ACTIVITEITEN

 

 


HEEMREIS naar HATTEM:  “EEN BELEVENIS”
zaterdag 2 oktober 2021

Hattem is een Hanzestad, een plaats van geschiedenis, cultuur en natuur, gelegen op de Veluwe tussen de noordrand van de Veluwe en de IJssel. Een prachtige oude binnenstad met fraaie koopmanshuizen, hoge muren, een stadsgracht en poorten. Tijdens de stadswandeling langs cultuurhistorische hoogtepunten ontdek je wat er nog over is van kasteel “Dikke Tinne”. 
Hattem is al eeuwen een inspiratiebron voor kunstschilders zoals Jan Voerman van de Verkadealbums en Anton Pieck van de Efteling. En niet te vergeten: het Nederlands Bakkerijmuseum.  

PROGRAMMA:

08.00 uur Vertrek vanaf de Markt.

10.00 uur Ontvangst in het Bakkerijmuseum in Hattem met koffie/thee en krakeling.
10.45 uur Bezoek aan het Nederlands Bakkerijmuseum.

12.00 uur “Bakkerslunch”.

13.00 uur Stadswandeling o.l.v. gidsen.
14.30 uur Museabezoek: Anton Pieck- en Voerman museum.

16.00 uur Koffie/thee en lekkernij in het Bakkerijmuseum.

16.30 uur Vertrek.
18.00 uur Terug op de Beek.

We gaan er weer een gezellige dag van maken. Aangezien de toegang tot de musea in de prijs is inbegrepen, is de museumjaarkaart niet van toepassing.

U kunt zich voor deze heemreis inschrijven door € 45,– per persoon over te maken op rekening NL84 RABO 0142 583111 t.n.v. Heemkundekring Op de Beek, o.v.m. “Heemreis 2021”. Betalen is aanmelden.


MUSEUM DE RIJF
BIKSE KRUIDENHOF en HEEMTUIN

OPEN op zondag 3 oktober 2021

van 13.30 tot 16.30 uur

met EXPOSITIE:  “HITS/STARS OF THE SIXTIES”
(lp/ep’s, juke-box, pickup, muziek wim en greet, 60-jaren-auto)

Tijden veranderen en daarmee ook de wereld van de muziek. Maar muziek is en blijft belangrijk in ons leven. Aan menig lied of muziekstuk zitten voor ons allemaal bepaalde herinneringen. Herinneringen aan je jeugd of belangrijke gebeurtenissen. Juist daarom is het leuk om af te toe terug te kijken naar de muziek in een bepaalde periode in de vorige eeuw, waarin muziek door radio, de grammofoonplaat en de muziekcassette een steeds grotere plek in de samenleving ging innemen: de jaren zestig.

Zoals bijv. het verschijnsel hitlijsten. Deze kwamen in de jaren zestig ook in ons land opzetten. In het begin publiceerden bladen als Luister, Tuney Tunes, Muziek Parade en Muziek Expres deze lijsten. De radioomroepen besteedden overigens in het begin weinig aandacht aan het verschijnsel. Wel zond in die tijd op zondagmiddag radio Luxemburg in zijn Nederlandstalige uitzendingen de top 15 uit, gepresenteerd door Guus Jansen jr.

Pas in 1965 verscheen de eerste “officiële” top 40, samengesteld door de zeezender Radio Veronica.

We kenden toen al de sterren van de jaren 50: Doris Day, Frank Sinatra, Bing Crosby, Harry Belafonte, enz.
Maar in de jaren 60 maakten we ook kennis met vele nieuwe internationale sterren: Cliff Richard, Elvis Presley, The Beatles, The Rolling Stones, The Everly Brothers, The Bee Gees, The Supremes, Beach Boys enz.
Ook de Nederlandse sterren begonnen te stralen: The Blue Diamonds, Willeke Alberti, Anneke Grönloh, Armand, Ria Valk, Gert en Hermien, Rob de Nijs enz..

