op een oorspronkelijke manier. Kunstenaars maken iets nieuws. Soms begint dat met een idee. Maar soms begint dat ook gewoon met het materiaal.
Op Basisschool De Griffioen is ruimte voor creativiteit. Niet alleen maar tijdens de vakken handvaardigheid en tekenen. In al het werk op school komt het terug. Ook in alle leervakken als taal, rekenen, techniek en wereldverkenning wordt er een beroep gedaan op de creativiteit van de leerlingen. Bij creativiteit op onze school draait het juist om de combinatie van drie activiteiten: Waarnemen, denken én doen. Creativiteit heeft op Basisschool De Griffioen te maken met originaliteit maar ook met inventiviteit en daadkracht. Een idee alleen is niets. Je moet er ook wat van maken.
Op Basisschool De Griffioen is ruimte voor creativiteit. De school mag een tentoonstelling inrichten in Museum De Rijf. Met hulp van papa’s, mama’s, opa’s en oma’s worden er regelmatig creatieve middagen op Basisschool De Griffioen georganiseerd. Op deze middagen wordt er gebruik gemaakt van de kennis en kunde van iedereen, binnen en buiten de school! Juist op deze middagen maken de leerlingen kennis met vele variaties in creatieve werkvormen. Iedere leerkracht heeft de vrijheid om ook zijn eigen talent voor bepaalde werkvorm in te zetten. Muziek, drama, dans, beeldende vorming, textiele werkvormen, alle kunsten komen ruim aan bod. Basisschool De Griffioen werkt al meer dan vijf jaar op deze manier. Kinderen maken kennis met verschillende vormen van expressiviteit en creativiteit. Soms worden verborgen talenten ontdekt.


KINDEREN BASISSCHOOL APOLLO BEZOEKEN MUSEUM DE RIJF

dsc06259

Van 5 tot en met 15 oktober 2016 was het weer Kinderboekenweek in Nederland. Het thema was dit jaar ‘VOOR ALTIJD JONG’ en draaide dit keer om de opa’s en oma’s.
Op de Apolloschool werd dan ook extra aandacht geschonken aan onze opa’s en oma’s op allerlei manieren. In dat kader paste natuurlijk een bezoek aan Museum de Rijf.
De groepen 1, 2, 3 ,4, (kinderen tussen 5 en 8 jaar) hoorden daar met veel belangstelling de verhalen aan over vroeger en keken hun ogen uit bij al die oude spulletjes. Ze snapten niet dat er vroeger bijv. geen mobieltjes en nauwelijks toiletten waren en dat er geen warm water uit de kraan kwam enz.. Maar ze genoten en gingen vol met verhalen terug naar school.


EXPOSITIE “BAK 50 JAAR” zondag 2 oktober 2016

Kees NagelkerkeZondag 2 oktober 2016 is de expositie “BAK 50 jaar” geopend.
“Gouden Boemel” Kees Nagelkerke memoreerde in zijn openingstoespraak aan de beginjaren van de Beeckse Algemene Karnavalsstichting (BAK). “Het was niet altijd makkelijk, maar er zijn zeer gedegen fundamenten weggezet”.
De tentoonstelling geeft een totaaloverzicht van alle prinsen, de vanen, de vele carnavalsliederen, de BAK- en BRAK-kranten, zeer veel fotomateriaal en de vele onderscheidingen die de BAK kent.
Op 6 november is de expositie ook nog te zien in Museum De Rijf.

bak-50-jaar-2


TWEEMAAL EEN VOLLE ZAAL IN DE DRIE LINDEN BIJ 20-JARIG BESTAAN VAN HEEMKUNDEKRING “OP DE BEEK” op zondag 25 september 2016

img_1701

Zondag 25 september vierden wij uitbundig het 20-jarig bestaan. Zowel de middag- als de avondvoorstelling was de zaal helemaal bezet met enthousiaste leden. Nootwaar gaf een wervelend optreden gestart vanaf “een klein stationnetje”.

Voor de pauze werd een mooie sfeervolle introductiefilm vertoond over het nieuwe boek “Een Lady op Boschdal”.
De film werd gevolgd door een intieme stijlvolle live-presentatie in een apart huiskamerdecor. Bijzonder was de overhandiging van het eerste exemplaar aan een nazaat van de adellijke familie die op Boschdal gewoond heeft.
In de pauze werden dan ook veel boeken verkocht.

