NIEUWS

TONEEL-, ZANG- EN MUZIEKVOORSTELLING
op zondag 28 april om 14.00 uur in de Drie Linden

t.g.v. de PRESENTATIE van het 2e BOEK in de BOSCHDALSERIE:
“LINDENDAAL, OF HET DRAMA VAN BOSCHDAL”.
-het verhaal over het verdriet en de ondergang van een grafelijke familie-
geschreven door Louise Stratenus; hertaald door Nannie van Berkum
met tekeningen van Petra Cornelisse en Sjoerd Eeftens

m.m.v. Toneelgroep Kameleon/de Heul,

Gemengd Koor Just Us  o.l.v. Wilma Boom

Duo Florianne en Anton Spijkers

Regie: Kees Vogels

Op het landgoed kasteel Boschdal (het huidige Albatross-golfterrein aan de Weimersedreef) vonden in de 19e eeuw dramatische gebeurtenissen plaats. De weduwe barones Anna Agnes van Aylva Rengers-gravin van Bijlandt verloor haar zoon en haar echtgenoot, korte tijd na elkaar. Daarna raakte ze in de ban van een zeer welsprekende prediker, waarbij ze haar bezittingen prijs gaf en met haar dochters naar Zuid-Afrika vertrok, samen met de prediker. Met – zeker in die tijd – onvoorstelbare gevolgen.
Over dit dramatische verhaal schreef Louise Stratenus in 1890 haar roman Lindendaal. Dit is hertaald door Nannie van Berkum en verfraaid met tekeningen van Petra Cornelisse en Sjoerd Eeftens. 
Boeiend tot het laatst en een indringend verhaal is dit zeker. 

Wilt u zich nu al verzekeren van een boek dan kunt u het nu al reserveren door overmaking van de voorinschrijvingsprijs van € 15,– (nadien € 18,–) op bankrekeningnr. NL84RABO0142583111 t.n.v. Heemkundekring Op de Beek onder vermelding van “Lindendaal”.

U kunt het dan ophalen in De Drie Linden op zondag 28 april 2019 tijdens de presentatie.

Voor kaartjes neem contact op met ons secretariaat: hkopdebeek@ziggo.nl of 076-5212405


EXPOSTIE “SMEED- EN HOUTKUNST” van HARRY SEWEUSTER

in Museum De Rijf, Brielsedreef 39a, Prinsenbeek

zondag 5 mei 2019 van 13.30 tot 16.30 uur 

toegang gratis

“MONSTER GELDZUCHT”
geschonken aan ons museum

De geëxposeerde objecten zijn gemaakt in de periode 1970-2019 van resten ijzer, hout, klei en plexiglas. Een fotocollage van zijn werk is op de expositie te zien. Harry is zich bewust van zijn creatieve vermogen en wil dat graag in dienst stellen van de verfraaiing van de leefomgeving van de medemens die dat niet heeft meegekregen. In zijn visie op de creativiteit en het vakmanschap van de kunstenaar gaat de voorkeur uit naar werk dat ook voor de niet-geschoolde bezoeker herkenbaar is. Ook mag hij daarbij een maatschappijkritisch geluid laten horen.

Via de ambachtsschool, de aktes Nh, Nht, Handvaardigheid en Tekenen en MO-handenarbeid werd Harry achtereenvolgens docent aan de 1e LTS aan de Spoorlaan en de M.D.S. (creatieve afdeling) van de Rooi Pannen in Tilburg. Na 13 jaar overdag werken en daarbij de avondopleidingen, kon hij zich in zijn woonplaats Goirle en omgeving volledig aan de door scholing en ervaring opgedane creatieve ingevingen wijden.

Met zijn expositie in ons museum wil hij graag een bijdrage leveren om het culturele leven uit het verleden door te geven aan de komende generaties. Een van zijn bijzondere kunstwerken “Het monster Geldzucht” heeft hij geschonken aan het museum en kreeg daarom een mooie plaats in de tuin.

 


LENTE-SCHAAPSCHEERDERSFEEST

in Museum De Rijf, Brielsedreef 39A, Prinsenbeek

zondag 19 mei van 13.30 tot 16.30 uur

de schapen worden geschoren om 14.00 en 15.00 uur

met demonstraties spinnen, wolkammen/wassen/verven, breien, kantklossen, haken, stoppen enz.


en
BOEKENMARKT

met kinderboeken, romans, historie enz.

 toegang gratis


NIEUW BESTUURSLID ELS BOONS-MATTIJSSEN

Els Boons-Mattijssen

In de ledenvergadering van 13 maart is Els Boons-Mattijssen gekozen als nieuw 6e bestuurslid. 

