NIEUWS

In verband met de landelijke maatregelen met betrekking tot het Coronavirus zijn alle activiteiten van onze Heemkundekring opgeschort en is Museum De Rijf gesloten tot 1 juni.

Vooralsnog gaat de heemreis voor de leden van de heemkundekring naar Hattem op zaterdag 27 juni wel door.


woensdag 4 maart 2020
ALGEMENE LEDENVERGADERING

Het was weer een gezellige avond, maar de vele afmeldingen vanwege o.a. het corona-virus speelden ons parten. Slechts 61 leden waren aanwezig in zaal Marktzicht.
Aan de orde kwamen o.a. de financiële stukken van 2019 en de begrotingen 2020. Deze werden zonder problemen door de vergadering vastgesteld. Voor een grote vereniging is het nodig om voldoende financiële armslag te hebben. Er is met de verhuis- en bouwkosten van het museum de afgelopen jaren heel veel, maar goed besteed reservegeld opgegaan. Daarnaast zijn er 2 zaken die de komende jaren de aandacht vragen. Mogelijk dat het  museum in 2027 weer moet verhuizen, want dan loopt de vergunning tot huisvesting af. En we vieren volgend jaar (2021) ons 25-jarig bestaan. Hieraan zijn ook extra kosten verbonden. Dat houdt mogelijk in dat in 2021 een contributieverhoging van € 5,- aan de leden zal worden voorgesteld.

Het uitgebreide jaarverslag over 2019 toonde aan wat er allemaal heeft plaatsgevonden, zowel voor wat betreft de activiteiten van de kring als met het museum. Wijnand Bouman werd herkozen in het bestuur. Ook het activiteitenprogramma voor 2020 belooft weer veel en dat vindt u terug o.a. in deze Klepel en op onze website. De voorzitter dankte alle vrijwilligers en natuurlijk iedereen die onze kring en museum een goed hart toedraagt.

Na afloop van de vergadering werd er een heemkundequiz gehouden en zongen we samen bekende liedjes van vroeger bij de muziek van Rob&Greet&Wim.

  

 

 

 

 

vrijdag 14 februari 2020
KLEIN, HOOG BEZOEK VOOR MUSEUM DE RIJF 

 Ruim 120 leerlingen en een groot aantal ouders van die leerlingen van de groepen 1 en 2 van basisschool De Horizon bezochten vrijdagmorgen in 5 groepen het museum. De groepen hebben afgelopen periode gewerkt aan het project “museum” en het bezoek aan De Rijf was de afsluiting hiervan.
In het museum kregen de kinderen van de museumgidsen veel te horen over wat je allemaal in dit museum kan zien en leren over het leven in vroegere tijden. Voor hen staat immers een oude telefoon, het fototoestel, een film/videoapparaat, een radiotoestel enz. heel ver weg van het – waar je dat allemaal mee kunt – mobieltje.
Natuurlijk was er ook veel aandacht voor de prachtige maquette van het oude (Prinsen)beek in de eerste helft van de vorige eeuw.
Na heel veel vragen van de zeer geïnteresseerde jonge bezoekers gingen ze voldaan terug naar school. Maar iedere leerling kreeg ook nog een mooie kleurplaat mee van “ t Biks Leesplangeske” met daarop tekeningen bij een aantal Bikse dialectwoorden. Hiermee kunnen zij een prijsje winnen en de mooiste kleurplaten worden straks in het museum opgehangen, zodat iedereen ervan kan genieten.
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zaterdag 7 februari 2020

NIEUWE BANK IN DE HOOIBERG

Vorig jaar herfst verdween ineens de picknicktafel in de Hooiberg t.h.v. Korenpad/Heidreefke. Uit informatie bleek dat de gemeente dit had gedaan vanwege de slechte toestand. Enigszins begrijpelijk, maar voor de heemkundekring en ook voor veel Bekenaren lag het voor de hand dat er door de gemeente een nieuwe bank geplaatst zou worden. Zeker gezien de geschiedenis van de bank:

Deze bank werd jaren geleden met subsidie van de gemeente Breda in het kader van de Actie “Hart voor je Buurt” door de buurtvereniging De Beekse Westhoek geplaatst om daar samen te komen en voor de wandelaars om even te rusten.

