ACTIVITEITEN

FOTO-TENTOONSTELLING OVER DE BEEKSE CAFÉ’S

op zondag 1 maart 2020 van 13.30 tot 16.30 uur

in Museum De Rijf, Brielsedreef 39a, Prinsenbeek 

In 2008 verscheen bij onze Heemkundekring van de hand van Kees Nagelkerke het boek over de Beekse Herbergen met de geschiedenis van vele Prinsenbeekse café’s in de loop der jaren. Dit boek brengt prachtig in beeld wat er op dat gebied veranderd is. Het is overigens nog steeds te koop in het museum of via onze website. Deze foto-expositie laat 29 Prinsenbeekse cafe’s zien van vroeger en nu of wat er van geworden is.

Café de Harmonie in de Groenstraat

ALGEMENE LEDENVERGADERING

woensdag 4 maart 2020 om 19.30 uur

Zaal Marktzicht aan de Markt te Prinsenbeek

 AGENDA

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Notulen algemene ledenvergadering 13 maart 2019.
 3. Ingekomen stukken en/of mededelingen.
 4. Jaarverslag 2019 van de secretaris.
 5. Financieel verslag 2019 van de penningmeester.
 6. Benoeming leden kascommissie.
 7. Begrotingen 2020.
 8. Bestuursverkiezing.

Het bestuur stelt herbenoeming van Wijnand Bouman voor. Een eventuele voordracht voor een nieuwe bestuurskandidaat kan vóór de aanvang van de vergadering door tien leden en een instemmingsverklaring van de kandidaat worden ingediend.

 1. Activiteitenplan 2020.
 2. Rondvraag.
 3. Sluiting.

Voor informatie over de agenda kunt u contact opnemen met de secretaris Ria de Beer, Westrikseweg 26, 4839 AS Breda, tel. 076-5212405 e-mail: hkopdebeek@ziggo.nl. De bijbehorende stukken worden medio februari 2020 op onze website www.hk-opdebeek.nl gepubliceerd en liggen een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage.

na de pauze een gezellige en vermakelijke Beekse Heemquiz