CONTACT


HEEMKUNDEKRING “OP DE BEEK”

Secretariaat en postadres:  Ria de Beer, Westrikseweg 26, 4839 AS Breda

hkopdebeek@ziggo.nl of 076-5212405

 

Ledenadministratie:  gtmartens@ziggo.nl of 076-5413672

 

NIEUWSBRIEF en E-MAILADRES

Aan leden waarvan bij ons het emailadres bekend is, wordt digitaal een nieuwsbrief verzonden. Als u deze ook wilt ontvangen neem dan even contact op met onze ledenadministratie (tel. 5413672 of gtmartens@ziggo.nl).

 

 

Rabobank:   NL 84 RABO 0142583111  t.n.v. H.K.K. “OP DE BEEK”

 
 
De Heemkundekring “OP DE BEEK” is voornemens om in week 15 van ieder kalenderjaar de jaarlijkse contributie van € 20,00 van uw rekening te innen. Vorenstaande is van toepassing op die leden, die een automatische incasso-opdracht hebben getekend en daarmee de HKK “OP DE BEEK” daartoe hebben gemachtigd.
Deze mededeling is nieuw en ingevoerd in 2014 bij de intrede van SEPA (per 1 februari 2014). De wetgeving schrijft voor dat o.a. een vereniging zoals de Heemkundekring haar leden attent maakt op de komende, in dit geval,  eenmalige incasso.

Inschrijving Kamer van Koophandel:  V40284694

Heemkundekring OP DE BEEK is opgericht op 18 september 1996.