Maar er zijn meer redenen. 
De heemkundekring organiseert al een flink aantal jaren tijdens de vakantiemaanden buurtmiddagen. Deze buurtmiddagen – waaraan telkens 30 à 40 personen deelnemen – vinden steeds plaats op 4 verschillende plekken in het dorp en uiteraard zoveel mogelijk in de natuur. De bank in de Hooiberg speelt daarin al jarenlang een grote rol. 
Daarnaast heeft de heemkundekring de afgelopen maanden een nieuwe wandelroute ontwikkeld: het z.g. Biks Ommetje Hooiberg (zie op deze website “wandelroutes”). Van de wandelroute wordt druk gebruik gemaakt en dan is het natuurlijk heel fijn zijn als men dan even kan rusten om te genieten van de natuur. Alle reden voor de Heemkundekring om er bij de gemeente Breda op aan te dringen om een nieuwe bank te plaatsen.

En men heeft het helemaal begrepen en er staat nu een spiksplinternieuwe nieuwe picknicktafel. Bedankt namens alle wandelaars en natuurgenieters.

zondag 15 december 2019

VEEL BEZOEK IN MUSEUM DE RIJF IN KERSTSFEER AFGELOPEN ZONDAG

Museum de Rijf sloot zondagmiddag 15 december het jaar 2019 met ruim 100 bezoekers succesvol af.
Het publiek wist de weg te vinden naar de Brielsedreef om het museum in Kerstsfeer te zien. De kerststallen, heiligenbeelden en de kunst kregen veel aandacht. In de foyer was het met de muziek van het duo Greet en Wim en de accordeon van Rob Pollé weer gezellig vertoeven en kon iedereen genieten van een kop erwtensoep of een glas glühwein. Het was een mooie middag die aantoonde dat het museum inmiddels een ontmoetingsplaats is geworden van veel Bekenaren.

Op zondag 5 januari 2020 tussen 13.30 en 16.30 uur kunt u deze expositie nogmaals bezoeken.


zondag 17 november 2019
“BOERENSTAAMP MEEJ MEZIEK” in Zaal Marktzicht op de Markt in Prinsenbeek

Het was druk , ruim 100 leden waren in Zaal Marktzicht voor de 2-jaarlijkse “Boerenstaamp meej muziek”. Een geslaagde dag met lekkere stamppot en een jus van gevarieerde muziek.

Wijnand Bouman opende de middag met een korte “sauwel”, waarna multi-muzikant Ad Goossens de muziek inzette. Zelfs de voetjes gingen nog van de vloer. Ad bespeelt vele instrumenten, is een echte gangmaker en gezelligheidsmens!

En dan de heerlijke stamppot met speklap en rookworst en tot slot een dessert. 

Vervolgens nog een spetterend en verrassend optreden van de cabaretgroep “DèVèltOp”. Muziek en nog veel meer. . . . .!!!

Al met al een bijzonder geslaagde middag/avond! 


Vrijheid een vanzelfsprekendheid? 
Samen vieren wij “De Beek 75 jaar bevrijd” 

woensdag 30 oktober 2019

Op woensdag 30 oktober vierde de Prinsenbeekse gemeenschap 75 jaar bevrijding. De bijeenkomst in de aula van de Horizonschool werd door bijna 150 belangstellenden bijgewoond. Het seniorenorkest van Harmonie Amor Musae gaf met passende muziek de sfeer van herdenking en bevrijding weer. De vertoonde film over de oorlog, de bevrijding door de Polen en het memoreren van wat deze bevrijding voor ons dorp betekend heeft maakte indruk.
Eerste  Kamerlid Alfred Arbouw wees er in zijn toespraak o.a. op dat we wel vrijheid hebben, maar dat die vrijheid constant bedreigd wordt. We moeten onze vrijheid bewaken en die uitdragen.