Na de pauze herinnerde een trotse voorzitter Ad van Melis aan het ontstaan van de kring in de roerige tijd rondom de annexatie en de aanleg van de HSL in 1996 en gaf hij een overzicht van wat er allemaal sindsdien gebeurd en gepresteerd is. Maar ook wees hij op de zorgen rondom de huisvesting van het museum. Aan het slot concludeerde hij dat geconstateerd mag worden dat we met bijna 600 gezinslidmaatschappen een groot draagvlak in de Prinsenbeekse gemeenschap hebben en dat maakt dat we springlevend zijn en optimistisch de toekomst tegemoet gaan.

De feestelijke viering werd omlijst met dynamisch mooi uitgevoerde zang en voordracht van de zangvereniging NOOTWAAR en de muzikale reis werd afgesloten met het Prinsenbeekse volkslied. Afgaande op het vele applaus en de positieve reacties van het publiek was dit weer een dag om aan terug te denken en kunnen we spreken van een waardige viering.


BOEK OVER KASTEEL BOSCHDAL: “EEN LADY OP BOSCHDAL” UNIEK EN WAAR GEBEURD VERHAAL OVER DE ERVARINGEN VAN EEN ENGELSE DAME BIJ HAAR BEZOEK AAN BEEK IN 1864

lady-in-boschdal-omslag-2

Hedendaagse bewerking van het eind 19e eeuw door
Mrs. Harriet Margaret Anne Traherne geschreven
en door Titia van der Tuuk vertaalde boek
 “A summer in a Dutch country house / Een zomer op een Nederlandsch buiten”. Tekst: Petra Cornelisse, Redactie: Nannie van Berkum, Onderzoek: Sjoerd Eeftens, Illustraties: Jan Tankink.

Mrs. Traherne’s beschrijving van de reis vanuit Engeland naar en haar belevenissen op kasteel Boschdal brengt ons terug naar het leven en de gewoontes van de adellijke familie van Aylva-Rengers – van Bijlandt in de 2e helft van de negentiende eeuw.

Het is bijzonder hoe scherp zij met veel Engelse vooroordelen haar omgeving observeert. Omdat alles ook nieuw voor haar is, schrijft ze in alle details de normaalste gebruiken op. Dit is wat het boek zo sterk maakt. Met verwondering zien we dus hoe beperkt dat leven was en maken we kennis met het dorp Beek en zijn bewoners van meer dan een eeuw geleden. Het geeft een kijkje in het verleden en een wereld die ons onwerkelijk voorkomt.


moeke m‘De verbeelding is misschien wel de grootste macht’

EXPOSITIE werken van JOOST VAN DEN HOVEN

Op zaterdag 3 en zondag 4 september 2016 is in museum De Rijf in Prinsenbeek het werk geëxposeerd van de Prinsenbeekse/Etten-Leurse kunstenaar/graficus/muzikant Joost van den Hoven (1960-2015). Voor het eerst zal het werk van Joost in zijn samenhang te zien zijn: tekeningen, schilderijen, beelden, etsen, zeefdrukken en stripverhalen. Het boek over zijn werk, getiteld Joost Johannes Julius, tekenaar schilder beeldhouwer muzikant, zal bij die gelegenheid verkrijgbaar zijn.
Tentoonstelling en boek geven een compleet beeld van zijn werk, dat gekenmerkt wordt door thema’s als muziek, carnaval en natuur. Ook zijn stripverhalen zijn te zien, evenals de geïllustreerde liedteksten die hij maakte naar aanleiding van het werk van Raymond van het Groenewoud, Guido Belcanto en Urbanus. De officiële opening wordt muzikaal omlijst door een optreden van het Etten-Leurse straatorkest Kliemaks.
Joost van den Hoven werd geboren in Breda, groeide vanaf zijn achtste op in Prinsenbeek, bezocht de KSE in Etten-Leur en deed zijn opleiding tot docent tekenen in Tilburg. Hij was trompettist in vele gezelschappen. Het langst speelde hij in het straatorkest Kliemaks en de Prinsenbeekse harmonie Amor Musae, maar ook in meer jazzgerichte muziekgezelschappen als de Double Dutch Jazzband en Petit Pleur, Straatterreur kwam zijn muzikale talent tot uiting. Naast zijn werk als onderwijsassistent op het Scala College, maakte hij veel kunstwerken: van schilderijen, etsen, zeefdrukken en grafiek tot houten beelden en diverse andere objecten. Dit totaaloverzicht van zijn werk zal eenmalig te zien zijn.