In deze expositie gaan we terug naar die muziek en de sterren uit de jaren zestig, met hitlijsten, de langspeelplaten (LP’s) en singletjes (EP’s) voor de platenspeler (pick-up), de juke-box, 60-jaren-auto enz.

Wim en Greet spelen en zingen op deze middag 60-jaren muziek.

Uiteraard houden wij rekening met de dan geldende Covid en RIVM-voorschriften.


ALGEMENE LEDENVERGADERING
zondag 10 oktober 2021
15.30 tot 17.45 uur in Zaal Marktzicht

AGENDA:

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Notulen algemene ledenvergadering 4 maart 2020.
 3. Ingekomen stukken en/of mededelingen.
 4. Jaarverslag 2020 van de secretaris.
 5. Financieel verslag 2020 van de penningmeester.
 6. Benoeming leden kascommissie.
 7. Begrotingen en verhoging contributie voor 2021.
  In de loop der jaren zijn door de investeringen in verhuizingen/aanpassingen enz. van Museum de Rijf de reserves sterk geslonken. Deze investeringen zijn gelukkig zeker de moeite waard gebleken, want met gemiddeld 2000 bezoekers per jaar kan men van een succes spreken. De huisvesting van het museum aan de Brielsedreef is door de gemeente toegestaan tot 1 april 2027. Nadien komt er mogelijk weer een verhuizing, die ook weer investeringen vraagt. Het zou dan jammer zijn dat dit om financiële redenen niet meer mogelijk zou zijn. De reserves dienen dus te worden aangevuld. Daarnaast willen wij ook aan ons zilveren jubileum in 2021 de nodige aandacht besteden. Daarom is reeds in de algemene ledenvergadering van vorig jaar al aangekondigd dat het de bedoeling is om de contributie voor 2021 van € 20,– naar € 25,– te brengen.
 1. Bestuursverkiezing.
  Het bestuur stelt herbenoeming van Ria de Beer en Pim Monné voor.
  Een eventuele voordracht voor een nieuwe bestuurskandidaat kan vóór de aanvang van de vergadering door tien leden en een instemmingsverklaring van de kandidaat worden ingediend.
 1. Activiteitenplan 2021.
 2. Rondvraag.
 3. Sluiting.

Voor informatie over de agenda kunt u contact opnemen met de secretaris Ria de Beer, Westrikseweg 26, 4839 AS Breda, tel. 076-5212405 e-mail: hkopdebeek@ziggo.nl.
De bijbehorende stukken worden op onze website www.hk-opdebeek.nl gepubliceerd en liggen een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage.

Aansluitend aan de vergadering een verrassend optreden van tonprater  ??????  die met ons het nieuws van de Beek zal doornemen.


Een kwartier na afloop van de algemene ledenvergadering beginnen we met het in de afgelopen jaren bekend geworden 2-jaarlijkse feestje:

BOERENSTAAMP MEEJ MEZIEK”
zondag 10 oktober 2021
+ 18.00 tot + 22.00 uur in Zaal Marktzicht

Boemerang

Een gezellige smulpartij doorspekt met leuke en mooie optredens. Heerlijk eten van de diverse stamppotten en een feestelijk dessert. Als de maagjes gevuld zijn brengt de groep “Boemerang” er de stemming in met muziek en sketch en kunnen de beentjes van de vloer.
Kortom een programma om blij van te worden en even de beslommeringen van de dag te kunnen vergeten.

Als u hieraan wilt deelnemen dan graag voor 6 oktober 2021 aanmelden door € 23,50 over te maken op NL 84 RABO 0142583111 t.n.v. HKK Op de Beek o.v.v. “BOERENSTAMP”.
U krijgt dan bij aankomst in Marktzicht een deelnamebewijs.

Uiteraard houden wij rekening met de dan geldende Covid-19-maatregelen.