Hierna toog het hele gezelschap door de Kapelstraat naar de Vredeskapel. Leerlingen van de Horizonschool droegen vlaggen en bloemen en stonden met fakkels langs de weg. Blaaskapel TTT begeleidde deze tocht met vrolijke muziek in een voor de gelegenheid zeer toepasselijk compleet met camouflagenetten uitgedoste legerjeep met aanhangwagen.
Bij de Vredeskapel kregen de 7 bij de slag bij het Nieuwveer gesneuvelde Poolse soldaten en de Beekse oorlogsslachtoffers een bloemenhulde.
Bart Donkers bracht op voortreffelijke wijze geheel in de toon van de avond passende songs ten gehore.
Speciaal was ook het generatiegesprek. Twee heren André (82 jaar), Geert (10 jaar) en twee dames Lieke (41 jaar) en Demie (22 jaar) lieten hun visie horen op de vragen die hen werden gesteld over: wat is voor jouw vrijheid, wat doe je er zelf aan en wat hoop je voor de toekomst?
Wijnand Bouman las een mooi gedicht voor over zijn beleving van vrijheid.
Met de muziek van “Those were the days” door Blaaskapel TTT en het Prinsenbeeks volkslied werd deze gedenkwaardige bijeenkomst afgesloten.

DSC07759DSC07767DSC0777220191030_200802DSC07782DSC0777920191030_202942DSC07784008DSC07825DSC07795DSC07798DSC07803009DSC07811

 

 

 

 

 

 

zondag 3 november 2019

3 november was er in Museum De Rijf de expositie “Samen vieren wij de bevrijding”. Ruim 300 bezoekers mochten we verwelkomen.
De legerjeeps, -truck en –tent kregen veel bekijks en ook van de koffie, soep en worst uit de legerkeuken werd gretig gebruik gemaakt.
De interessante expositie gaf door middel van foto’s, documenten, film en presentaties een duidelijk beeld van wat er allemaal in een oorlog gebeurt en wat voor een impact dit op mensen heeft.
In de koffieruimte kon men onder het genot van een glaasje fris en een Boschdalbiertje luisteren naar de melodieuze muziek van het kwintet A-Musant 2.0.

SONY DSCSONY DSCDSC07852SONY DSCDSC07838DSC07839SONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCDSC07843DSC07845SONY DSCDSC07849SONY DSCSONY DSC

 


RABOBANK CLUB SUPPORT verdeelde € 100.000,00 SPONSORGELD !!

Op vrijdagavond 11 oktober was de uitreiking van de cheques aan alle Prinsenbeekse verenigingen bij Hockeyclub Prinsenbeek.

Onze heemkundekring mocht het prachtige bedrag van € 1097,62 in ontvangst nemen en daarnaast was Museum De Rijf goed voor € 553,13.

Heel hartelijk dank aan eenieder die op ons heeft gestemd, maar zeker ook dank aan de Rabobank!


 DE KLEPEL VERNIEUWD !


MUSEUM DE RIJF ONTVING DE 25.000e BEZOEKER

De spanning was gebroken toen op zondag 1 september rond 14.30 uur onder groot applaus de 24.999 en 25.000e bezoeker het museum betraden. Het waren Anneke en Bart v.d. Klundert uit Etten-Leur . Zij kwamen op de fiets vanuit hun woonplaats Etten-Leur, maar zijn geen onbekenden op de Beek. Anneke komt uit Princenhage en Bart is geboren en getogen Bekenaar en woonde in zijn jeugd ook op de Brielsedreef nr. 7. De voorzitter van de heemkundekring Ad van Melis heette hen zeer welkom en gaf aan dat een grote mijlpaal was bereikt. In het 14-jarige bestaan van het museum werd 3 keer van locatie gewisseld. Die wisselingen hadden uiteraard toch gevolgen op het aantal openingsdagen. Maar dat heeft geen invloed gehad op de publieksbelangstelling, die nog steeds onverminderd groot is. Zo werden ook deze middag weer 111 bezoekers geteld. Onder de vrolijke tonen van de dameskapel Nootweer werd het echtpaar v.d. Klundert gehuldigd en ontvingen zij een door Bakkerij Nagelkerke gesponsorde met het heemkundekringlogo versierde taart. Daarna volgde natuurlijk een rondwandeling door het museum.

