KRONIEK PRINSENBEEK

schilderij door Jan Machielsen (replica Strube)

2500 voor Chr.

Eerste sporen van bewoning op Steenakker ten oosten van de dorpskern

500 voor Chr.

Sporen van bewoning op de Singeltjes van Burgst

600 na Chr.

Laat-Romeinse nederzettingen in het gebied Huifakker

659 na Chr.

H. Gertrudis gestorven. Volgens een legende zou zij in Beek vertoefd hebben. Uit die tijd zouden de Gertrudisheg, de Gertrudisput en de 1Gertrudiskapel dateren

1200

Hoeve van Gageldonk

1212

1e persoonsnaam”-vermelding “Gagheldonc

1223

1e persoonsnaam-vermelding “Hambroec”

1265

Eerste „Burgst”-  plaatsnaam-vermelding

1295

Eerste „Beek”-persoonsvermelding

1304

Woning op Burgst (een z.g. Motte-kasteeltje) 

1312

1e plaatsnaam-vermelding Gageldonk

1313

Zonzeelse veer aan de Nieuwveerseweg 

1328

Eigen bestuur voor Hage

1374

Deling van Gageldonk in Hambroek en Gageldonk

Begin 15e eeuw.

Bouw Kasteel van Gageldonk 

1408

Eerste „Beek”-plaatsnaamvermelding

Afsplitsing De Emer van Hambroek

1440

Vermelding Kasteel De Emer 

± 1450

Bouw 2e Gertrudiskapel hoek Beeksestraat/Kapel-straat 

1457

1e vermelding Goed van Campe//Merlijnshoeve aan de Groenstraat 

1477

Vermelding molen op het Moleneind bij het Liesbos 

1500

1e Vermelding Herberg De Zwaan hoek Kapelstraat/Markt

Achter de herberg stond het “Koockhuys” 

1510

Bouw Hooghuis en vlaamse schuur op Gageldonk

1520

1e vermelding kapel van Gageldonk 

1544

1e vermelding Gemeente van de Beek oftewel Beekse Heide (gemeenschappelijk grondgebruik)

1573

Verwoesting kasteel van Gageldonk door Watergeuzen 

±1600

Ontwikkeling thuisweverij op Varent en Westrik 

1620

Vermelding Prinshoef 

1624

Beleg van Breda door Spinola; bebouwing rondom de stad waaronder Beek grotendeels vernield 

1648

Gertrudiskapel wordt officieel in gebruik genomen als school

Stichting landgoed Bosdal door Cannaert 

1650

De uitgifte van het recht tot ontginning  van de heidevelden door de heer van Breda aan de heer Beens  betekent het einde van de gemeente van Overveld

1650

Ontstaan Marktplein 

±1670

Molen aan de Groenstraat wordt vervangen door stenen molen De Beer 

1750

Oudste plattegrond van de kom van Beek met daarop 6 woningen en de kapel 

1789

Onderwijzer Theodorus Pasqué in Beek benoemd; samen met pastoor Oomen gaf hij de aanzet tot een bewust eigen Beeks gemeenschapsleven

1790

De grote brand. 4 boerderijen, 2 woningen afgebrand  en   veel waterschade

1792

Oprichting brandweer

1795

Eerste verharde weg op de Beek (Groenstr/Markt/Beeksestr. ± 1 km) 

1796

Ontstaan parochie Beek en 1e mis in nieuwe parochiekerk aan de Markt. 1e pastoor Adrianus Oomen

Rond deze tijd ook de eerste kermis op de Beek op de laatste zondag in september

1802

Bouw en stichting landgoed en kasteel Mastland met bewoner W.F. graaf van Bylandt 1e burgemeester  vaan Princenhage 

1813

Hage wordt door officiële instelling gemeente Princenhage waartoe Beek behoort

1819

Kerkhof ingezegend 

1829

Rampjaar roodvonk-epidemie velt 58 Bekenaren incl. Pastoor Binck en Kapelaan Jac. Oomen

