JAARVERSLAGEN

JAARVERSLAG 2021 De Algemene ledenvergadering op 10 oktober 2021 wordt bezocht door 75 leden.Vanwege ons 25-jarig jubileum, wat we later moeten vieren, worden de leden ontvangen met koffie en gebak. Bestuur:Pim MonnĂ© en Ria de Beer zijn reglementair aftredend. Zij worden beiden voor drie jaar herkozen. Conform de statuten is op 17 november 2021 de … Meer lezen over JAARVERSLAGEN