Met ruim 300 bezoekers aan deze expositie in 2 dagen tijd op 3 en 4 september mogen we spreken van een groot succes. Bij de muzikaal opgeluisterde opening op 3 september waren ruim 200 genodigden en belangstellenden aanwezig.
In de expositie werd ruim aandacht besteed aan zijn hele oeuvre. En dat bij velen tot nu toe onbekende oeuvre was groot en breed: tekeningen, schilderijen, beelden, etsen en stripverhalen. Met ver- en bewondering nam men kennis van de veelzijdigheid van Joost.

Daarnaast was hij ook nog een verdienstelijk muzikant o.a. in de muziekgroep “Kliemaks”.
Met een prachtig zeer verzorgd boek met de titel: “Joost, Johannes, Julius. tekenaar, schilder, beeldhouwer, muzikant” met daarin veel van zijn werk, dat tijdens de expositie werd gepresenteerd, blijft de herinnering aan Joost nog lang verzekerd.

Meer informatie: Peer van den Hoven, peer@kleincanada.org, tel 06-15405659.

Joost Johannes Julius


BUURTEN zomer 2016

De eerste buurtmiddag van deze zomer was donderdag 14 juli in Park Overbos, naast museum De Rijf. Op deze zonnige middag was er meteen veel belangstelling. Wout Timmers hoefde geen onderwerpen in de groep te brengen; er was meteen al volop gesprekstof, zoals over de geplande nieuw te bouwen woningen in het dorp.

Op donderdag 28 juli was eenieder weer welkom voor een praatje en een bekertje koffie of thee, deze keer bij gemaal Halle in de polder van Zwartenberg. Ook deze buurtmiddag (van 14.00 tot 16.00 uur) werd druk bezocht.

Het was de bedoeling om op de derde buurtmiddag, donderdag 11 augustus, te gaan buurten in de Hooiberg. Omdat het werkelijk de hele dag heeft geregend vonden de buurters gelukkig onderdak bij bakkerij Nagelkerke.

De laatste buurtmiddag van deze zomer was, vanwege de warmte, in de koele Vlaamse schuur op De Nispenhoeve, waar we gastvrij werden ontvangen door John en Wilma Heller. Een gezellige drukte met steeds meer buurters.


BEDANKJE voor VRIJWILLIGERS in kader van 20-JARIG BESTAAN HKK “OP DE BEEK” 2 juli 2016

DSC05928

Om onze waardering te uiten voor hun belangeloze inzet en hun enthousiasme waren al onze vrijwilligers uitgenodigd voor een feestje in het kader van het 20-jarig bestaan van onze vereniging.
Op zaterdag 2 juli werden meer dan 55 vrijwilligers verwend met een lekkere barbecue bij Museum De Rijf.


PROMINENTENKOERS 1 juli 2016

IMG_0698 2IMG_0782IMG_0853IMG_0850

Op 1 juli werd, volgens goed gebruik, de Wielerronde van Prinsenbeek ook dit jaar afgesloten met de Prominentenkoers, met deelnemers “die ons dorp kleur geven”.

De prijs voor originaliteit ging dit jaar naar ons bestuurslid Wijnand Bouman.
Wijnand, van harte gefeliciteerd!

Bij de huldiging deed ook het Wieler Comité Prinsenbeek een oproep voor nieuwe huisvesting voor Museum De Rijf, zodra dat weg moet uit de Vijverstraat.


HEEMREIS   “DUBBEL GENIETEN” zaterdag 25 juni 2016

Op zaterdag 25 juni 2016 vertrok Heemkundekring Op de Beek met 84 leden in 2 bussen voor de jaarlijkse “HEEMREIS”.

Dit jaar was het “DUBBEL GENIETEN”: naar het Boerenbondsmuseum in Gemert en naar de Bavaria Brouwerij in Lieshout.

