Laden Evenementen

« Alle Evenementen

 • Dit evenement is voorbij.

ALGEMENE LEDENVERGADERING GAAT VOORLOPIG NIET DOOR

24 maart 2021


AAN DE LEDEN: UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING

Graag nodigen wij u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. 

 De agenda is als volgt: 

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Notulen algemene ledenvergadering 4 maart 2020.
 3. Ingekomen stukken en/of mededelingen.
 4. Jaarverslag 2020 van de secretaris.
 5. Financieel verslag 2020 van de penningmeester.
 6. Benoeming leden kascommissie.
 7. Begrotingen en verhoging contributie voor 2021.
  In de loop der jaren zijn door de investeringen in verhuizingen/aanpassingen enz. van Museum de Rijf de reserves sterk geslonken. Deze investeringen zijn gelukkig zeker de moeite waard gebleken, want met gemiddeld 2000 bezoekers per jaar kan men van een succes spreken. De huisvesting van het museum aan de Brielsedreef is door de gemeente toegestaan tot 1 april 2027. Nadien komt er mogelijk weer een verhuizing, die ook weer investeringen vraagt. Het zou dan jammer zijn dat dit om financiële redenen niet meer mogelijk zou zijn. De reserves dienen dus te worden aangevuld. Daarnaast willen wij ook aan ons zilveren jubileum in 2021 de nodige aandacht besteden. Daarom is reeds in de algemene ledenvergadering van vorig jaar al aangekondigd dat het de bedoeling is om de contributie voor 2021 van € 20,– naar € 25,– te brengen.
 1. Bestuursverkiezing.
  Het bestuur stelt herbenoeming van Ria de Beer en Pim Monné voor.
  Een eventuele voordracht voor een nieuwe bestuurskandidaat kan vóór de aanvang van de vergadering door tien leden en een instemmingsverklaring van de kandidaat worden ingediend.
 1. Activiteitenplan 2021.
 2. Rondvraag.
 3. Sluiting.

Voor informatie over de agenda kunt u contact opnemen met de secretaris Ria de Beer, Westrikseweg 26, 4839 AS Breda, tel. 076-5212405 e-mail: hkopdebeek@ziggo.nl.
De bijbehorende stukken worden medio februari 2021 op onze website www.hk-opdebeek.nl gepubliceerd en liggen een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage.

 

 

Gegevens

Datum:
24 maart 2021
Site:
hk-opdebeek.nl

Organisator

Heemkundekring OP DE BEEK
E-mail:
hkopdebeek@ziggo.nl
Bekijk de site van Organisator