JAARVERSLAGEN

JAARVERSLAG 2020

Het bestuur
Wijnand Bouman wordt voor drie jaar herkozen.
Conform de statuten is op 22-5-2020 de bestuurssamenstelling als volgt verdeeld:
– Ad van Melis, voorzitter
– Ria de Beer, secretaris
– Els Boons, penningmeester
– Pim Monné, vice-voorzitter/lid
– Wijnand Bouman, lid
– Jan Rabelink, lid.

In 2020 hebben 12 bestuursvergaderingen.

Verenigings-activiteiten per maand.
Februari
12 februari is er een lezing van Arie de Bruin over suikerfabrikant Heerma van Voss.
Maart
4 maart is de ALV: 62 leden zijn aanwezig. Na de pauze is er een quiz en muziek van Wim en Greet. Tijdens deze avond wordt bekend, dat in Prinsenbeek de eerste corona uitbraak is gemeld.
September
Op 6 september vindt de feestelijke onthulling plaats van de straatnaamborden: “Herman Dirvenpark”. Een witte roos voor alle aanwezigen vervangt “het glas” en kapel D’Ruit zorgt voor de muzikale omlijsting.
November
RABO Clubkassupport verrast de HKK met € 1020,79 en voor Museum “De Rijf” ontvangen we € 470,49.
December
De gemeente Breda heeft op voordracht van onze kring de straatnaam “Clazina Biemanserf” vastgesteld voor het perceel op de hoek van Pater Rommelaan/Beeksestraat.

Activiteiten Museum De Rijf:
Door de Corona-pandemie was bezoek aan het museum beperkt mogelijk. Zeven keer was het  museum open. We kunnen wat rondleidingen (meestal voor enkele personen) geven. 140 leerlingen van basisschool “De Horizon ” brengen een bezoek. Totaal ontvangen we ruim 600 bezoekers,

De museumwerkgroep heeft niet stilgezeten en heeft Museum “De Rijf” met 100m2 prachtig uitgebreid. Een ware aanwinst en publiekstrekker voor het museum.
In januari staat de foto-expositie over “De Haagse Beemden 50 jaar geleden “ centraal.
In februari en maart de tentoonstelling over Beekse cafés.
In het museum zijn vele vrijwilligers actief. Zij vervullen de taken van gastheer/gastvrouw tijdens openstellingen. Ze poetsen met regelmaat het museum en een groep is actief met ambachten zoals weven, spinnen, kantklossen, breien, oudhollands schilderen.

Publiciteit:
De Klepel” is ook dit jaar weer 4 maal verschenen. Ieder kwartaal weer keurig verzorgd en boordevol informatie. De redactie en de auteursclub heeft met succes het hele jaar hun werk kunnen blijven doen. Naast de Klepel ontvangen leden met een e-mailadres regelmatig de digitale nieuwsbrief met actuele informatie. De adressering en verspreiding van de Klepel wordt door vrijwilligers gedaan.
Naast informatie in de Klepel en de nieuwsbrief is er wekelijks informatie te vinden over onze vereniging in het, sinds enige tijd digitale, wijkblad Modern Prinsenbeek. Ook in de lokale en regionale media wordt regelmatig gepubliceerd.
Op Internet is onze website te bezoeken via www. hk-opdebeek.nl. Hier vindt U allerlei informatie, verslagen en foto’ s van de activiteiten.

Werkgroepen:
Helaas moesten i.v.m. Corona vele werkgroepbijeenkomsten worden geannuleerd, zodat de voortgang vaak stagneert.
De documentatiewerkgroep maakt flinke vorderingen met de inventarisatie en de onderdelen documentatie, de bibliotheek, het foto- en media-archief zijn in een afrondende fase.
De fotowerkgroep heeft 3 beeldbanken met een eigen website gerealiseerd die online ter inzage zijn: de fotobeeldbank, de museumcollectiebeeldbank en de bidprentjesbeeldbank.
De projectgroep “Boschdal” werkt vruchtbaar verder aan het Boschdalboek/project.
De werkgroep “Buitenheem” heeft zich met positief resultaat ingezet voor het voor wandelaars toegankelijk houden van polder Weimeren gedurende de ontwikkelings-werkzaamheden.
Ook wordt nog dagelijks onze knipselkrant bijgehouden.
De tuin en de kruidentuinwerkgroepen hebben de museumtuinen onderhouden.
Zij onderhouden ook de kroningsboom op de Markt.

Vredeskapel:
Onder leiding van onze vereniging wordt afwisselend met de drie basisscholen de vredeskapel aan de Kapelstraat onderhouden en schoongemaakt. De overdracht van de Apolloschool aan de Griffioenschool vond dit jaar vanwege de Coronabeperkingen plaats op 8 oktober in een lokaal van groep 7 van de Griffioen.

Ledenbestand:
Op 1 januari 2020 zijn er 590 leden en op 31 december 575.

Dankwoord:
Tot slot een woord van dank aan alle vrijwilligers en leden, die zich hebben ingezet om samen met het bestuur, ondanks alle beproevingen en beperkingen van het jaar 2020 geen verloren jaar te maken. Hun inzet wordt zeer gewaardeerd. Wij hopen dat we zo spoedig mogelijk alle activiteiten en festiviteiten weer op mogen pakken. Wij wensen iedereen veel sterkte om in gezondheid dit lastige jaar af te sluiten.

maart 2021,
Ria de Beer-Bastiaansen,
secretaris HKK “Op de Beek”   

Voor het overzicht van activiteiten in 2019, klik op:   JAARVERSLAG 2019

Voor het overzicht van activiteiten in 2018, klik op:   JAARVERSLAG 2018

Voor het overzicht van activiteiten in 2017, klik op:   JAARVERSLAG 2017

Voor het overzicht van activiteiten in 2016, klik op:   JAARVERSLAG 2016

Voor het overzicht van activiteiten in 2015, klik op:   JAARVERSLAG 2015

Voor het overzicht van activiteiten in 2014, klik op:   JAARVERSLAG 2014

Voor het overzicht van activiteiten in 2013, klik op:   JAARVERSLAG 2013

Voor het overzicht van activiteiten in 2012, klik op:   JAARVERSLAG 2012