CONTACT

HEEMKUNDEKRING “OP DE BEEK”
en
MUSEUM “DE RIJF”

Secretariaat en postadres:
Ria de Beer, Westrikseweg 26, 4839 AS Breda

hkopdebeek@ziggo.nl of 076-5212405

Ledenadministratie:  gtmartens@ziggo.nl of 076-5413672


NIEUWSBRIEF en E-MAILADRES
Aan leden waarvan bij ons het emailadres bekend is, wordt digitaal een nieuwsbrief verzonden. Als u deze ook wilt ontvangen neem dan even contact op met onze ledenadministratie.


INCASSO CONTRIBUTIE
Heemkundekring “OP DE BEEK” is voornemens om in week 15 van ieder kalenderjaar de jaarlijkse contributie van € 25,00 van uw rekening te innen. Vorenstaande is van toepassing op die leden, die een automatische incasso-opdracht hebben getekend en daarmee de heemkundekring hebben gemachtigd.


Inschrijving Kamer van Koophandel:  V40284694

Rabobank NL 84 RABO 0142583111 t.n.v. H.K.K. “OP DE BEEK”

Heemkundekring OP DE BEEK is opgericht op 18 september 1996.