Laden Evenementen

« Alle Evenementen

 • Dit evenement is voorbij.

ALGEMENE LEDENVERGADERING en BOERENSTAAMP

10 oktober 2021

ALGEMENE LEDENVERGADERING
van 15.30 tot 17.45 uur in Zaal Marktzicht

AGENDA:

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Notulen algemene ledenvergadering 4 maart 2020.
 3. Ingekomen stukken en/of mededelingen.
 4. Jaarverslag 2020 van de secretaris.
 5. Financieel verslag 2020 van de penningmeester.
 6. Benoeming leden kascommissie.
 7. Begrotingen en verhoging contributie voor 2022.

In de loop der jaren zijn door de investeringen in verhuizingen/aanpassingen enz. van Museum de Rijf de reserves sterk geslonken. Deze investeringen zijn gelukkig zeker de moeite waard gebleken, want met gemiddeld 2000 bezoekers per jaar kan men van een succes spreken. De huisvesting van het museum aan de Brielsedreef is door de gemeente toegestaan tot 1 april 2027. Nadien komt er mogelijk weer een verhuizing, die ook weer investeringen vraagt. Het zou dan jammer zijn dat dit om financiële redenen niet meer mogelijk zou zijn. De reserves dienen dus te worden aangevuld. Ook het vieren van ons zilveren jubileum in 2021 – vanwege Covid – uitgesteld naar 2022 brengt extra kosten met zich.

De laatste contributieverhoging was 12 jaar geleden. Daarom is in de algemene ledenvergadering van 2020 al aangekondigd dat het de bedoeling is om de contributie van € 20,– naar € 25,– te brengen.

 1. Bestuursverkiezing.

         Het bestuur stelt herbenoeming van Ria de Beer en Pim Monné voor.

         Een eventuele voordracht voor een nieuwe bestuurskandidaat kan vóór de aanvang van de vergadering door tien leden en een instemmingsverklaring van de kandidaat worden ingediend.

 1. Activiteitenplan 2021/22.
 2. Rondvraag.
 3. Sluiting.

Voor informatie over de agenda kunt u contact opnemen met de secretaris Ria de Beer, Westrikseweg 26, 4839 AS Breda, tel. 076-5212405 e-mail: hkopdebeek@ziggo.nl. De bijbehorende stukken worden op onze website www.hk-opdebeek.nl gepubliceerd en liggen een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage.

Het bestuur

Aansluitend aan de vergadering een verrassend optreden van tonprater  ??????  die met ons het nieuws van de Beek zal doornemen.


Een kwartier na afloop van de algemene ledenvergadering beginnen we met het in de afgelopen jaren bekend geworden 2-jaarlijkse feestje:

BOERENSTAAMP MEEJ MEZIEK”
+ 18.00 tot + 22.00 uur in Zaal Marktzicht

Boemerang

Een gezellige smulpartij doorspekt met leuke en mooie optredens. Heerlijk eten van de diverse stamppotten en een feestelijk dessert. Als de maagjes gevuld zijn brengt de groep “Boemerang” er de stemming in met muziek en sketch en kunnen de beentjes van de vloer.
Kortom een programma om blij van te worden en even de beslommeringen van de dag te kunnen vergeten.

Als u hieraan wilt deelnemen dan graag voor 6 oktober 2021 aanmelden door € 23,50 over te maken op NL 84 RABO 0142583111 t.n.v. HKK Op de Beek o.v.v. “BOERENSTAMP”.
U krijgt dan bij aankomst in Marktzicht een deelnamebewijs.

Uiteraard houden wij rekening met de dan geldende Covid-19-maatregelen.


 

 

 

Gegevens

Datum:
10 oktober 2021
Site:
hk-opdebeek.nl

Locatie

Marktzicht
Markt 10
Prinsenbeek, 4841 AC Netherlands
+ Google Maps

Organisator

Heemkundekring OP DE BEEK
E-mail:
hkopdebeek@ziggo.nl
Bekijk de site van Organisator