ALGEMENE LEDENVERGADERING

Marktzicht Markt 10, Prinsenbeek

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERIG  Graag nodigen wij alle leden uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op:  WOENSDAG 1 MAART 2023 19.30 uur  Zaal Marktzicht, Markt 10, Prinsenbeek. Agenda: Opening door de voorzitter. Notulen algemene ledenvergadering 16 maart 2022. Ingekomen stukken en/of mededelingen. Jaarverslag 2022 van de secretaris. Financieel verslag 2022 van de penningmeester. Benoeming leden kascommissie. lees verder

MUSEUM DE RIJF OPEN met EXPOSITIE “PRINSENBEEKS RECORDBOEK”

Museum DE RIJF Brielsedreef Brielsedreef 39a, Prinsenbeek

Veertig jaar geleden werd dit boek ten doop gehouden tijdens de toen bekende jaarlijkse Volksfeesten. Het functioneerde tot 1996 en hield op te bestaan bij het opheffen van de gemeente Prinsenbeek. Het Prinsenbeeks recordboek was afgeleid van het Guinness World Recordboek. Er staan 107 records in, allemaal gevestigd door Prinsenbekenaren. Naast alle andere mooie en lees verder

LEZING”DE ONTSTAANSGESCHIEDENIS VAN DE OUDE HOLLANDSE WINDMOLENS” door oud-Bekenaar Tinus Verwijmeren

Museum DE RIJF Brielsedreef Brielsedreef 39a, Prinsenbeek

Vermoedelijk hebben deelnemers aan de kruistochten in de 12de eeuw gezien dat in het Nabije Oosten de (woestijn)wind gebruikt werd om een raamwerk met daaronder een maalsteen te laten draaien. In Noordwest-Europa moest men een molen (met maalinrichting) proberen te bouwen die naar de windrichting gedraaid kon worden. Zo ontstond rond 1200 de standerdmolen. Met lees verder

MUSEUM DE RIJF OPEN met EXPOSITIE “PRINSENBEEKS RECORDBOEK”

Museum DE RIJF Brielsedreef Brielsedreef 39a, Prinsenbeek

Veertig jaar geleden werd dit boek ten doop gehouden tijdens de toen bekende jaarlijkse Volksfeesten. Het functioneerde tot 1996 en hield op te bestaan bij het opheffen van de gemeente Prinsenbeek.  Het Prinsenbeeks recordboek was afgeleid van het Guinness World Recordboek. Er staan 107 records in, allemaal gevestigd door Prinsenbekenaren. Naast alle andere mooie en lees verder

PASEN

MUSEUM DE RIJF OPEN met LENTEFEEST met SCHAPEN SCHEREN

Museum DE RIJF Brielsedreef Brielsedreef 39a, Prinsenbeek

en EXPOSITIES/DEMONSTRATIES “PRINSENBEEKS RECORDBOEK”, “WERKEN MET WOL”, “RIETDEKKEN” Op zondag 7 mei luidt het museum de komende zomer in met het “schaapscheerdersfeest”.  Een ieder jaar terugkerende activiteit, die haar “wollen” sporen al heeft verdiend. Achter het museum op een weilandje wordt vanaf 14.00 uur ieder uur een schaap geschoren en wel onder toeziend oog van meerdere lammetjes. Schapen lees verder