Bij aankomst in het Boerenbondsmuseum was er een heerlijk kopje koffie met een plak cake. Daarna lieten een 5-tal gidsen ons vele ambachten, uit vroeger tijden, zien, zoals o.a. in de smederij met het vuur en bij het maken van klompen. Een café uit vroeger tijden, een snoepwinkeltje en een lang-gevelboerderij, waarin levende have staat zoals rond 1900, en een mooie moestuin werden bezocht. Al met al bleek de tijd te kort om alles te bekijken, reden om nog eens terug te gaan.
Tussen de middag kregen we een overheerlijke koffietafel geserveerd met oude gerechten, zoals kaantjes, zult en verse worst.

Na de lunch richting Lieshout, waar we hartelijk werden ontvangen en, met een glaasje in de hand om op verschillende plaatsen te proeven, een interessante rondleiding door de brouwerij kregen. We zagen het hele proces van bier brouwen en na afloop hebben wij het Bavaria-bier natuurlijk uitgebreid geproefd. Met een mooi Bavaria-souvenir keerden we vol goede indrukken terug in ons mooie Prinsenbeek.


DRUKTE BIJ LENTE-SCHAAPSCHEERDERSFEEST 12 juni 2016

03In het gazon aan de zijkant van het museum was zondag 12 juni een heuse weide ingericht, waarin drie schapen en drie lammetjes waren ondergebracht. Elk uur werd er een schaap van de wintervacht ontdaan. Publiek – jong en oud – dromde samen om dit te zien. De schaapscheerder deed vakkundig zijn werk.
Ondertussen werden in het museum tal van oude ambachten verwant aan wol getoond. Van weven, spinnen, kousen stoppen tot breien en wol kleuren. Maar ook nog andere ambachten, zoals kaarten weven, quilten en kantklossen. Iedereen genoot zichtbaar van deze activiteiten.

Ook was de foto-expositie Prinsenbeek-Zuid nog te bewonderen.

In totaal bezochten 237 mensen deze succesvolle middag, waarbij het mooie weer ons natuurlijk in de kaart speelde!
De heemkundekring bedankt alle mensen die aan de middag hebben meegewerkt.


“DIEN………TIEN”  door Anton Joosen op 25 mei 2016 

DSC02382 aaa

BOMVOLLE ZAAL VOOR BEEKSE NOSTALGIE
Nog nooit is het voor een lezing zo druk geweest in Museum de Rijf als gisteravond. Ongeveer 115 bezoekers genoten van de door Heemkundekring Op de Beek georganiseerd lezing “Dien Tien”, ondanks dat er zelfs geen zitplaatsen meer waren en men moest staan. Anton Joosen vertelde op onnavolgbare wijze en op een vaak hilarische wijze over de herinneringen aan zijn jeugd op de Zanddreef. In zijn lezing kwamen vooral zijn herinneringen naar voren zoals hij die als kind heeft ervaren. En dat levert vaak een totaal andere kijk op de dingen op. Een kind ziet alles immers anders als een volwassene. Dus toen de zuster op de bewaarschool zei dat hij zo’n mooie broek aan had was hij blij, maar toch een beetje verbaasd. Immers zo’n  compliment kreeg hij niet vaak. Maar de waarheid hierachter was dat die broek gemaakt was uit het trouwpak van zijn vader van 24 jaar geleden. Zo ging dat vroeger: zuinigheid met vlijt. Maar Anton benadrukte dat ondanks dat het gezin Joosen het niet breed had, er toch de trots was. Alles werd tot op de laatste cent betaald en er werd pas gekocht als het geld er was. Veel over de jaren vijftig op de kwam deze avond aan de orde: Pastoors met hun brevier, kapelaans, politie, de onderwijzers, de jongens- en de meisjesschool, sexuele voorlichting (wat hangt er op de draad?) (een keer in de week in de wasteil met de onderbroek aan) en zelfs een modeshow (1900-1950) over de kleding van zijn moeder en familie. Het leek er zelfs even op dat Anton in zijn verhaal over zijn tijd bij de harmonie, een trompetsolo weg zou geven, maar het kwam er niet van. Dat had natuurlijk ook zijn oorzaak, want tijdens een promotieconcert lang geleden mocht hij van dirigent Monster wel op het podium zitten met de trompet aan de mond, maar ook geen geluid laten horen. Of dit invloed gehad heeft op de promotie vraagt hij zich nu nog af.