Ook Ad Machielsen werd deze middag bedankt en gehuldigd. Deze kunstschilder heeft het museum al rijkelijk voorzien van zijn fraaie werken, die inmiddels al door duizenden museumbezoekers zijn bewonderd. Daaraan werd nu een op een voormalige graansilo geschilderde zaaier toegevoegd. Dit werk meet ongeveer 1 x 2,5 meter en vroeg – afgezien van de voorbereidingstijd – ruim 5 dagen werktijd. Er was een steiger van ruim 3,5 meter voor nodig en de silo moest grondig ontdaan worden van groene aanslag. De zaaier past prachtig in de mooie natuurrijke omgeving van de boerderij en het museum. Het museumbestuur is er zeer verguld mee. 


zondag 25 augustus 2019
Op deze zondag hield de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) haar jaarlijkse feestdag in ons Museum de Rijf.  
Na de ontvangst op het terras met koffie/thee en een inleiding van onze voorzitter Ad van Melis werd genoten van een heerlijke lunch.
Verdeeld in 3 groepen werd achtereenvolgens een bezoek gebracht aan het museum, was er een filmvertoning en een quiz.
In de lommerrijke omgeving werd onder het genot van een drankje nog even gezellig nagepraat. Het was voor iedereen een heerlijke zonnige dag. 


zaterdag 22 juni 2019
ZONNIGE HEEMREIS naar WIJK BIJ DUURSTEDE en de KROMME RIJNSTREEK

Het was wat het weer betreft een uitgelezen dag voor onze jaarlijkse heemreis. Met twee volle bussen vertrokken we -ditmaal vanaf de Haverdijk- naar de Utrechtse Kromme Rijnstreek. In de voormiddag werden we na ontvangst met koffie en gebak onder leiding van gidsen rondgeleid door de zeer oude, verrassend mooie binnenstad van Wijk bij Duurstede. De stad heette in zeer vroegere tijden Dorestad en menigeen zal zich uit de geschiedenislessen nog de Vikingen/Noormannen herinneren die de stad vaak hebben geplunderd.
Na de lunch maakten we kennis met de kersenteelt. En uiteraard kon er naar hartelust genoten worden van de diverse soorten kersen in de boomgaard. Tijdens de begeleide rondrit door de natuurrijke streek met mooie landschappen zagen we molens, kastelen, kerken, landhuizen en boerderijen.
Na nog een laatste gezellige stop in Houten voor een drankje en een hapje keerden we zeer voldaan huiswaarts.

Voor foto’s van de heemreis klik op: FOTO’S HEEMREIS 22 JUNI 2019


zondag 9 juni 2019
DE BARON NAHUIJS VAN BURGST HAD EEN DRUKKE ZONDAG.

Het was een heerlijke zonnige dag om door te brengen op de aan de overkant van de A16 gelegen Heerlijkheid Burgst tijdens het “HEERLIJK RONDJE BURGST”. Bijna 400 bezoekers mocht hij 1Pinksterdag op zijn landgoed verwelkomen. Met zijn illuster gevolg ontving hij ze bij de ingang van zijn domein nabij Kinderboerderij de Sik. Hij bood ze een unieke gelegenheid om kennis te maken met zijn anders nooit toegankelijke min of meer geheimzinnige verblijf.

Aangezien er een maximum aantal deelnemers aan een groep verbonden was konden ruim 270 daarvan deelnemen aan de door gidsen van onze Heemkundekring Op de Beek begeleide wandelingen. Maar er was volop gelegenheid op beide locaties (de Sik en de Stadsboerderij de Kleine Hoeve) om zich te vermaken. Muziek, springkussen, speurtochten, lekkere hapjes, proeverijen, kantklossen, kunstschilderen, wonderbaarlijke experimenten door Mad Science enz. trokken veel aandacht. Ook van de tocht met de huifkar werd veel gebruik gemaakt.

 

 

 

 

 

 

 

Er werd volop genoten van alles en de organisatie (Heemkundekring Op de Beek, Stichting Kunstschatten HB, Heerlijkheid Burgst) kan terugkijken op weer een succesvolle dag in dit tweejaarlijkse evenement.