1832

Afbraak 2e Gertrudiskapel

1834

Bouw 1e openbare jongensschool op de plaats van de afgebroken Gertrudiskapel

1847

Oprichting handboogschutterij Sint Sebastiaan 

1856

Sloop kasteel De Emer 

1857

Opening spoorlijn Breda-Roosendaal met 2 stations Heilaarstraat en Liesbosch

1859/1860

Bouw 2e kerk en pastorie

Einde  St. Gertrudis-korenoffering/bedevaart 

1862/1863

Bouw molen De Negen Gebroeders aan de Beeksestraat

Opening spoorlijn Breda-Moerdijk

1864/1865

Bouw klooster en meisjesschool; komst eerste zusters van de Concregatie Recollectinen/Franciscanessen in klooster en lesgeven aan school

1867/1868

Wederdopers op Landgoed Bosdal

1874

Pomp op de Markt

1887

Sloop kasteel Mastland 

1888

Oprichting fanfare later harmonie Amor Musae 

1901

Bouw brandspuithuisje aan de Kapelstraat 

1902

1e Postkantoor 

1907

3e Station aan de Spoorstraat 

1920

Dorpskom krijgt riolering

1921

Dorpskom krijgt elektriciteit 

1922

Bouw R.K. Heilig Hartschool (jongensschool) in de Kapelstraat (nu: De Horizon) 

1923

Dr. v.d. Kar is eerste huisarts in Beek 

1926

Vestiging parochiehuis in bovenverdieping kleuterschool De Engelbewaarder in de Schoolstraat 

1929

Sloop Merlijnshoeve 

1932

Intronisatie H. Hartbeeld hoek Valdijk/Groenstraat

1934

Sluiting station aan Spoorstraat

1935

Sloop pomp op de Markt 

1938

Sloop molen de Beer aan de Groenstraat

1938-1939

Zandwinning de Kuil t.b.v. aanleg Rijksweg A 16

1942

Ontstaan nieuwe gemeente Beek N.B.; eerste burgemeester J. Sterkens; inwonertal 3688; gemeentehuis blijft tot1969 inPrincenhage 

1943

23 januari  Ontploffing handgranaat op schoolplein H. Hartschool

In mei worden 81 Beekse jongemannen tewerk gesteld in Duitsland

1944

30 oktober Beek bevrijd; 325 evacués op de Beek 

1945

12 juni P. Baetens wordt waarnemend burgemeester

1947

1 mei P. Baetens benoemd tot burgemeester

Eerste grootschalige uitbreiding  (40 woningen aan de Past. Oomenlaan en Pasquélaan)

1949

Nieuw meisjesjeugdhuis Maria Goretti in de Schoolstraat en jongensjeugdhuis De Looi in gebruik genomen 

1950

Ingebruikneming nieuw parochiehuis Eikebos in Schoolstraat

Uitbreiding meisjesschool met voortgezet gewoon lager onderwijs

Alle 60 Beekse jongemannen zijn weer behouden thuis uit Indonesië

1951

Wijziging gemeentenaam Beek N.B. in Prinsenbeek

1e zomerkermis

Gemeentewapen vastgesteld 

1953

Nieuwe Mariakapel aan de Kapelstraat

Nieuwbouw brandweergarage in Gertrudislaan

Brandspuithuisje Kapelstraat wordt opslagplaats Gemeente Prinsenbeek

1957

Komplan vastgesteld met grote gevolgen voor de Markt 

1958

De Kuil open voor div. takken van watersport 

1959

Huishoudschool St. Jozef vervangt V.G.L.O.

1960

Dependance gemeentehuis in de Kruisstraat 

1961

Vestiging industrie Fri-Jado N.V. aan de Westrik 

1962

Bouw en ingebruikneming 3e kerk

Religieuzen verlaten Prinsenbeek

5000e inwoner geboren

Begin sloop woningen oostzijde Markt 

1963

Start uitbreidingsplan Zuid voor 652 woningen

Opening hulpgemeentehuis in de Groenstraat

Inwijding nieuwe kerk aan de Markt 

1964

Sloop torenspits oude kerk

Prinsenbeek krijgt aardgas

Sluiting Melkfabriek St. Gertrudis

1966

Aankoop klooster door gemeente

Maria Gorettihuis wordt postkantoor

Start uitbreidingsplan West voor 432 woningen

Aanleg sportpark De Heikant

Oprichting BAK van Boemeldonck 

1968

 