Dan even nog de verklaring van de naam van de lezing “Dien Tien”. Vroeger bad men vaak aan de hand van een rozenkrans: het rozenhoedje. Dat zijn telkens tien kralen waarbij bij elke kraal een weesgegroetje wordt gebeden. Dan komt er een grote kraal en daarbij hoort een “onze vader”. Bij Anton thuis bad vader Wout altijd de weesgegroetjes en ondertussen liep moeder Dien dan van alles te regelen. Als Wout 10 weesgegroetjes had gehad, riep hij: “Dien…. Tien” en dan wist Dien dat zij een “onze vader” moest zeggen.

Het was een avond vol prachtige verhalen, die bij velen identieke gevoelens opwekten. Anton wist de juiste snaar te raken en bezorgde daarmee alle aanwezigen een bijzondere avond om nog lang over na te denken.


SCHOOLKINDEREN BEZOEKEN MUSEUM DE RIJF

IMG_1453Eind mei/begin juni hebben ruim 175 leerlingen van de groepen 1, 2 , 4 en 5 van Basisschool De Griffioen en De Horizon in het kader van hun geschiedenislessen een bezoek gebracht aan Heemkundig Museum De Rijf.
Onder begeleiding van gidsen van de heemkundekring, ouders en leerkrachten maken zij daar kennis met het leven en gebruiken van vroeger. De kinderen zijn niet alleen bijzonder geïnteresseerd in alle spulletjes die daar te zien zijn, maar luisteren ook aandachtig naar de verhalen van de gidsen.

Uit de vragen en reacties van de kinderen blijkt dat ze zich nauwelijks kunnen verplaatsen in de tijd van zeg maar een dertig/veertig jaar geleden, om nog maar te zwijgen maar meer dan 50 jaar geleden. Dat men niet of nauwelijks kon telefoneren en er geen wasmachines, douches, normale toiletten, koelkast, diepvries of verwarming waren. Dat de leerstof, meesters en juffen anders waren dan tegenwoordig. Veel lol hebben ze als er van hen in het schooltje met de mobieltjes foto’s worden gemaakt in de ouderwetse schoolbankjes.

20160602_152122

IMG_1440Vaak vertellen ze uitgebreid verhalen die ze van oma’s en opa’s hebben gehoord. IMG_1448Ook worden er soms notities gemaakt terwijl de gidsen de oren van het hoofd worden gevraagd.
Speciaal is altijd de bedstee, want waarom ga je in hemelsnaam slapen in een kast met de deuren dicht?
Ginnegappend luisteren ze naar het verhaal over de “poep”-stoel (een stoel waarin onder de zitting een deksel is aangebracht die bij opening een po laat zien).
Als ze na een uurtje weer vertrekken zie je aan hun voldane gezichtjes, dat ze nog steeds niet van de verbazing zijn bekomen. Daar is het laatste woord nog niet over gezegd.

En ze beloven allemaal dat ze nog een keertje met papa, mama, opa en oma zullen terugkomen. Dus daar wachten ze in het museum nu op, bijvoorbeeld a.s. zondag als er het lente- en schaapscheerders feest is.


FOTO-EXPOSITIE HUIZEN PRINSENBEEK-ZUID + 1960

Oude Molenweg 9 en 11 en 13

Koningsdag 27 april kroonen zondagen 5 en 12 juni 2016 van 13.30 tot 16.30 uur

Boterbloemstraat, Egelpad, Groenstraat, Heibloempad, Heidreef, Korenpad, Krekelweg, Leursebaan, Oude Molenweg, Patrijspad, Prinsendreef, Vianendreef, Zanddreef.
Deze bijzondere expositie is door onze heemkundekring samengesteld in samenwerking met Kees van Endschot en Anton Joosen.


PLECHTIGE OVERDRACHT ONDERHOUDSTAAK VREDESKAPEL DOOR SCHOLEN

foto VredeskapelSinds een aantal jaren houden leerlingen van de 3 Prinsenbeekse basisscholen in samenwerking met de heemkundekring Op de Beek bij toerbeurt de Vredeskapel schoon. Afgelopen schooljaar was dit de Horizonschool. Dinsdagmiddag 10 mei kwam een aantal leerlingen van groep 8 van die school naar de Vredeskapel om dit voor het schooljaar 2016/17 over te dragen aan een aantal leerlingen van groep 7 van de Apolloschool.

