KLEPEL 1 t/m 60


15 jaar “DE KLEPEL”  1997-2011

losse nummers op aanvraag € 5,00 + evt. verzendkosten


Jaargang 15 nummer 60 – december 2011

“DE KLEPEL 15 JAAR”

In KLEPEL nummer 60 het overzicht “WIE,WAT,WAAR”
een overzicht van alle publicaties in
KLEPEL  1 tot en met 60.

Hopelijk bent u zuinig geweest met uw blad, want
WIE WAT beWAARt, heeft wat!


1997 Klepel 1 afbeelding op omslag:dorpskern (Prinsen)Beek vanuit noordoostelijke richting (±  1950)

1/10 Interview met Bart Watzeels, oud-koster

1/21 De ambtsketen

1/23 Het wapen van Prinsenbeek, Princenhage en Heerlijkheid  Hage

1997 Klepel 2 afbeelding op omslag:Oude ansichtkaart Beeksestraat

2/10 Beekse Indiëgangers

2/11 –  4/16 De veren of veerponten over de rivier De Mark I-II

2/20 De brief aan Teuntje Brand (volksverhaal)

2/21 De bel van het Nieuwe Veer (volksverhaal)

2/22 Overzetveer bij Terheijden en de kluis in Rooskensdonk

2/23 De harde winter van 1890

2/29 Interview met Kees Gelens, oud-humorist

1997 Klepel 3 afbeelding op omslag:Oude ansichtkaart Valdijk

Klepel 3 tot en met 44 Dialectwoorden (voorloper van het dialectwoordenboek “Bikse Praot”)

24/7 Reacties op rubriek ’Dialect’ –  44/31 Rubriek Biks Dialect:Houdoe!

3/3 –  4/3 –  5/6 –  6/3 De geschiedenis van de Beek in vogelvlucht I-II-III-IV

3/16 De wonderbare redding van een kind op Overveld (volksverhaal)

3/21 Het boemeltje

3/22 Interview met Piet de Nijs, versjesmaker, liedjesschrijver, enz.

3/25 Fietstocht langs markante punten uit de bezetting

3/26 Het verhaal van de melk en de koe (volksverhaal)

1997 Klepel 4 afbeelding op omslag:Foto Weg naar Nieuw-Veer

4/24 De klapblaos ..en de noodslachting (volksverhaal)

4/27 Bekenaren in oorlogstijd

1998 Klepel 5 afbeelding op omslag:Foto (± 1900) van Johanna Teunissen met dochter Barbara aan het spinnewiel

5/5 Princenhage 800 jaar

5/27 Boerderij De Hoge Put

5/30 De eerste Communie (volksverhaal)

1998 Klepel 6 afbeelding op omslag:Foto  pand hoek Groenstraat/Middenweg (± 1920)

6/17 Afscheid van ’t Schanske

6/24 Religieuze gebouwen/monumenten

6/28 Boerenleenbank werd Rabobank

6/31 In memoriam Eugène ‘Camiel’ Fassaert

1998 Klepel 7 afbeelding op omslag:Gerestaureerd altaar Prinsenbeek in Voorschoten

7/5 De thuisblijvers

7/8 –  8/2 Gerestaureerd altaar met retabel Prinsenbeek in Voorschoten I-II

7/19 Afscheid van Sporthal ‘De Linde’ en Jos Wagemakers

7/27 De Verloren Hoek

7/31 Het Zusterke

1998 Klepel 8 afbeelding op omslag:Opper Orde Bewaarders bij het Prinsgeburenbal (1968)

8/3 Prinsenbeek:internationale pleisterplaats

8/7 Carnaval op de Beek; karnaval in Boemeldonck

8/28 De waterput en de putmik

8/31 Dorpsliederen

1999 Klepel 9 afbeelding op omslag:Voormalige locatie Openbare School (tot 1924) hoek Kapelstraat/Beeksestraat

9/3 – 10/43 Voor u gelezen I-II

9/8 – 11/5 Biks allerlei

9/11 Bartje (in dialect)

9/13 IJ ging ‘m gepse (in dialect)

9/15 Afscheid van ‘De Engelbewaarder’

9/18 Familieverhaal I

9/22 – 10/24  –  12/25 – 14/27 – 18/12 Het Prinsenbeeks Gilde I-II-III-IV-V

9/23 Turven –  turfsteken

9/25 Een polderverhaal (volksverhaal)

9/27 Kastelen en landhuizen op de Beek (‘Bosdal’)

