ACTIVITEITEN


Helaas zijn alle activiteiten voorlopig geannuleerd!


ALGEMENE LEDENVERGADERING

gaat voorlopig niet door

zodra het mogelijk is wordt een datum gepland

AGENDA: 

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Notulen algemene ledenvergadering 4 maart 2020.
 3. Ingekomen stukken en/of mededelingen.
 4. Jaarverslag 2020 van de secretaris.
 5. Financieel verslag 2020 van de penningmeester.
 6. Benoeming leden kascommissie.
 7. Begrotingen en verhoging contributie voor 2021.
  In de loop der jaren zijn door de investeringen in verhuizingen/aanpassingen enz. van Museum de Rijf de reserves sterk geslonken. Deze investeringen zijn gelukkig zeker de moeite waard gebleken, want met gemiddeld 2000 bezoekers per jaar kan men van een succes spreken. De huisvesting van het museum aan de Brielsedreef is door de gemeente toegestaan tot 1 april 2027. Nadien komt er mogelijk weer een verhuizing, die ook weer investeringen vraagt. Het zou dan jammer zijn dat dit om financiële redenen niet meer mogelijk zou zijn. De reserves dienen dus te worden aangevuld. Daarnaast willen wij ook aan ons zilveren jubileum in 2021 de nodige aandacht besteden. Daarom is reeds in de algemene ledenvergadering van vorig jaar al aangekondigd dat het de bedoeling is om de contributie voor 2021 van € 20,– naar € 25,– te brengen.
 1. Bestuursverkiezing.
  Het bestuur stelt herbenoeming van Ria de Beer en Pim Monné voor.
  Een eventuele voordracht voor een nieuwe bestuurskandidaat kan vóór de aanvang van de vergadering door tien leden en een instemmingsverklaring van de kandidaat worden ingediend.
 1. Activiteitenplan 2021.
 2. Rondvraag.
 3. Sluiting.

Voor informatie over de agenda kunt u contact opnemen met de secretaris Ria de Beer, Westrikseweg 26, 4839 AS Breda, tel. 076-5212405 e-mail: hkopdebeek@ziggo.nl.
De bijbehorende stukken worden medio februari 2021 op onze website www.hk-opdebeek.nl gepubliceerd en liggen een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage.


Ingezonden gedicht van Wijnand Bouman:

HET “JAAR 2020” IN EEN VREEMDE JAS 

De openstellingen in 2019 waren één groot feest van vriendschap

De leden en anderen voelden zich verbonden met “De Rijf” en gaven dat door als boodschap.

De HKK en De Rijf kleven aan ons als een dennenappel verward in je haar

We kunnen daar uren over verhalen en zijn daar nooit mee klaar. 

De realiteit van nu is hard en maakt een mens onzeker.

Wat kan en mag er nog!  Hoe vol is deze drinkbeker?

Met bovenstaande in mijn gedachten loop ik door een ietwat winterse laan

De huiskamer ontvlucht, ik werp corona even ver van mij vandaan                                     

Aan beide zijden statige beukenbomen, de ondergaande zon schittert op het rode blad

Paddestoelen met een rode kap en mossen op een tak bezorgen mij een warm bad. 

Deze onderdompeling maakt bij mij een gevoel van vrijheid en onbezorgdheid los

De natuur is bindend en schoon, hiermede wapen ik mij tegen de alledaagse chaos.                                                                                                                                        

Niet vluchten maar met open vizier en samen de problemen van nu trotseren

Het opvolgen van en het vertrouwen in die maatregelen is een must voor nu en later, dus niet negeren. 

De HKK is een bloeiende vereniging, het aantal leden blijft wassend

We laten ons niet kisten en onze ideeën en activiteiten voor het nieuwe jaar zijn uitdagend en passend.

Gezondheid staat nu bovenaan onze verlanglijst en is ontegenzeglijk een groot goed!

Het Bestuur hoopt in 2021 op een flitsende doorstart en die smaakt in gedachte nu al zoet.