JAARSTUKKEN

OVERZICHT FINANCI√čN 2022 en BEGROTING 2023 Klik op de volgende stukken: Winst-Verliesrekening De Rijf en HKK 2022 Balans 2022 Begroting Museum De Rijf 2023 Begoting HKK op de Beek 2023   NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 1 MAART 2023 Aanwezig: 74 leden Notulist: Ria de Beer Opening door de voorzitter De voorzitter heet allen welkom op deze … Meer lezen over JAARSTUKKEN