Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

ALGEMENE LEDEN-VERGADERING

4 maart 2015 @ 19:30 - 22:00

alleen toegankelijk voor leden

AAN DE LEDEN, 

Graag nodigen wij u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op woensdag 4 maart 2015 om 19.30 uur in Museum De Rijf, Vijverstraat 3, Prinsenbeek.***

 De agenda is als volgt:

  1. Opening door de voorzitter.
  2. Notulen algemene ledenvergadering 5 november 2014.
  3. Ingekomen stukken en/of mededelingen.
  4. Jaarverslag 2014 van de secretaris.
  5. Financieel verslag 2014 van de penningmeester.
  6. Benoeming leden kascommissie.
  7. Rondvraag.
  8. Sluiting.

Voor informatie over de agenda kunt u contact opnemen met de secretaris Ria de Beer, Westrikseweg 26, 4839 AS Breda, tel. 076-5212405 e-mail: hkopdebeek.nl. De bijbehorende stukken worden vanaf ongeveer half februari op onze website www.hk-opdebeek.nl gepubliceerd en liggen een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage.
NA DE PAUZE:

VERTONING FILM OVER DE BEVRIJDING VAN BREDA/PRINCENHAGE EN DE BEVRIJDINGSOPTOCHT IN BEEK OP 2 SEPTEMBER 1945.

 

*** TOELICHTING:

Onze vorige algemene ledenvergadering was op 5 november 2014, waarbij o.a. de begroting 2015 werd vastgesteld en de herbenoeming van 2 leden van het bestuur. Daarom zijn deze punten niet in de bovenstaande agenda opgenomen.

De statuten van onze verenging schrijven in artikel 12, lid 3, voor dat binnen 3 maanden na afloop van het verenigingsjaar een algemene ledenvergadering moet worden gehouden. Al een paar jaar hebben we om organisatorische redenen echter geëxperimenteerd met een algemene ledenvergadering in november. Om dit te continueren zouden dus de statuten gewijzigd moeten worden. De ervaring leert echter dat het verschil onvoldoende aanleiding is om daarvoor een officiële kostbare statutenwijziging te laten plaatsvinden. Daarom gaan we nu weer terug naar de voorgeschreven procedure.

 

 

 

Gegevens

Datum:
4 maart 2015
Tijd:
19:30 - 22:00
Kosten:
alleen toegankelijk voor leden

Locatie

Museum De Rijf
Vijverstraat 3
Prinsenbeek, 4841 AT Netherlands
+ Google Maps

Organisator

HKK Op de Beek
E-mail:
hkopdebeek@ziggo.nl
Bekijk de site van Organisator