1999 Klepel 10 afbeelding op omslag:Fotocollage ‘Groeten uit Beek’ (1911)

10/4 Een gevonden versje

10/8 De Post(koets) op en over de Beek

10/14 De Zanddreef –  toen en nu

10/16 Stropen,jagen en vissen

10/22 Een gouden bruiloft op de Beek

10/25 De sluis van Hintelaken

10/32 Archeologie langs de Mark, in Hage en op de Beek

10/44 Foto’s Valdijk uit begin 20e eeuw

1999 Klepel 11 afbeelding op omslag:Een karretje op de zandweg reed…

11/2 In memoriam Herman Dirven

11/11 Kijken bij de kerk

11/13 Carbid schieten –  ondertrouw schieten

11/17 Het vaandel van de bejaardenbond (KBO)

11/18 Biechtbankjes en kleine bankjes

11/22 Familieverhaal II

11/25 Geneeskunde in 1932

11/27 Kastelen en landhuizen op de Beek (‘Mastland’)

1999 Klepel 12 afbeelding op omslag:Oude prent

12/10 Carnaval op de Beek

12/11 Mijn jeugd (Charles Nagelkerke,Nieuw-Zeeland)

12/14 Mark kant

12/19 Een stuk dichter bij de hemel (volksverhaal)

12/29 Familieverhaal III

2000 Klepel 13 afbeelding op omslag:Oude ansichtkaart Kapelstraat

13/4 Liever een gsm-tje

13/7 De bakkers van toen

13/9 Boekpresentatie ‘Van de BEEK naar de KALI’

13/10 Excursie naar Bronbeek in Arnhem

13/11 Biks Bont

13/15 Foto van de brave jongens op de H.Hartschool (1945+1951)

13/17 Tentoonstelling de Heerlijkheid Gageldonk

13/19 Paasgebruiken door de eeuwen heen

13/21 Weet je nog van toen (gedicht)

13/24 Foto 1916 kinderen Van den Eijnden

13/25 Mijn eerste kennismaking met genealogisch onderzoek

13/30 Verjaardag van zuster Benigna

2000 Klepel 14 afbeelding op omslag:Foto ‘Kasteeltje’ (Casa Hollanda/Villa la  Commanderie)

14/6 Terugblik op foto-expositie Gageldonk

14/7 Gij zijt de gezegende onder de vrouwen

14/9 Archeologie in het project HSL-Zuid

14/12 Interview met Arnoud-Jan van Bijsterveld, hoogleraar cultuur in Brabant

14/19 Beek bouwt

14/25 Landbouwverlof en herinneringen aan die tijd

14/29 Zomaar een naam

2000 Klepel 15 afbeelding op omslag:Foto ‘De Bikse huiskamer’ (café ‘De  Elsakker’)

15/5 De Vredeskapel

15/14 Den Uitzet en ‘Het Peperboereboske’

15/16 Heropening van den peperboer z’n bos (gedicht)

15/17 Boomhoogte meten

15/18 Graafwerk op de Beek

15/20 ‘De Elsakker’  150 jaar

15/23 Propagandaclub ‘St. Paulus’ (zie Klepel 14 pagina 31)

15/24 Geheimzinnige kindermoord (gedicht uit 1913) (volksverhaal)

15/28 Herinneringen aan ons bakhuis

2000 Klepel 16 afbeelding op omslag:Foto gebouw ‘De Engelbewaarder’ vanuit  zuidwesten

16/3 –  17/3 –  18/13 –  19/4 Het kerkelijk leven I -II-III-IV

16/8 Een bijzondere Kerstmis 1944

16/11 NOOIT GEDACHT en toch begonnen

16/16 ‘De Engelbewaarder’

16/21 Om der conynen wille (fietsroute Monumentaal Groen Breda)

16/32 Foto Mariaschool klas 5 (juf Mien Martens 1956)

2001 Klepel 17 afbeelding op omslag:Foto viaduct Valdijk in de vijftiger jaren

17/14 – 19/11 De ‘Schrik’ van Breda – Reacties op de ‘Schrik’van Breda

17/16 De Melkschepper (monsternemer)

17/22 – 22/32 Beek,gij zijt veraanderd…..  I-II

17/23 Zomaar een ‘katje’

17/25 De herbergen van Prinsenbeek (gedicht)

17/28 Wortels

17/31 – 21/14 – 25/31 – 29/20 – 30/7 – 31/8 – 32/28 – 33/25 – 37/25 – 39/23 – 41/21 –  42/15 – 45/22 – 47/16 Het weer in Prinsenbeek in 2000 I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI-XII-XIII-XIV

