JAARSTUKKEN

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 20 APRIL 2022  Aanwezig: 63 leden, inclusief het bestuur. Notulist: Ria de Beer Opening door de voorzitter De voorzitter heet allen welkom op deze algemene ledenvergadering. Hij benadrukt hoe fijn het is om na een paar moeilijke coronajaren weer samen te zijn. Wij prijzen ons gelukkig met een grote, bloeiende vereniging, waarin … Meer lezen over JAARSTUKKEN