TERUGBLIK/FOTO'S 2018


1 juni 2018  EXPOSITIE “SLAKKENFEEST, JE MOET ER ZIJN GEWEEST” verzameling van Nandi Voerman

Als kind werd Nandi al geboeid door de “ranke ogen op steeltjes”: de SLAK. Nu, na 40 jaar slakken sparen heeft zij er ongeveer 1000 in haar verzameling. Van groot naar piepklein, van glas, kristal, koper –de allereerste–, brons, hout en…… u zult het zelf zien. Ze komen uit alle landen tot een barnstenen slak uit Litouwen aan toe. Iedere slak heeft zijn eigen verhaal en dat wil zij u graag vertellen als u komt. Een expositie waarbij je dus kunt kijken, luisteren en je verwonderen. Maar doe het als een slak: alles op je gemak.

SONY DSCDSC08318DSC08319DSC08322SONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSC

 

 

 

 

 

 


8 mei 2018 “WIJ HOUDEN DE VREDESKAPEL IN ERE” overdracht onderhoudstaak Vredeskapel door scholen

Sinds een aantal jaren houden leerlingen van de 3 Prinsenbeekse basisscholen in samenwerking met onze heemkundekring bij toerbeurt de Vredeskapel schoon. Afgelopen schooljaar was dit basisschool De Griffioen.

Dinsdag 8 mei kwamen leerlingen van groep 8 van de basisschool Griffioen naar de Vredeskapel om dit voor het schooljaar 2017-2018 over te dragen aan een aantal leerlingen van groep 7 van de basisschool De Horizon.

In het Mobilisatiemuseum achter de Vredeskapel zijn zij ontvangen door het bestuur van de heemkundekring. Voorzitter Ad van Melis hield een welkomstwoord, waarbij het belang van vrijheid en veiligheid en het goed onderhouden van tastbare monumenten die ons hierover aan het denken zetten, werd benadrukt. Pim Monné lichtte daarna de geschiedenis van de Vredeskapel toe en vroeg de jeugd om in de toekomst zorgvuldig met de kapel en omgeving om te gaan. Vervolgens werd een korte film over de 2e wereldoorlog en het vieren van ruim 70 jaar vrijheid vertoond.

Daarna gingen de kinderen in optocht met voorop de vlaggen van Prinsenbeek en de Heemkundekring naar de Vredeskapel. Door middel van een ingelijste foto van de Vredeskapel met de tekst “WIJ HOUDEN DE VREDESKAPEL IN ERE” werd symbolisch de onderhoudstaak door de Griffioenschool overgedragen aan de Horizonschool, waarna 2 witte vredesduiven werden losgelaten om de vredeboodschap uit te dragen.

Samen met de kinderen zong het koor “Beekse Smart” een Vredeslied en het Prinsenbeeks volkslied.

  

 

 

 

 

 

 

 


20 april 2018  Uitslag Rabobank Clubkascampagne en uitreiking cheques.

 

 

 

Een geweldig resultaat.

Heel hartelijk dank aan eenieder die op ons heeft gestemd.

 

 

 


PRESENTATIE van de door NANNIE VAN BERKUM geschreven BIOGRAFIE van “LOUISE STRATENUS (1856-1908), EEN SCHRIJVENDE FREULE” op vrijdag 9 maart in het Princenhaags Museum

omslag Petra Cornelisse; mogelijk gemaakt door dhr. A. Roobol; uitgave Heemkundekring Op de Beek

Louise Stratenus was een freule die (heel veel) schreef, en wel ‘om den brode’. Dat was in die tijd niet zo gebruikelijk in haar kringen. Haar familie nam haar dit dan ook niet in dank af. Een huwelijk zat er voor haar niet in, hoewel dat bijna plaatsvond. Rond Breda, waar ze vaak was, kwam ze Charles van der Borch van Verwolde tegen, van het landgoed Hondsdonk, in de buurt van Chaam, en op hem werd ze hopeloos verliefd. Toch ging het huwelijk op het laatste moment niet door. Allerlei bijzonderheden van het (korte) leven van Louise Stratenus zijn verzameld en in een boek verwerkt.

De presentatie van de biografie vond plaats op 9 maart in het Princenhaags Museum. In Princenhage immers – om precies te zijn op Haagsche Markt 22 – woonde Louise uiteindelijk en daar stierf ze ook. Ze ligt begraven op het protestantse deel van de Princenhaagse begraafplaats Haagveld  waar je haar goed onderhouden graf nog steeds kunt bezoeken.