2001 Klepel 18 afbeelding op omslag:Oude ansichtkaart Meester Bierensweg

18/3 Waar blijven al die spullen? (o.a. De Wèruft)

18/9 De Markt

18/21 De ‘Verzend’

18/27 – 19/31 – 20/32 – 20/32 Beek,gij zijt veraanderd…..  I-II-III-IV

18/28 – 21/16 De weeramateur I-II

2001 Klepel 19 afbeelding op omslag:Foto ‘Het Hooghuis’ op Gageldonk

19/16 De Kriekenpolder

19/27 Grenspalen en slijk

2001 Klepel 20 afbeelding op omslag:Café Harmoniezaal hoek  Groenstraat/Schoolstraat (±1900)

20/6 De klokken van parochiekerk O.L.V. ten Hemelopneming

20/10 Aardbeien

20/14 Gageldonk

20/23 Koopdag

20/28 Herbergen op de Beek in de jaren ’30

2002 Klepel 21 afbeelding op omslag:Winkel Smederij De Graaf,Kapelstraat (±  1950)

21/6 Reactie kerkklokken Prinsenbeek

21/8 – 22/26 – 23/10 – 24/13 Werk lekenapostolaat tijdens de oorlog 1940-1945 I-II-III-IV

21/25 Het Beekse verenigingsleven tijdens de wederopbouw

21/31 Een kleine bloemlezing over de Gilden

2002 Klepel 22 afbeelding op omslag:Oude ansichtkaart Groenstraat (± 1940)

22/12 De schèreslieper (in dialect)

22/13 Buurtvereniging ‘Ons Genoegen’

2002 Klepel 23 afbeelding op omslag:Foto Sjooke Lockx achter de tap en Louwke  Stoop ervoor

23/15 20 Jaar jeugddansen op de Beek

2002 Klepel 24 afbeelding op omslag:Foto Café Moerkens aan de Leursebaan

24/2 Terugblik op boekpresentatie ‘Beekse Negotie’

24/6 Nieuwe vlag voor onze Heemkundekring

24/25 Annexatie Haagse Beemden  per 1 juli 1976

2003 Klepel 25 afbeelding op omslag:Foto Autobedrijf Peemen,Groenstraat 18

25/1 Correcties Klepel 24

25/9 Hof Uten Campe of Het Kasteel op de Beek

25/27 Op de foto: Anna van den Hurk, Janus Havermans en ?

2003 Klepel 26 afbeelding op omslag:Foto Groenstraat,gezien vanuit het Liesbos

26/13 D’n bulleboer (in dialect)

26/15 –  27/17 Het drama van Bosdal I-II

26/22 Beekse herinneringen aan de watersnood 1953

26/27 De Swartjes

26/31 Kobus het paraplumanneke

2003 Klepel 27 afbeelding op omslag:Landgoed Bosdal (± 1850)

27/2 Nieuw park krijgt naam: OVER-BOS

27/9 Beeks zangkoor van weleer: ‘De Flierefluiters’

27/29 – 27/29 ‘Gouden’ tijden in Prinsenbeek (1962) I-II

27/30 – 27/30 2003: Jaar van de Boerderij I-II

2003 Klepel 28 afbeelding op omslag:Foto De Kromme Elleboog in de jaren ‘50

28/2 Aanvullingen op ‘Klepels’ 24 en 27

28/4 Samen naar de ‘Meeshoeve’

28/5 Het echte Bikse gevoel bij ‘Vort nor vruger’

28/13 Weet u alles over Prinsenbeek? (de Markt)

28/20 Neven de deur af

28/30 ‘De tijd van toen’ (liedtekst)

2004 Klepel 29 afbeelding op omslag:Oude ansichtkaart Valdijk (1902)

29/7 Weet u alles over Prinsenbeek? (de Valdijk)

29/16 De wethouder

29/27 – 30/28 ’n Sterfgeval in de buurt I-II (in dialect)

2004 Klepel 30 afbeelding op omslag:Oude ansichtkaart K(C)apelstraat 1906

30/6 De oude kerk

30/9 Mijn jeugd van toen

30/16 Weet u alles over Prinsenbeek? (de Kapelstraat)

29/27 – 30/28 ’n Sterfgeval in de buurt I-II (in dialect)

2004 Klepel 31 afbeelding op omslag:Oude ansichtkaart Groenstraat (± 1920)

31/10 Interview met Jan Vissers,oud-gemeenteraadslid

31/15 Weet u alles over Prinsenbeek? (de Groenstraat)

