JAARVERSLAGEN

JAARVERSLAG 2019 De Algemene ledenvergadering op 13 maart 2019 werd bezocht door 84 leden.Ad van Melis en Jan Rabelink zijn reglementair aftredend.Zij worden beiden voor drie jaar herkozen.Els Boons-Mattijsen wordt, met goedkeuring van de vergadering, als zesde bestuurslid benoemd. Conform de statuten is op 25 maart 2019 de bestuurssamenstelling als volgt verdeeld: – Ad Van … Meer lezen over JAARVERSLAGEN