ALGEMENE LEDENVERGADERING

Marktzicht Markt 10, Prinsenbeek

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERIG  Graag nodigen wij alle leden uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op:  WOENSDAG 1 MAART 2023 19.30 uur  Zaal Marktzicht, Markt 10, Prinsenbeek. Agenda: Opening door de voorzitter. Notulen algemene ledenvergadering 16 maart 2022. Ingekomen stukken en/of mededelingen. Jaarverslag 2022 van de secretaris. Financieel verslag 2022 van de penningmeester. Benoeming leden kascommissie. lees verder