31/22 Op weg voor onze bevrijding

31/29 Als vroeger de harmonie uitrukte

2004 Klepel 32 afbeelding op omslag:Oude ansichtkaart  Weg naar Nieuw-Veer (Beeksestraat)

32/2 Herdenking 60 jaar bevrijding

32/2 Boekpresentatie ‘Als een bakhuisje praten kon…’

32/5 Presentatie film ‘Dwarsgebakken’

32/8 Twee keer een angstig moment

32/9 Weet u alles over Prinsenbeek? (de Beeksestraat)

32/26 De plee

2005 Klepel 33 afbeelding op omslag:Jan Dekkers en Jaanske Verdaasdonk,Korte  Dreef 4

33/6 Onthulling straatnaam ‘Jan Moerkensplantsoen’

33/9 Feesten op de Beek

33/15 Interview met Jan van Dijk, oud-landbouwer/veehouder

33/20 ‘De orgeldraaier zingt’

2005 Klepel 34 afbeelding op omslag:H. Hartbeeld eind jaren veertig

34/6 Weet u alles over Prinsenbeek? (Thornstraat, Abdisstraat en Kapittelhof)

34/12 Kennismaking met Henriette Kegge

34/14 Ploezen (in dialect)

34/16 Dorpsbeeld (gedicht)

34/18 Oude landmaten in de Baronie van Breda

2005 Klepel 35 afbeelding op omslag:Oude ansichtkaart hoek Valdijk/Haverdijk  begin 20e eeuw

35/2 In memoriam Wladyslaw Jurkiewicz

35/6 De veldwachter in het nauw

35/7 Weet u alles over Prinsenbeek? (het Kobuspadje)

35/18 Vies (in dialect)

35/19 De melkvoorziening in de vorige eeuw

35/28 Monsieur P.K. d’Or heeft zijn strepen verdiend

35/32 Bakhuisjes fietstocht

2005 Klepel 36 afbeelding op omslag:De ‘goei kamer’ in museum De Rijf

36/2 Opening museum De Rijf

36/9 Weet u alles over Prinsenbeek? (Meester Bierensweg)

36/13 Geweld is van alle tijden

36/26 Sientereklaos (in dialect)

36/28 De schuilkelder bij ons thuis

36/31 Haoze- en kenijnevelle (in dialect)

2006 Klepel 37 afbeelding op omslag:Landgoed Burgst begin 20e eeuw

37/6 Weet u alles over Prinsenbeek? (Pastoor Oomenlaan, Deken Maeslaan, Pater Rommelaan, Pastoor Loosstraat)

37/13 Jeugdherinneringen van Jan Vissers

37/20 Communicantjes

37/22 Naar de Papschool

37/29 Krant uit de 17e eeuw

2006 Klepel 38 afbeelding op omslag:Meester Joseph Titulaer

38/5 Internationale reactie op ‘Bakhuisjes’boek

38/7 De Prinsenbeekse Dillenburglinde

38/12 – 39/9 – 40/30 – 41/14 – 41/14 – 41/14 – 44/13 – 45/17 – 46/13 – 47/10  De Markt in mijn herinnering I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X

38/19 Weet u alles over Prinsenbeek? (Pasquélaan, Paantjensstraat, Titulaerlaan)

38/25 De Kuil (in dialect)

38/32 Aankondiging viering 10-jarig bestaan ‘Op de Beek’

2006 Klepel 39 afbeelding op omslag:Foto Wethouder Van der Westen en Burgemeester  Baetens

39/4 Weet u alles over Prinsenbeek? (Burg. Baetenspark en Wethouder Van der Westenplein)

39/8 Kermus (in dialect)

39/18 De meisjesschool ofwel de Mariaschool

39/25 Beek Vooruit…….60 jaar geleden

2006 Klepel 40 afbeelding op omslag:De nieuwe bedstee in De Rijf

40/5 Lustrumviering HKK ‘Op de Beek’

40/21 Overzicht 10 jaar activiteiten Heemkundekring

40/23 Gedecoreerden ‘Op de Beek’ t/m 2006

40/24 Weet u alles over Prinsenbeek? (Frankenlaan en Jan Moerkensplantsoen)

40/27 Nieuwe straatnamen

40/28 Ziengen (in dialect)

2007 Klepel 41 afbeelding op omslag:Achteraanzicht Gertrudiskapel (tekening uit  1826)

41/6 Herwonnen Levenskracht

41/20 Pèrd (in dialect)