Els is geboren en getogen op de Beek en woont aan de Vianendreef. Het is de bedoeling dat zij het penningmeesterschap van Wijnand Bouman over gaat nemen. Wijnand wil de komende tijd meer tijd besteden aan de 2e fase van de uitbreiding, inrichting enz. van het museum.


VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 13 MAART 2019

Er klonken gisteren in de volle zaal van Marktzicht veel optimistische geluiden tijdens de jaarvergadering van de Heemkundekring. Ad van Melis en Jan Rabelink werden weer voor drie jaar herbenoemd en Els Boons-Mattijssen treedt als nieuw 6bestuurslid toe tot het bestuur en zal straks het penningmeesterschap van Wijnand Bouman overnemen. Het ledental is flink stijgende en gaat misschien binnenkort het magische getal van 600 gezinsleden halen. Op zondag 28 april as. wordt met een grote voorstelling in de De Drie Linden het zoveelste nieuwe boek gepresenteerd. Ook het in 2005 opgerichte museum De Rijf draait op volle toeren en hoopt in de loop van dit jaar de 25000bezoeker te kunnen verwelkomen. Dat is een mooi resultaat gezien het feit dat er in die 14 jaar 3 jaren zijn geweest dat het museum vanwege inrichting/verhuizing steeds een flinke tijd gesloten is geweest. De financiën hebben het in verband met de verhuizing naar en aanpassing van het museum aan de Brielsedreef even moeilijk gehad, maar er is nog voldoende reserve voor de uitvoering van de 2fase. Het museum is in oppervlakte straks even groot als de locatie aan de Vijverstraat. Ook is afgelopen jaar al een kantine/lezingenruimte in gebruik genomen. (ruim 600 m2). Eind dit jaar hoopt men de 2efase afgerond te hebben en is er nog meer Beekse historie te zien. De financiële resultaten zullen hierna weer betere cijfers laten zien.
Het activiteitenprogramma en het museumexpositieschema voor 2019 laten weer veel mooie en aantrekkelijke activiteiten zien. Maar het vraagt allemaal veel inzet van veel mensen. Het bestuur toonde daarom bij monde van de voorzitter Ad van Melis veel waardering voor de vele tientallen vrijwilligers die ieder op zijn eigen manier zijn/haar bijdrage levert.

Er was dan ook alle reden om er gisteren een mooi feestje van te maken.
En dat kan bij de heemkundekring ook, want de komiek Dun Bart kwam na de pauze onze vereniging feliciteren. Dat deed hij geheel op zijn eigen ludieke wijze. Met orgelmuziek (aangestuurd door een antieke Singernaaimachine), gedichten, liedjes, quizzen, sprookjes en “waardevolle” geschenken werd tot groot plezier van de aanwezigen en veel applaus menige vrijwilliger in het zonnetje gezet. Kortom het was een – zoals het ook hoort bij onze echte Bikse club – ouderwets gezellige en vrolijke avond.


7 februari 2019
BEEKS KERKEPAADJE WORDT “OMMETJE”
Vroeger waren er veel korte verbindingen tussen de verschillende delen van ons dorp. Dit zijn de historische “kerkepaadjes”.
De afgelopen decennia is er op dat gebied veel veranderd.
Uit nostalgische overwegingen rijpte de gedachte om die kerkepaadjes weer in ere te herstellen: als wandelpaadje. Helemaal toen duidelijk werd, dat het om gronden van Staatsbosbeheer en de Gemeente Breda ging.
De nu ontstane route is eigenlijk een combinatie van de twee vroegere paden die de verbinding vormen tussen de Zanddreef en de Hooiberg. Op het gedeelte van Staatsbosbeheer is inmiddels het ‘Heidreefke’ als laantje in ere hersteld.
De Hooiberg is een belangrijke schakel tussen het Liesbos aan de zuidkant en de poldernatuur Strijpen/Zwartenberg aan de noordkant. Ook is het bos onderdeel van het planologische belevingsareaal ‘groen/water naar stedelijk’ van Breda.

Lees de artikelen op Prinsenbeek Nieuws van 17 januari 2019, klik op
HEIDREEFKE EN WANDELSPOOR EINDELIJK OPEN 
en het artikel van 28 januari 2019, klik op
BEEKS KERKEPAADJE WORDT “OMMETJE” 
en het artikel van 7 februari 2019, klik op
HEIDREEFKE OFFICIEEL GEOPEND


7 januari 2019
SUCCES MUSEUM DE RIJF ZET ZICH OOK AAN DE BRIELSEDREEF VOORT.