In het Mobilisatiemuseum achter de Vredeskapel werden zij ontvangen door het bestuur van de heemkundekring. Voorzitter Ad van Melis benadrukte in zijn welkomstwoord het belang van vrijheid en veiligheid en het goed onderhouden van tastbare monumenten die ons hierover aan het denken zetten.
Pim Monné lichtte de geschiedenis van de Vredeskapel toe en vroeg de jeugd om in de toekomst zorgvuldig met de kapel en  omgeving om te gaan. De daarna vertoonde korte film over de 2e wereldoorlog en het vieren van ruim 70 jaar vrijheid maakte veel indruk bij de kinderen.
In optocht met voorop de vlaggen van Prinsenbeek en de Heemkundekring ging het vervolgens naar de Vredeskapel.

Daar werd door middel van een ingelijste foto van de Vredeskapel met de tekst “WIJ HOUDEN DE VREDESKAPEL IN ERE” symbolisch de onderhoudstaak door de Horizon overgedragen aan de Apolloschool. Het is de bedoeling dat ieder jaar in de maand mei eenzelfde overdracht plaatsvindt en dat de ontvangende school de foto ophangt op een goed zichtbare plaats in de school. De plechtigheid werd afgesloten met het zingen van het Prinsenbeeks volkslied.


MOOI RESULTAAT CLUBKAS-CAMPAGNE 2016 RABOBANK

Rabo clubkascampagne 2016Door de Rabobank-leden werden 159 stemmen op onze kring en 192 stemmen op het museum uitgebracht en dat leverde ons een totaalbedrag van € 882,05 op. Natuurlijk komt dit bedrag goed van pas voor onze activiteiten en het museum.

Alle stemmers en Rabobank heel hartelijk bedankt.


MUSEUM DE RIJF HEEFT EEN NIEUW NAAMBORD

114 Rijf naambord 03-04-2016 - versie 3

Veel belangstelling was er zondag 3 april 2016 voor de onthulling van het nieuwe prachtige naambord op de voorpui van het museum.

Ruim tien jaar hebben we het moeten doen met een simpel bord, maar nu is er een bord van grote kwaliteit in een meer dan fantastische uitvoering. Het mag gezien worden. Jack de Greeuw heeft het vervaardigd en heeft daarmee zijn vakmanschap volop bewezen.

Het luide applaus van de aanwezigen onderstreepte de waarderende woorden van museumvoorzitter Ad van Melis, toen door het doorknippen van een touw het nieuwe naambord zichtbaar werd. 


SCHILDERIJ “OUD PRINSENBEEK” VAN JAN MACHIELSEN in MUSEUM DE RIJF op zondag 3 april 2016

Jan MachielsenHet was zondag een unieke eenmalige gelegenheid om in de schilderkeuken van Jan Machielsen te kunnen kijken en de toelichting van de meester zelf aan te horen. Meer dan 150 bezoekers kwamen speciaal daarvoor naar Museum de Rijf om zijn schilderij “Oud-Prinsenbeek” te zien. Alom was er bewondering voor het uitermate verfijnde schilderwerk van Jan. Ook andere evenzeer fraaie schilderstukken van zijn hand werden geëxposeerd en kregen veel aandacht van de bezoekers.

Dit nieuwe prachtige schilderij gaat over Prinsenbeek in de jaren vijftig gezien vanaf de wei van Bart van de Veeken. Het schilderij meet 130 x 100 cm en is gemaakt met kleurpotlood, plakkaatverf en inkt. De wei is de plek waar vroeger ook de kermis stond en Jan speelde met de kinderen uit de buurt.
Jan heeft zich laten inspireren door Jan Strube, die het dorpsgezicht ook maakte, en door Marjolein Bastin. Hij is een perfectionist; alles moet kloppen en het moet realistisch zijn, vindt hij.
Vier jaar lang was hij er in de winter mee bezig, maar dat is hij gewend, want tekenen en schilderen doet hij al zo lang hij zich kan herinneren.


