JAARSTUKKEN

OVERZICHT FINANCI√čN 2019 en BEGROTING 2020 Klik op de volgende stukken: 2019 RESULTAATREKENING   2019 BALANS   2020 BEGROTING 2020   NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 4 MAART 2020  Aanwezig: 62 leden, inclusief het bestuur. Notulist: Ria de Beer                         Opening door de voorzitter De voorzitter heet allen welkom op de drie en twintigste algemene ledenvergadering. Hij … Meer lezen over JAARSTUKKEN