Wilt u ook wel eens een begeleide wandeling over het landgoed meemaken, kijk dan op www.burgstwandeling.nl


19 mei 2019 ZONNIG EN DRUK LENTE-SCHAAPSCHEERDERSFEEST IN MUSEUM DE RIJF

Maar liefst 222 bezoekers bezochten afgelopen zondag het museum. Vooral het schapen scheren trok veel aandacht, niet alleen van de volwassenen, maar ook van de vele kinderen.
Tussendoor kon men genieten van de vele mooie oude spulletjes van vroeger, de magnifieke maquette van Prinsenbeek anno 1950, de fraai uitgevoerde hout- en smeedkunst van Harry Seweuster en natuurlijk de handwerkdemonstraties zoals spinnen, kantklossen enz..
Ook de kraampjes met boeken van Boekendonck, Keniawinkeltje en de Heemkundekring werden druk bezocht.
Onder het genot van een kopje koffie/thee op het gezellige terras voor het museum in de stralende lentezon zat er met de vrolijke zang en muziek van “‘t Ploegeske” de stemming wel in.

 

Voor meer foto’s zie de pagina “terugblik/foto’s 2019” op deze site.


28 april 2019
PRESENTATIE BOEK “LINDENDAAL, OF HET DRAMA VAN BOSCHDAL” ZEER SUCCESVOL.

In een bomvolle Belle Fleurzaal in De Drie Linden met meer dan 300 belangstellenden vond afgelopen zondagmiddag, 28 april 2019, de presentatie van het nieuwe boek “LINDENDAAL, OF HET DRAMA VAN BOSCHDALvan onze heemkundekring plaats.

“LINDENDAAL” vertelt het verhaal over het verdriet en de ondergang van een grafelijke familie, is geschreven door Louise Stratenus en hertaald door Nannie van Berkum, de illustraties zijn van Petra Cornelisse en Sjoerd Eeftens.

illustratie door Petra Cornelisse

Door 9 scenes uit het boek te spelen wisten de acteurs met mooi spel en tegen fraaie fotografische decors de sfeer van het dramatische boek op een voortreffelijke manier te vertolken. De scenes werden afgewisseld door stemmige muziek van het koor Just Us.

Voor de goed getroffen scripts tekenden Petra Cornelisse en Sjoerd Eeftens. De regie was in handen van Kees Vogels.

Na de pauze kon men nog genieten van een optreden van het koor Just Us onder leiding van Wilma Boom en het duo Florianne en Anton Spijkers, die met hun songs het publiek wisten te raken. Al met al een mooi middag waaraan velen nog lang zullen terugdenken. Wij bedanken iedereen (voor en achter de schermen) die aan deze presentatie zijn medewerking heeft verleend.

Foto’s van deze sfeervolle middag  kunt u vinden op deze website op de pagina ARCHIEF, ga vervolgens naar de pagina TERUGBLIK/FOTO’S 2019.


NIEUW BESTUURSLID ELS BOONS-MATTIJSSEN

Els Boons-Mattijssen

In de ledenvergadering van 13 maart is Els Boons-Mattijssen gekozen als nieuw 6e bestuurslid. 

Els is geboren en getogen op de Beek en woont aan de Vianendreef. Het is de bedoeling dat zij het penningmeesterschap van Wijnand Bouman over gaat nemen. Wijnand wil de komende tijd meer tijd besteden aan de 2e fase van de uitbreiding, inrichting enz. van het museum.


VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 13 MAART 2019

Er klonken gisteren in de volle zaal van Marktzicht veel optimistische geluiden tijdens de jaarvergadering van de Heemkundekring. Ad van Melis en Jan Rabelink werden weer voor drie jaar herbenoemd en Els Boons-Mattijssen treedt als nieuw 6bestuurslid toe tot het bestuur en zal straks het penningmeesterschap van Wijnand Bouman overnemen. Het ledental is flink stijgende en gaat misschien binnenkort het magische getal van 600 gezinsleden halen. Op zondag 28 april as. wordt met een grote voorstelling in de De Drie Linden het zoveelste nieuwe boek gepresenteerd. Ook het in 2005 opgerichte museum De Rijf draait op volle toeren en hoopt in de loop van dit jaar de 25000bezoeker te kunnen verwelkomen. Dat is een mooi resultaat gezien het feit dat er in die 14 jaar 3 jaren zijn geweest dat het museum vanwege inrichting/verhuizing steeds een flinke tijd gesloten is geweest. De financiën hebben het in verband met de verhuizing naar en aanpassing van het museum aan de Brielsedreef even moeilijk gehad, maar er is nog voldoende reserve voor de uitvoering van de 2fase. Het museum is in oppervlakte straks even groot als de locatie aan de Vijverstraat. Ook is afgelopen jaar al een kantine/lezingenruimte in gebruik genomen. (ruim 600 m2). Eind dit jaar hoopt men de 2efase afgerond te hebben en is er nog meer Beekse historie te zien. De financiële resultaten zullen hierna weer betere cijfers laten zien.
Het activiteitenprogramma en het museumexpositieschema voor 2019 laten weer veel mooie en aantrekkelijke activiteiten zien. Maar het vraagt allemaal veel inzet van veel mensen. Het bestuur toonde daarom bij monde van de voorzitter Ad van Melis veel waardering voor de vele tientallen vrijwilligers die ieder op zijn eigen manier zijn/haar bijdrage levert.