41/24 Kapel van Sinte Geertrudis op de Beek

41/30 Rectificaties op Klepel 40

41/31 Een bijzondere gevelsteen

2007 Klepel 42 afbeelding op omslag:’t Biks leesplangeske

42/3 De avond van het Bikse dialect: ‘Bikse praot’

42/5 ’t Biks Leesplangeske

42/7 Maondag Wasdag (in dialect)

42/9 Uitverkoop (in dialect)

42/10 Annexatie

42/27 De viesboer (in dialect)

2007 Klepel 43 afbeelding op omslag:Foto overweg Kesteren (± 1960)

43/4 Bidprentjes verzamelen

43/7 Buurten

43/20 De Melkfabriek

43/29 –  44/20 –45/25  ‘Prinsenbeek Doorsneden’,  100 jaar spoorweghalte Beek,  halte Liesbosch,  I-II-III

2007 Klepel 44 afbeelding op omslag:Foto boerderij Krekelweg 15

44/7 – 45/27 Van ‘Gertrudisklok’ naar ‘Modern Prinsenbeek’ I-II

44/27 Speulgoed (in dialect)

2008 Klepel 45 afbeelding op omslag:Schilderij Jan Strube:Weg Princenhage naar  Prinsenbeek

45/6 De leeftijd van de Beek

45/9 Wat heeft Gaston Eyskens met Prinsenbeek?

2008 Klepel 46 afbeelding op omslag:Foto park langs de A16 (nu Over-Bos) ± 1965

46/3 Heemkundig dagje in Den Bosch en Den Dungen

46/5 Koninklijke Onderscheidingen

46/8 De meikever of meulenaar

46/19 De Wiete Paoters (in dialect)

46/21 –  47/19 –  48/7 –  49/24 ‘Prinsenbeek Doorsneden’, bij d’n Overweg,  I-II-III-IV

46/27 De Kozakken op Overveld in 1813

46/30 Hillen langs de Mark

2008 Klepel 47 afbeelding op omslag:Tekening Jan Tankink voor het boek ‘Doesse  nogges vol’

47/4 Per fiets naar St. Willebrord (’t Oude Platteland)

47/5 Telefoon

47/27 De Ronde van de Beek: meer dan 50 jaar wielersport

2008 Klepel 48 afbeelding op omslag:Foto ‘De kosterswoning op de Markt’

48/4 Boekpresentatie ‘Doesse nogges vol’

48/15 Niet te vergeten Bekenaren I (Piet Dircken)

48/20 –  49/6 De kosterswoning van Beek I-II

2009 Klepel 49 afbeelding op omslag:Tekening Jan Tankink:oostzijde Markt  ± 1960

49/13 Niet te vergeten Bekenaren II (dokter P.J. van de Kar)

49/19 De smid,  toen op het platteland, en nu?

49/22 Opening van de oude Sporthal ‘De Linde’

2009 Klepel 50 afbeelding op omslag:Tekening eerste vrachtwagen in Groenstraat, Prinsenbeek

50/2 Koninklijke Onderscheidingen

50/2 Buurten

50/3 De eerste Beekse vrachtwagen

50/5 Niet te vergeten Bekenaren III (Rien van der Westen)

50/9 –  51/13 De ontwikkeling van Prinsenbeek I-II

50/18 Nieuwe straatnamen in Westrik

50/24 De kabouterkes van Westrik (volksverhaal)

50/25 Nostalgie

50/30 Het vaandel van Harmonie Amor Musae

2009 Klepel 51 afbeelding op omslag:Valdijk, schilderij uit ± 1900

51/2 Rectificaties Kon. Onderscheidingen en straatnamen

51/3 Heemreis naar Zaltbommel

51/4 Expositie ‘Kabouterdorp’

51/6 ‘Weest op Uw hoede’: Mobilisatie 1939/1940

51/8 Nieuw boek ‘Wit-Gele Kruis’

51/9 Mooi Prinsenbeek

51/17 Niet te vergeten Bekenaren IV (burgemeester P. Baetens)

51/23 De eendenkooi in Halle

51/30 Imitatieharmonie ‘Eensgezind’ van Overbroek

2009 Klepel 52 afbeelding op omslag:Wit-Gele Kruis wijkgebouw aan de Julianalaan

52/3 Rectificatie Koninklijke Onderscheiding

52/5 Presentatie boek ‘Wit-Gele Kruis’