Eind 2017 was de verhuizing van het museum van de Vijverstraat naar de Brielsedreef. In december 2017 werd daar het nieuwe museum geopend. Aangezien de afstand van het centrum tot het nieuwe museum aan de Brielsedreef toch een stuk groter is dan naar de Vijverstraat, bestond er toch enige angst dat de bezoekersaantallen terug zouden lopen. Maar niets is minder waar, want met 1929 bezoekers staat 2018 op de 7e plaats in het 14-jarig bestaan van het museum. Het is zeer wel mogelijk dat we dit jaar de 25.000e bezoeker mogen begroeten.


16 december 2018
Museum de Rijf sloot zondagmiddag 16 december het jaar 2018 met 126 bezoekers succesvol af. Ondanks het slechte weer wist het publiek de weg te vinden naar de Brielsedreef om het museum in Kerstsfeer te zien. De kerststallen, heiligenbeelden en vooral de kunst kregen veel aandacht. In de onlangs gereed gekomen nieuwe lezingenzaal was een gezellige kerstmarkt ingericht en kon iedereen genieten van een kop erwtensoep of een glas glühwein. Het was een mooie middag die aantoonde dat het museum inmiddels een ontmoetingsplaats is geworden van veel Bekenaren. 

Lia de Graaf

5 november 2018
Leerlingen van groep acht van basisschool De Horizon in Prinsenbeek hebben maandag schoongemaakt in en rond de 65 jaar oude Vredeskapel aan de Kapelstraat en het ziet er weer fantastisch uit.
Tijdens een plechtige overdracht in mei j.l. heeft De Horizon het onderhoudstaken-stokje voor de Vredeskapel overgenomen van basisschool De Griffioen. Volgend voorjaar is de Montessori+ Prinsenbeek aan de beurt.
Het bij toerbeurt schoonhouden van de kapel door leerlingen van de drie Prinsenbeekse basisscholen gebeurt nu al vele jaren onder leiding van onze Heemkundekring.
Voor een artikel hierover op Prinsenbeek Nieuws, klik op ONDERHOUD VREDESKAPEL

25 oktober 2018
JONG EN OUD AAN HET WERK VOOR UITBREIDING MUSEUM

Al is het nog maar kort geleden dat het nieuwe museum aan de Brielsedreef werd heropend, toch gaan we niet op onze lauweren rusten. We missen bij nader inzien ruimte. Aangezien ondertussen ook uit het andere gedeelte van de schuur de varkens zijn verdwenen kunnen we uitbreiden met een derde expositieruimte, een opslagruimte en een vergader-/lezingenzaal.

Inmiddels is men al met het werk begonnen. Er wordt weer druk gemetseld, getimmerd, geschilderd enz.. Een aantal van de vaklui die bij het eerste gedeelte zo’n fantastisch werk heeft geleverd, heeft ook nu weer de medewerking toegezegd. En daar zijn we heel blij mee.

Zelfs de drie kleinzoons van onze penningmeester en projectleider Wijnand Bouman hebben hun vaardigheden ingezet. Als Boemeldonckse carnavalswagen-bouwers hebben zij een degelijke lascursus gevolgd bij de BAK van Boemeldonck. En zodoende hebben zij een opbergrek met 2 etages en een lengte van 12,5 meter in elkaar gelast. Daarmee werd een knap stukje werk geleverd Uiteraard zijn de werkzaamheden in een veilige omgeving verricht, onder toeziend oog van opa. Wij zijn bijzonder in onze nopjes met het rek en kunnen daar straks de spulletjes heel overzichtelijk opbergen. Onze hartelijk dank voor dit fantastische werk.

 

 

 

 

 


17 oktober 2018
In Modern Prinsenbeek, nummer 42, staat een mooi uitgebreid artikel over onze kantklosster Bertha Luijkx. Bertha is maandelijks te zien in ons museum, waar ze demonstraties kantklossen geeft.


11 oktober 2018
Wij zijn heel blij met het feit dat de door ons voorgestelde straatnamen in twee nieuw te bouwen wijken in Prinsenbeek door het Gemeentebestuur zijn vastgesteld. In het nieuwbouwproject op het terrein van het oude Hagedonk zijn dat “Herman Dirvenpark” en “Luttelhof” en op Westrik “Schipperenweike”.
Voor het artikel hierover op Prinsenbeek Nieuws klik op: NIEUWE STRAATNAMEN IN PRINSENBEEK