1969

Huisvesting  gemeentehuis in de oude pastorie

Ingebruikneming winkelcentrum Haverdijk

Brandspuithuisje Kapelstraat wordt politiebureau

1970

Opening sporthal De Linde aan de Tuintjes 

1971

Officiële ingebruikneming zwembad de Kuil

Griffioenschool in gebruik genomen1971

In gebruikneming LHNO-school aan de Vijverstraat

1972

Start bestemmingsplan Kapelakkers/Molenstraat voor 590 woningen

Opening verzorgingshuis Hagedonk aan de Middenweg

Verkeersramp A16 betekent de dood van 13 personen

Meisjesschool wordt Openbare school Apollo 

1973

Sloop restanten oude kerk

Postkantoor verhuist naar Markt

Noodkerkgebouw Protestantse Wijkgemeente aan Tournooiveld/Harmonielaan 

1974

Uitbreiding gemeentehuis met oude klooster en bouw tussengang; opheffing dislocatie Groenstraat

Politiebureau verhuist naar vm. cafépand aan Schutsestraat

Bibliotheek vestigt zich in vrijgekomen gebouwtje 

1975

10000e inwoner geboren

Plaatsing reconstructie pomp op de Markt 

1976

Start uitbreidingsplan De Staart 1 voor 190 woningen

1 juli: grenswijziging gemeenten Breda en Prinsenbeek (overdracht Haagse Beemden); Prinsenbeek verliest 556 inwoners

Sluiting “de Looi”

1977

Opening Hockeyvelden Bosdal 

1978

Invoering centraal antennesysteem 

1979

Voor de 2e maal wordt de 10000e inwoner geboren

Burgemeester Baetens wordt opgevolgd door Burgemeester Mr. L.K.M. Verwiel

Start uitbreidingsplan Staart 2 (152 woningen)

Gemeenschapshuis Eikebos aan de Schoolstraat wordt na verbouwing heropend

Orkest 0H SIXTEEN OH SEVEN met lp “HET LEVEN IS GOED IN HET BRABANTSE LAND” staat 9 weken in de top 40 (verkoop 400.000 ex)

1980

Na renovatie wordt de naam Mariakapel gewijzigd in Vredeskapel

1e zelfstandige apotheek

Bibliotheek verhuist naar kelder gemeenschapshuis Eikebos

Netnummer 01607 wordt 076

1983

Bestemmingsplan Moleneind in uitvoering

1985

1e Notariskantoor

Opening bedrijventerrein De Lind

Officiële opening bibliotheek Elckerlyc aan de Vijverstraat

1986

Uitbreiding gemeentehuis

Politiebureau verhuist van Schutsestraat naar  hoek Kapelstraat/Kapittel-hof

Saval-Kronenburg neemt de gebouwen van Fri-Jado N.V. over

Huishoudschool wordt L.H.N.O-school 

1987

Geluidschermen langs A16

Opening nieuw kerkgebouw Het Kruispunt op de plaats van de oude noodkerk 

1988

Opening station Breda-Prinsenbeek

Hockeyclub verhuist naar sportpark De Heikant

1989

Opening Golfbaancomplex Bosdal 

1990

In gebruikneming heringerichte Markt

Volkslied Prinsenbeek gepresenteerd

H. Hartschool wordt Horizonschool

L.H.N.O.-school verhuist naar Breda

1991

Nieuwbouw politiebureau Kapittelhof

1992

Viering „Dorp van Goud”

Burgemeester Verwiel wordt opgevolgd door burgemeester Drs. K.J. de Vet

Opening ouderensociëteit De Zilverberk op 19 september 1992

1993

Rijkspolitie groep Prinsenbeek opgeheven

1994

Bestemmingsplan de Rijt I en II in uitvoering 

Nieuwbouw brandweergarage Gertrudislaan

1995/1996

Prinsenbeek landelijk in het nieuws i.v.m. diverse acties inzake annexatieplannen en aanleg HSL

1996

Vernieuwde Markt heropent 

Oprichting Heemkundekring “Op de Beek”

