ACTIVITEITEN

 


MUSEUM DE RIJF OPEN
met expositie: 48 BOEMELDONCKSE PRINSEN IN BEELD

ZONDAG 4 juli 2021 VAN 13.30 – 16.30 uur

Hard is gewerkt aan de 100 m2 grote uitbreiding van ons museum met prachtige nieuwe taferelen. Daarnaast zijn er ook veel nog nooit vertoonde spulletjes te zien.

WELKOM IN DE “BIKSE KRUIDENHOF”
(open tijdens openingstijden museum)

Sinds vorig jaar is er bij Museum de Rijf een kruidenhof. Een 5-tal enthousiaste mensen verbouwt hier biologische planten en geneeskrachtige kruiden. Het heeft een aantrekkelijke en ecologische uitstraling. Er zijn nog veel plannen, dus extra handjes (en plantjes) zijn altijd welkom.
Wilt u meer weten, neem dan even contact op met Pim Monné (06-16415002) of pimmonne51@gmail.com) of Rianne Nelemans (06 83708064 of rianne.nelemans1@gmail.com).

Zie ook: Prinsenbeek Nieuws – Welkom in de Bikse Kruidenhof

Wij heten u dus weer van harte welkom aan de Brielsedreef 39a!

Uiteraard houden wij rekening met de dan geldende Covid en RIVM-voorschriften.


BEGELEIDE WANDELING/EXCURSIE NATUURGEBIED DE HOOIBERG zondag 4 juli

Het erg interessante natuurgebied de Hooiberg ligt aan de westkant van ons dorp; tegen de grens met Etten-Leur. Het is onderdeel van de Groene Schakel. Dat is de natuurzone die het Liesbos in het zuiden en het poldergebied in het noorden verbindt.
Om in de Hooiberg te komen kun je sinds 2019 rechtstreeks wandelen vanuit het dorp via de Vianendreef en het Heidreefke.

Voor onze leden hebben wij in dit gebied een excursie met toelichting over de historie, flora en fauna (speciaal vlinders) georganiseerd. Ook brengen we een bezoek aan een fraaie siertuin, het Moestuinencomplex “Krek wa’k wou” en Tuinderij “de Groene Schakel”.

We houden rekening met de dan geldende Corona-voorschriften.

Helaas is deze wandeling niet geschikt voor rolstoelen, rollators, kinderwagens e.d. Alleen aangelijnde honden zijn toegelaten.

Voor wie: alleen leden (maximum aantal deelnemers per groep: ± 15)

Wanneerzondag 4 juli 2021 van 13.30 u tot ± 16.00 uur
wandeling is op dit moment volgeboekt

Afstand: ± 4 km

Startplaats: parkeerplaats spoorwegovergang Zanddreef/hoek Prinsendreef. 

AANMELDING: (uiterlijk 25 mei 2021): via email hkopdebeek@ziggo.nl of telefonisch 076-5212405 onder opgave van
-aantal personen
-telefoonnummer
-datumvoorkeur: 30 mei of 4 juli

Inschrijving geschiedt op volgorde van aanmelding. Na aanmelding krijgt u tijdig bericht of en wanneer u deel kunt nemen.


NIEUWE WANDELINGEN/OMMETJES 

 1. HONDS OMMETJE (7,5 KM – startpunt rotonde Velsgoed).

Een lusvormig ommetje heen en terug langs de A16/HSL . Speciaal gericht op hondenbezitters die een vorm van luwte opzoeken.

 1. HALS OMMETJE (5,2 KM – startpunt kruispunt Halsche Vliet/Haagsedijk).

Dit is een ommetje op 4 km van ons dorp in het uiterste noordwesten, richting Mark en Zwartenberg en voert door de polders van de zuidkant van rivier de Mark (Markbeemden).

Voor routebeschrijvingen zie de pagina “wandelroutes” op deze site.


ALGEMENE LEDENVERGADERING

zondag 10 oktober 2021 (nadere informatie volgt)

AGENDA:

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Notulen algemene ledenvergadering 4 maart 2020.
 3. Ingekomen stukken en/of mededelingen.
 4. Jaarverslag 2020 van de secretaris.
 5. Financieel verslag 2020 van de penningmeester.
 6. Benoeming leden kascommissie.
 7. Begrotingen en verhoging contributie voor 2021.
  In de loop der jaren zijn door de investeringen in verhuizingen/aanpassingen enz. van Museum de Rijf de reserves sterk geslonken. Deze investeringen zijn gelukkig zeker de moeite waard gebleken, want met gemiddeld 2000 bezoekers per jaar kan men van een succes spreken. De huisvesting van het museum aan de Brielsedreef is door de gemeente toegestaan tot 1 april 2027. Nadien komt er mogelijk weer een verhuizing, die ook weer investeringen vraagt. Het zou dan jammer zijn dat dit om financiële redenen niet meer mogelijk zou zijn. De reserves dienen dus te worden aangevuld. Daarnaast willen wij ook aan ons zilveren jubileum in 2021 de nodige aandacht besteden. Daarom is reeds in de algemene ledenvergadering van vorig jaar al aangekondigd dat het de bedoeling is om de contributie voor 2021 van € 20,– naar € 25,– te brengen.
 1. Bestuursverkiezing.
  Het bestuur stelt herbenoeming van Ria de Beer en Pim Monné voor.
  Een eventuele voordracht voor een nieuwe bestuurskandidaat kan vóór de aanvang van de vergadering door tien leden en een instemmingsverklaring van de kandidaat worden ingediend.
 1. Activiteitenplan 2021.
 2. Rondvraag.
 3. Sluiting.

Voor informatie over de agenda kunt u contact opnemen met de secretaris Ria de Beer, Westrikseweg 26, 4839 AS Breda, tel. 076-5212405 e-mail: hkopdebeek@ziggo.nl.
De bijbehorende stukken worden medio februari 2021 op onze website www.hk-opdebeek.nl gepubliceerd en liggen een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage.