JAARVERSLAGEN

JAARVERSLAG 2017

Het bestuur
De Algemene ledenvergadering op 8 maart 2017 werd bezocht door 99 leden.
Wijnand Bouman is reglementair aftreedbaar. Er zijn geen tegenkandidaten gemeld. Wijnand wordt voor drie jaar herkozen.
Conform de statuten is op 14 maart 2017 de bestuurssamenstelling als volgt verdeeld:
– Ad Van Melis, voorzitter
– Ria de Beer, secretaris
– Wijnand Bouman, penningmeester
– Pim Monné, vice-voorzitter/lid
– Jan Rabelink, lid

In 2017 hebben 12 bestuursvergaderingen plaatsgevonden.
Twee maal is een regio-overleg van Brabants Heem bezocht.

Activiteiten per maand

Januari
Op 8 januari wordt voor 45 vrijwilligers een nieuwjaarsbijeenkomst verzorgd.
Februari
1 februari geeft Prof. Dr. Jos Swanenberg een lezing over: “Wezen en waarde van het dialect in de Baronie”  en vindt de introductie plaats van “De Buurtbank”. Jan Taks wordt als eerste Bekenaar geïnterviewd. Er zijn 68 personen aanwezig.
Maart
8 maart is de ALV. 99 leden zijn aanwezig. “Goei Volluk” van de Leur sluit de vergadering op humoristische wijze af.
17 maart neemt een team deel aan de Beekse quiz.
April
In april is de actie van de Rabobank Clubkas Campagne.
Mei
19
mei ontvangen we van de RABOclubkas campagne € 507,94 voor de Rijf en € 592,96 voor de HKK.
Juni
17 juni is de jaarlijkse heemreis “De schatten van de Peel”. 95 leden gaan mee en zien het turfsteken en o.a. “Het tuinpad van mijn vader” in Deurne. (Bezongen door Wim Sonneveld in “Het Dorp”).
Juli/augustus
In de zomermaanden is er 4 keer gebuurt o.l.v. Wout Timmers. Wout had aan deelnemers weer geen gebrek.
Na een lange en intensieve voorbereiding door de werkgroep “Behoud Kunstwerken Hagedonk” konden op 14 juli de van het oude Hagedonk aan de Middenweg naar  het nieuwe Woonzorgcentrum “ Thebe/Hagedonk” aan de Markt overgebrachte 3 kunstwerken worden onthuld en overgedragen.
September
17 september hebben we een kraam op de jaarmarkt van het Biks Blaosfestijn
20 september komen 100 personen naar Marktzicht voor de lezing van René Bastiaanse over “Het Rijke Roomse Leven. Fam. Van Dongen sponsort de koffie.
Oktober
In oktober wordt er keihard gewerkt in Vijverstraat en Brielsedreef.
November
17 november nemen we deel aan de regioquiz van het Brabants Heem in Etten-Leur.
19 november genieten 75 leden van “Boerenstaamp meej muziek” met Nico van de Wetering en de groep “Van die Komsa”.

Museum “De Rijf”
-2017 gaat de boeken in als de derde verhuizing van Museum” De Rijf”. Ruim een jaar is er o.l.v. Wijnand Bouman gewerkt om van een varkensstal een museum te maken. Een vaste ploeg van vaklui heeft daar een huzarenstuk geleverd.
-In 2017 zijn we vier maanden open aan de Vijverstraat met de volgende exposities: Passie en gevoel met schilderijen van Ton van der Laar. Textielkunst van Ria Braspenning. Foto-expositie “Beekse Negotie”.        
-15 maart doet “De Rijf” dienst als stemlocatie voor de Tweede Kamerverkiezingen.
-29 juni wordt het huurcontract getekend met Dhr. Jan Smits.

Op 9 december openen we de deur aan Brielsedreef 39a. Wijnand Bouman brengt op symbolische wijze met paard en wagen de laatste verhuisspullen naar de Brielsedreef, waar hij hartelijk welkom wordt geheten door Jan Smits. Museum De Rijf wordt geopend door Wethouder Arbouw van de gemeente Breda. De voorzitter Ad van Melis dankt in zijn toespraak alle medewerkers en sponsoren die de metamorfose van de varkensstal hebben mogelijk gemaakt.
Hij geeft het woord aan Dhr. Ad Jacobs, regiobestuurder van Het Brabants Heem, die Wijnand Bouman het zilveren draaginsigne van het Brabants Heem opspelt. Wijnand wordt als kartrekker van het hele project gezien, hij trekt de juiste mensen aan, trekt sponsoren aan en werkt zelf met gevaar voor eigen leven mee!
Na het uitbrengen van een toast kan iedereen de expositie “van stal naar museum” in het nieuwe onderkomen bezichtigen.

In totaal bezoeken 1259 gasten ons museum. Er zijn 6 openstellingen, 2 rondleidingen en er wordt 7 keer gebruik gemaakt van de ruimte om te vergaderen.

Publiciteit:
Ons periodiek “De Klepel” is ook dit jaar weer 4 maal verschenen. De redactie weet ons steeds weer te verrassen met interessante onderwerpen, waarvoor respect en dank.
Naast informatie in de Klepel is er wekelijks informatie te vinden over onze vereniging in het wijkblad Modern Prinsenbeek.
Op internet is onze website te bezoeken via hk-opdebeek.nl. Hier vindt U allerlei informatie, verslagen en foto’ s van de activiteiten. 

Archieven:
-Dankzij een enthousiaste groep vordert de ordening en digitalisering van ons archief gestaag.
-De Boschdalwerkgroep is verder gegaan met haar onderzoek en de voorbereidingen voor een tweede boek in een reeks van drie over de historie van landgoed Boschdal.
-Ook wordt nog dagelijks onze knipselkrant bijgehouden. Allen hartelijk dank.

Vredeskapel
-Onder leiding van onze vereniging wordt afwisselend met de drie basisscholen de vredeskapel aan de Kapelstraat onderhouden en schoongemaakt. Op 10 mei vindt de officiële overdracht plaats van de ene school aan de andere door middel van een bord met de tekst: “Wij houden de Vredeskapel in ere”.

-Ook onderhouden wij de Kroningsboom op de Markt.

Burgst
Wij werkten mee aan de vier begeleide seizoenswandelingen en het tweejaarlijkse evenement “Heerlijk rondje Burgst” op Landgoed Burgst.

Ledenbestand
Wij kijken terug op een jaar met diverse activiteiten, het ledenbestand is nagenoeg gelijk gebleven. 1 januari hebben we 559  leden; op 31 december zijn dat er 565.

Rest nog een woord van dank aan allen, die zich hebben ingezet om samen dit moeilijke jaar tot een goed einde te brengen. Het bestuur waardeert u allen en hoopt u weer vaak te ontmoeten op onze nieuwe locatie.

Tot zover dit jaarverslag.

Ria de Beer-Bastiaansen, secretaris HKK “Op de Beek” , maart 2018

 

Voor het overzicht van activiteiten in 2016, klik op:   JAARVERSLAG 2016

Voor het overzicht van activiteiten in 2015, klik op:   JAARVERSLAG 2015

Voor het overzicht van activiteiten in 2014, klik op:   JAARVERSLAG 2014

Voor het overzicht van activiteiten in 2013, klik op:   JAARVERSLAG 2013

Voor het overzicht van activiteiten in 2012, klik op:   JAARVERSLAG 2012