ACTIVITEITEN

MUSEUM DE RIJF IN WINTERSFEER
met 
MOOIE FOTO’S VAN EEN WINTERS PRINSENBEEK
en
EXPOSITIE
TEXTIELE WERKVORMEN VAN DE KBO-HANDWERKCLUB

op zondag 5 februari van 13.30 tot 16.30 uur

Een winterse wandeling naar het, midden in de Beekse natuur gelegen, museum is een goed en gezond idee. En als je daar dan ook nog kunt genieten van al die mooie spulletjes van vroeger in een 600 m2 groot museum, dan komen de herinneringen vanzelf boven. 

De handwerkclub van Seniorenvereniging KBO Prinsenbeek exposeert met textiele werkvormen en daarnaast zijn er mooie foto’s te zien van een winters Prinsenbeek.
 
Even pauze nemen kan ook nog onder het genot van bijv. een lekkere kop koffie. U bent van harte welkom!!!
 
BRIELSEDREEF 39A 4841 KR PRINSENBEEK
gratis toegang 


UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERIG

 Graag nodigen wij u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op:

 WOENSDAG 1 MAART 2023 19.30 uur

 Zaal Marktzicht, Markt 10, Prinsenbeek.

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Notulen algemene ledenvergadering 16 maart 2022.
 3. Ingekomen stukken en/of mededelingen.
 4. Jaarverslag 2022 van de secretaris.
 5. Financieel verslag 2022 van de penningmeester.
 6. Benoeming leden kascommissie.
 7. Begrotingen 2023.
 8. Bestuursverkiezing.
 9. Activiteitenplan 2023.
 10. Rondvraag.
 11. Sluiting.

Voor informatie over de agenda kunt u contact opnemen met de secretaris Ria de Beer, Westrikseweg 26, 4839 AS Breda, tel. 076-5212405 e-mail: hkopdebeek@ziggo.nl. De bijbehorende stukken worden eind januari 2023 op onze website www.hk-opdebeek.nl gepubliceerd en liggen een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage.

Het bestuur


LEZING “DE ONTSTAANSGESCHIEDENIS VAN DE OUDE HOLLANDSE WINDMOLENS”
door oud-Bekenaar Tinus Verwijmeren

op woensdag 8 maart om 19.30 uur
in Museum De Rijf, Brielsedreef 39a, Prinsenbeek

Vermoedelijk hebben deelnemers aan de kruistochten in de 12de eeuw gezien dat in het Nabije Oosten de (woestijn)wind gebruikt werd om een raamwerk met daaronder een maalsteen te laten draaien. In Noordwest-Europa moest men een molen (met maalinrichting) proberen te bouwen die naar de windrichting gedraaid kon worden. Zo ontstond rond 1200 de standerdmolen. Met de komst van de stoommachine, de verbrandingsmotor en de elektromotor werden de windmolens overbodig.

Tinus (Prinsenbeek, 1939) studeerde technische natuurkunde aan de TU Delft. Na zijn pensionering ging hij in opleiding als vrijwillig molenaar en slaagde voor het examen op de Windvang van Goedereede in 1997. Vanaf 1996 is hij vrijwillig molenaar van de Nootdorpse korenmolen Windlust en vanaf 1998 bestuurslid van de Stichting Vrienden van de Windlust te Nootdorp. 

Toegang voor leden gratis. Niet leden betalen € 2,– (incl.koffie).


www.beeldbankhkopdebeek.nl

VOOR ONS ONBEKEND
MAAR VOOR U MISSCHIEN HERKENNING

Op onze beeldbankwebsite treft u 4 beeldbanken aan: foto’s, museumcollectie, bibliotheek en bidprentjes. U kunt daarin veel informatie over Prinsenbeek vinden. Maar er is nu nog iets extra’s aan toegevoegd: het “zoekplaatje”.

Dus ga even naar de beeldbankwebsite en klik op de knop: “zoekplaatje”, dan ziet u een aantal foto’s, waarover u misschien meer kunt vertellen.
Als u dan die informatie aan ons doorgeeft, wordt ons archiefbestand steeds waardevoller.
Bij voorbaat onze hartelijke dank.