ANBI

Zowel de Vereniging Heemkundekring “OP DE BEEK”, de Stichting “OP DE BEEK” als de Stichting Museum DE RIJF hebben de culturele ANBI-status. Hieraan is voor schenkers van giften e.d. extra belastingvoordeel verbonden.


Vereniging Heemkundekring “OP DE BEEK” – RSIN/fiscaalnummer 805353100 – cultureel

website  www.hk-opdebeek.nl       
email  secretaris@hk-opdebeek.nl 

Heemkundekring “OP DE BEEK is door de Belastingdienst officieel aangemerkt als Culturele Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). Dat betekent dat donateurs giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting kunnen aftrekken binnen de daarvoor geldende regels. Daardoor hoeft ook geen successierecht of schenkingsrecht te worden betaald over erfenissen en donaties.

Doelstelling: Het bevorderen in brede kring van de belangstelling voor en de kennis over Prinsenbeek en zijn bevolking

Hoofdlijnen beleidsplan: Heemkunde is de kennis van de eigen woonomgeving -Prinsenbeek- vanuit zoveel mogelijk gezichtspunten en alles wat daarmee samenhangt. Het vastleggen van de geschiedenis en het behoud van het Prinsenbeeks eigen en cultuurhistorisch erfgoed zien wij als onze belangrijkste taak. Alles met het doel om de leefbaarheid en de gemeenschapszin van ons dorp te bevorderen.

Naast activiteiten zoals lezingen, muziekavonden en excursies geven wij het heemkundig kwartaalblad De Klepel en heemkundige boeken/films/cd’s uit en houden de vinger aan de pols bij nieuwe (o.a. bouwkundige) ontwikkelingen in Prinsenbeek.

Bestuur: Zie onder tabblad bestuur.

Beloningsbeleid: Het gehele bestuur bestaat uit onbezoldigde vrijwilligers.

Activiteitenverslag:  Zie de tabbladen: actueel, agenda, info en jaarstukken.

Financiële verantwoording: Zie tabblad: Jaarstukken.


Stichting “OP DE BEEK” – RSIN/fiscaalnummer 805353124 – cultureel

website  www.hk-opdebeek.nl       
email secretaris@hk-opdebeek.nl 

Stichting “OP DE BEEK is door de Belastingdienst officieel aangemerkt als Culturele Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). Dat betekent dat donateurs giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting kunnen aftrekken binnen de daarvoor geldende regels. Daardoor hoeft ook geen successierecht of schenkingsrecht te worden betaald over erfenissen en donaties.

Doelstelling: Het beheer van de bezittingen van de heemkundekring (zie hierboven).

Hoofdlijnen beleidsplan: De zorg voor de instandhouding van de bezittingen van de heemkundekring Op de Beek.

Bestuur: Identiek aan bestuur heemkundekring Op de Beek (zie tabblad “bestuur”).

Beloningsbeleid: Het gehele bestuur bestaat uit onbezoldigde vrijwilligers.

Activiteitenverslag:  opgenomen in jaarverslag Heemkundekring Op de Beek (zie het tabblad: Jaarstukken).

Financiële verantwoording: Zie tabblad Jaarstukken.


Stichting Museum DE RIJF – RSIN/fiscaalnummer 850905898 – cultureel

website  www.hk-opdebeek.nl       
email secretaris@hk-opdebeek.nl 

Stichting “Museum de Rijf” is door de Belastingdienst officieel aangemerkt als Culturele Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). Dat betekent dat donateurs giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting kunnen aftrekken binnen de daarvoor geldende regels. Daardoor hoeft ook geen successierecht of schenkingsrecht te worden betaald over erfenissen en donaties.

Doelstelling: Door middel van een vaste collectie en wisselexposities het publiek kennis laten maken met het Prinsenbeeks verleden en de waardering daarvoor stimuleren. Alles met het doel om de leefbaarheid en de gemeenschapszin van ons dorp te bevorderen.

Hoofdlijnen beleidsplan: Het bij het publiek onder de aandacht brengen van de historie van Prinsenbeek door middel van een vaste collectie aangevuld met 6 wissel/thema-exposities per jaar. Speciale aandacht wordt besteed aan het kweken van historische belangstelling bij de basisschooljeugd.

Bestuur: Identiek aan bestuur heemkundekring Op de Beek (zie tabblad “bestuur”).

Beloningsbeleid: Het gehele bestuur bestaat uit onbezoldigde vrijwilligers.

Activiteitenverslag:  Opgenomen in jaarverslag Heemkundekring Op de Beek (zie het tabblad: Jaarstukken).

Financiële verantwoording: Zie tabblad Jaarstukken.