JAARVERSLAGEN

Jaarverslag 2022De Algemene ledenvergadering op 20 april 2022 wordt bezocht door 63 leden. Ad van Melis en Jan Rabelink zijn reglementair aftredend. Zij worden beiden voor drie jaar herkozen. Conform de statuten is de bestuurssamenstelling als volgt verdeeld:– Ad Van Melis, voorzitter– Ria de Beer, secretaris– Els Boons, penningmeester (tot 1 oktober 2022)– Irene Storms, … Meer lezen over JAARVERSLAGEN