ALGEMENE LEDENVERGADERING 2 maart 2016

In de door ruim 80 leden bezochte ledenvergadering in zaal Marktzicht kwamen de financiële stukken van 2015 en 2016 aan de orde alsmede het jaarverslag over 2015. Deze werden zonder problemen door de vergadering vastgesteld.
De heren Ad van Melis en Jan Rabelink werden herkozen in het bestuur. De voorzitter zei blij te zijn dat de vereniging zo bloeit en de sympathie van de Prinsenbeekse gemeenschap heeft. Dat is voornamelijk te danken aan de vele vrijwilligers en iedereen die de vereniging steunt. Zorgen blijven er over de huisvesting van het museum.

Thea Martens neemt afscheid als bestuurslid.Thea Martens
Na 4 jaar bestuursassistent en 7 jaar bestuurslid te zijn geweest heeft Thea tijdens de algemene ledenvergadering van 2 maart 2016 afscheid genomen als bestuurslid van onze heemkundekring. De voorzitter memoreerde haar vele werkzaamheden die zij met een nimmer aflatende inzet consciëntieus verricht en vooral haar betrokkenheid bij de vereniging en haar leden en vrijwilligers. Ook bracht hij nog even de samenwerking met haar man Gerard in herinnering, die jarenlang de ledenadministratie verzorgde, lid was van de Klepelredactie en ook de verzorging en de distributie daarvan. Thea heeft naast haar bestuurswerkzaamheden destijds ook nog een aantal werkzaamheden van Gerard overgenomen en zij zal deze de komende tijd ook nog voor een groot deel voor de vereniging blijven verrichten. Een luid applaus van alle aanwezigen onderstreepte de lovende woorden van de voorzitter toen haar een bloemetje en een afscheidscadeau werd overhandigd.

Na afloop genoot iedereen van een prachtig optreden van Rien Vermaire die op vermakelijke wijze de draak stak met ‘ouwer worrren …..ge moetter mee laachen’.


CARNAVALSLEZING 20 januari 2016 

001 Theo FransenDe heer drs. Theo Fransen is Nederlands bekendste carnavaloog. Hij werd op 24 september 1933 geboren in Vortum-Mullem. Tijdens zijn studie Sociologie-/Etnologie hield hij zich al bezig met het onderwerp carnaval. Hij verrichtte zelfs baanbrekend werk en schreef drie publicaties over dit onderwerp. Na zijn studie bleef het fenomeen carnaval zijn aandacht trekken. Naast zijn werk als hoofd van de afdeling ‘Onderzoek en beleidsplanning’ bij de gemeente Venlo bleef hij zich interesseren en inzetten voor het volksfeest.

Dhr. Fransen heeft voor zijn inzet diverse onderscheidingen mogen ontvangen in binnen- en buitenland. Zo is hij vanaf 1965 Doctor Humoris Causa in Brugge en vanaf 1985 in Dülken. In 2003 kreeg hij de titel Grootkanselier der Kanselarij Nederland Gulden Vlies. Hij schreef de afgelopen decennia mee aan verschillende binnen- en buitenlandse boeken en tijdschriften.
Ook was hij recensent van carnavalsboeken en schreef hij de boeken ‘Carnaval ontmaskerd’ (1981), ‘Alaaf carnaval in Nederland en België’ (i.s.m Gerrit Gommans, 1984) en ‘Gekke Maondaag Binnenste boete’ (2008).
Tevens is hij een veel gevraagd spreker en heeft hij vaak gesproken bij internationale symposia, op universiteiten, bij heemkundekringen en bij jubilea van carnavalsverenigingen. Hij heeft verschillende studiereizen gemaakt naar bijvoorbeeld Mardi Gras in New Orleans en Carnaval in Recife en Rio. Daarnaast is hij van 2001-2012 hoofdbestuurslid geweest van de NEG (Närrische Europäische Gemeinschaft).

In deze lezing bespreekt Theo Fransen Carnaval van ruim 2000 jaar voor Chr. tot ruim 2000 jaar na Chr. Naast een schets van carnaval in West-Brabant geeft hij tevens een blik op de toekomst gebaseerd op een enquête onder alle carnavalsverenigingen in Nederland en Vlaanderen.


VRIJWILLIGERSBIJEENKOMST 3 januari 2016

Deze middag hebben wij alle vaste vrijwilligers van harte welkom geheten om hen te bedanken voor hun belangeloze inzet voor onze vereniging.