52/7 Sluiting Museum De Rijf

52/11 Oproep aan lezers ‘De Klepel’

52/13 Niet te vergeten Bekenaren V (Wout Balemans)

52/17 De wonderbare redding van een kind op Overveld (volksverhaal)

52/19 De ‘Galgenakker’ op Burgst

52/23 Nieuw pand op de Markt in 1990

52/30 Deugnieterij en kiepesoep (in dialect)

52/31 Nuuws (in dialect)

2010 Klepel 53 afbeelding op omslag:Kiekje tijdens WO I (Groenstraat)

53/5 Museum ‘De Rijf’ van Markt 5 naar Vijverstraat 3

53/7 Het winkeltje van Mie de Paus

53/9 Niet te vergeten Bekenaren VI (Joseph Titulaer)

53/15 Sef Stultjens (1920-1980): ‘Turnen was zijn passie’

53/18 Een blik terug in de vorige eeuw

53/27 Mijn herinneringen aan de Zanddreef

2010 Klepel 54 afbeelding op omslag:Een poepdoos uit lang vervlogen tijden

54/2 Presentatie DVD ‘De Parel’

54/4 Koninklijke Onderscheidingen

54/4 In memoriam Jan Lauwen

54/5 Viering 100 jaar Rabobank Hage-Beek

54/6 Terugblik optreden Gerard van Maasakkers

54/7 De poepdoos

54/8 Niet te vergeten Bekenaren VII (Bart Watzeels)

54/12 250 Jaar Hoeve ‘Hoogsteen’

54/16 De kraamverzorgster vertelt…

54/23 Verhalen van Vinkenburg

2010 Klepel 55 afbeelding op omslag:Foto van het theekoepeltje aan de Leursebaan  (1920)

55/3 Heemreis naar de ‘Acht Zaligheden’ en de Teutenroute

55/8 Rectificatie foto bij artikel Vinkenburg

55/9 Het aangenaam verpozen

55/10 Niet te vergeten Bekenaren VIII  (To van Dongen)

55/13 –  56/28 –  57/25 –  58/19 Het theekoepeltje bij het Liesbos I-II-III-IV

55/18 Beekse oorlogsslachtoffers

55/25 Even een verhaaltje over vroeger

55/27 Het Heksenwiel

55/31 Is alles van waarde weerloos?

2010 Klepel 56 afbeelding op omslag:De ‘goei kamer’ in het nieuw geopende museum  De Rijf

56/5 Heropening museum ‘De Rijf’

56/9 Hubkesdag

56/13 Fietsclub ‘Nooit te ver’

56/17 Niet te vergeten Bekenaren IX  (Ciska Baetens)

56/20 200 Jaar hoeve bij Bosdal

56/24 Kriek,Krak,Notje

56/26 Kerstnacht bij de nonnen

2011 Klepel 57 afbeelding op omslag:Schilderij Jan Strube: Valdijk 1950

57/5 Expositie ‘De drie Hoefijzers’

57/6 60 Jaar Prinsenbeek

57/14 Film

57/15 Muziekles in de oorlog

57/17 Niet te vergeten Bekenaren X (Ariaan de Vries)

57/19 Fietsbelastingplaatjes

2011 Klepel 58 afbeelding op omslag:Schilderij Jan Strube: Gezicht op de Beek  1951

58/5 Koninklijke Onderscheidingen

58/6 Niet te vergeten Bekenaren XI  (Rienus Dielemans)

58/10 –  59/26 Het begin der zelfstandigheid I (1942-1945),  II (1945 –1954)

58/24 –  59/23 De commissaris der koningin op inspectiebezoek I-II

58/29 Lied bij het afscheid van de 20e eeuw

2011 Klepel 59 afbeelding op omslag:Schilderij Jan Strube: Molen de Beer 1935

59/6 Nieuw Prinsenbeeks woordenboek ”Bikse Praot”

59/7 Jaarkalender 2012 met schilderijen van Jan Strube

59/8 Nog altijd een krasse tante

59/14 Archeologisch onderzoek in de Schoolstraat

59/15 Buurten

59/19 Niet te vergeten Bekenaren XII (Jan van den Goorbergh)

2011 Klepel 60 afbeelding op omslag: Schilderij Jan Strube: Wintersfeer Beek (1930)

60/8 Interviews met 7 inwoners van Prinsenbeek: Sylvia Vincenten-Aarts,  Jo van Hulten,  Jaap Koemans,  Eduard van Bijnen,  Maartje van Hees,  Marc Berbers,  Alfred Arbouw