1997

1 januari gemeente Prinsenbeek wordt opgeheven; gemeentehuis wordt deelstadskantoor

Oprichting Dorpsraad

Bestemmingsplan de Neel

1998

Sloop sporthal De Linde en het Schanske en opening nieuwe sport/welzijnsaccommodatie De Drie Linden aan de Heisprong

Bestemmingsplan De Neel in uitvoering

2000

Start bouw HSL –Zuid Breda-Prinsenbeek en verbreding Rijksweg A 16 

2003

Bibliotheek verhuist van Vijverstraat naar Schoolstraat

Gemeente (afd Burgerzaken) verhuist van deelstadskantoor naar Schoolstraat

2005

Deelstadskantoor gesloten

Postkantoor verhuist naar Groenstraat

Opening Museum de Rijf in voormalig gemeentehuis

Spoorwegovergang Meester Bierensweg gesloopt

Nieuw bestemmingsplan Kom Prinsenbeek

2008

Opening Park Over-Bos

Website Prinsenbeek Nieuws

2009

Dienstregeling HSL in werking 7 x per dag

Ijsbaan Winterwonderbeek

Oprichting SBS 3   KPJ/BAK/SCOUTING

2010

Verhuizing Museum De Rijf van voormalig gemeentehuis naar Vijverstraat

Apolloschool verhuist van Schoolstraat naar de Neel

Sloop Apolloschool en Gemeentehuis t.b.v. nieuw Zorgcentrum Hagedonk

2011

Start nieuwbouw Zorgcentrum Hagedonk aan de Markt

2013

Sloop molen “de negen gebroeders” aan de Beeksestraat

2014

Opening mobilisatiemuseum “Weest op uw hoede” aan de Pasquélaan

Verhuizing en opening Hagedonk

2015

Oprichting vrijwilligersbibliotheek Boekendonck

2016

Eerste statushouders (vluchtelingen) vestigen zich in Eglantier 

2017

Prinsenbeek is decor film “WALDSTILLE”  van Prinsenbeekse regisseur Martijn Smits 

Dorpsraad heft zich op en wordt DORPSPLATFORM PRINSENBEEK

MUSEUM DE RIJF verhuist van Vijverstraat 3 naar Brielsedreef 39a

Bibliotheek Breda in de Schoolstraat sluit

Opening vrijwilligersbibliotheek Boekendonck in Zorgcentrum Hagedonk

2018

Sloop oud verzorgingshuis Hagedonk aan de Middenweg

2019

Parochie OLV ten Hemelopneming wordt samengevoegd met Nazarethparochie onder de naam H. Maria Magdalena

Bestemmingsplan Westrik in uitvoering

Herinrichtingsplan Markt

2020

Sloop Michaëlcollege aan de Vijverstraat en Zaal ‘t Hert aan de Valdijk

Appartementen op terrein oude Hagedonk (Herman Dirvenpark) opgeleverd

4 maart 2020: eerste CORONAzieke in Prinsenbeek

Aanleg glasvezelnet 

2021

Boerenbondwinkel (hoek Valdijk/Haverdijk) gesloopt en ook Markt 1- hoek Markt/Schoolstraat (Watzeels/’t Rokertje/Primera)

RK Kerk aan de Markt verbouwd en pastorie gesloopt

Planontwikkeling bestemmingsplan Beeks Buiten (800 woningen) gestopt vanwege te verwachten verkeersproblemen.

Heel veel activiteiten (Biks Blaosfestijn, sinterklaasintocht, winterwonderbeek enz.) en bijeenkomsten gaan niet door vanwege Corona.

2022

Ontwikkeling bouwplannen “Clazina Biemanserf” aan de Beeksestraat en “Schaapskooi” aan de Heikantsestraat 

Stichting Verankering Ouderenproof Prinsenbeek (SVOP) opgeheven.

Carnavalsoptocht BAK vindt i.v.m. corona niet op carnavalszondag plaats, maar op 1e Pinksterdag 5 juni

Fietstunnel/rotonde Leursebaan geopend.

Start natuurontwikkelingsproject Noordrand-Midden (Weimerenpolder)

Appartementencomplex Tussendijcks (hoek Valdijk-Haverdijk) in gebruik genomen

2023