Er was dan ook alle reden om er gisteren een mooi feestje van te maken.
En dat kan bij de heemkundekring ook, want de komiek Dun Bart kwam na de pauze onze vereniging feliciteren. Dat deed hij geheel op zijn eigen ludieke wijze. Met orgelmuziek (aangestuurd door een antieke Singernaaimachine), gedichten, liedjes, quizzen, sprookjes en “waardevolle” geschenken werd tot groot plezier van de aanwezigen en veel applaus menige vrijwilliger in het zonnetje gezet. Kortom het was een – zoals het ook hoort bij onze echte Bikse club – ouderwets gezellige en vrolijke avond.


7 februari 2019
BEEKS KERKEPAADJE WORDT “OMMETJE”
Vroeger waren er veel korte verbindingen tussen de verschillende delen van ons dorp. Dit zijn de historische “kerkepaadjes”.
De afgelopen decennia is er op dat gebied veel veranderd.
Uit nostalgische overwegingen rijpte de gedachte om die kerkepaadjes weer in ere te herstellen: als wandelpaadje. Helemaal toen duidelijk werd, dat het om gronden van Staatsbosbeheer en de Gemeente Breda ging.
De nu ontstane route is eigenlijk een combinatie van de twee vroegere paden die de verbinding vormen tussen de Zanddreef en de Hooiberg. Op het gedeelte van Staatsbosbeheer is inmiddels het ‘Heidreefke’ als laantje in ere hersteld.
De Hooiberg is een belangrijke schakel tussen het Liesbos aan de zuidkant en de poldernatuur Strijpen/Zwartenberg aan de noordkant. Ook is het bos onderdeel van het planologische belevingsareaal ‘groen/water naar stedelijk’ van Breda.

Lees de artikelen op Prinsenbeek Nieuws van 17 januari 2019, klik op
HEIDREEFKE EN WANDELSPOOR EINDELIJK OPEN 
en het artikel van 28 januari 2019, klik op
BEEKS KERKEPAADJE WORDT “OMMETJE” 
en het artikel van 7 februari 2019, klik op
HEIDREEFKE OFFICIEEL GEOPEND


7 januari 2019
SUCCES MUSEUM DE RIJF ZET ZICH OOK AAN DE BRIELSEDREEF VOORT.

Eind 2017 was de verhuizing van het museum van de Vijverstraat naar de Brielsedreef. In december 2017 werd daar het nieuwe museum geopend. Aangezien de afstand van het centrum tot het nieuwe museum aan de Brielsedreef toch een stuk groter is dan naar de Vijverstraat, bestond er toch enige angst dat de bezoekersaantallen terug zouden lopen. Maar niets is minder waar, want met 1929 bezoekers staat 2018 op de 7e plaats in het 14-jarig bestaan van het museum. Het is zeer wel mogelijk dat we dit jaar de 25.000e bezoeker mogen begroeten.


11 oktober 2018
Wij zijn heel blij met het feit dat de door ons voorgestelde straatnamen in twee nieuw te bouwen wijken in Prinsenbeek door het Gemeentebestuur zijn vastgesteld. In het nieuwbouwproject op het terrein van het oude Hagedonk zijn dat “Herman Dirvenpark” en “Luttelhof” en op Westrik “Schipperenweike”.
Voor het artikel hierover op Prinsenbeek Nieuws klik op: NIEUWE STRAATNAMEN IN PRINSENBEEK