 

TE KOOP: Het boek is te koop in de reguliere boekhandel, in het Princenhaags Museum en in Museum de Rijf. U kunt ook € 18,00 overmaken op rek.nr. NL 84 RABO 0142583111 t.n.v. Heemkundekring Op de Beek o.v.v. uw adres en biografie Louise Stratenus. U krijgt het boek dan toegezonden.

DSC03382DSC03393DSC03389DSC03394DSC03395DSC03398DSC03399DSC03405DSC03406DSC03409DSC03411DSC03419DSC03420DSC03422  DSC04244DSC03427DSC03428DSC03431DSC03436DSC03439DSC03441DSC03447DSC03474DSC03451DSC03450DSC03464DSC03465DSC03466

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEZING in het PRINCENHAAGS MUSEUM over het LEVEN van LOUISE STRATENUS

door Nannie van Berkum op vrijdag 6 april 

Louise Stratenus is de schrijfster van o.a. ‘Lindendaal’, een boeiende geschiedenis, die zich afspeelde rond het landgoed Boschdal in de 19e eeuw. De hertaalde versie van het boek “Lindendaal” zal in het kader van het driedelige Boschdalboekproject (de romans “Een Lady op Boschdal”, “Lindendaal” en als laatste de werkelijke familiegeschiedenis) in het najaar van 2018 door onze heemkundekring worden uitgegeven.

Nannie van Berkum hield, samen met het Princenhaags museum en Heemkundekring Op de Beek, een lezing over Louise Stratenus. 

In samenwerking met het Princenhaags Museum was ter gelegenheid van het verschijnen van dit boek een aan Louise Stratenus gewijde

EXPOSITIE in het PRINCENHAAGS MUSEUM, Haagweg 334, Breda op zondag 8 april 2018 


ALGEMENE LEDENVERGADERING woensdag 7 maart

Na de pauze een optreden van de groep “’T KUMT VANEIGES”

De groep bestaande uit 6 zangers en 2 muzikanten heeft een programma van Brabantse dialectliedjes, herkenbare smartlappen en oergezellige meezingliedjes die op een echte Brabantse gezellige manier aan elkaar gepraat worden. Hun optreden was een genot om naar te luisteren maar ook zeker lekker om mee te zingen. 

IMG_2505IMG_2506IMG_2507IMG_2509IMG_2510IMG_2514

 

 

 


VOLG HET SPOOR VAN 80 JAAR SCOUTING THOMAS MORE” zondag 4 maart

Op echte Scoutingwijze werd het jubileumjaar van deze bloeiende vereniging ingeluid met de opening van de expositie “Volg het spoor van 80 jaar Thomas More”.

Deze interessante expositie vol met foto’s, fotoalbums enz., vaantjes, shirtjes, video’s enz. van de afgelopen 8 decennia liet Scouting zich afgelopen zondag in Museum De Rijf van zijn beste kant zien. Ruim 150 bezoekers namen de kans waar om samen met veel andere oud-scoutingleden weer eens terug te gaan in de tijd en samen herinneringen op te halen. Museum de Rijf is daarvoor dan ook een uitgelezen plek en vaak een trefcentrum van gelijkgezinden. 

SONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSC

 

 

 

 

 

 


GENEZING OF HULP? DAAR WAREN (ZIJN) HEILIGEN VOOR”    LEZING door TOON van MIERT  op woensdag 31 januari 2018 in de AULA van BASISSCHOOL DE HORIZON

Wat is er overgebleven van de bedevaarten naar de heilige Marcoen in Dorst (keelziekten en koningszeer), de heilige Antonius Abt in Chaam (vee sparen van besmettelijke ziekten en mensen van Antoniusvuur), Sint Anneke in Molenschot (een manneke en  snelle zwangerschap en gelukkig gezinsleven en Jacobus de Meerdere in Galder (op weg naar Santiago de Compostella?

Toon van Miert houdt zich al heel lang bezig met het interessante leven van heiligen. Bovendien is het vooral boeiend om te zien hoe zij in de kunst zijn uitgebeeld; aan welke attributen zijn zij te herkennen, welke levensfasen waren voor kunstenaars door de eeuwen heen zo inspirerend dat ze die vaak uitgebeeld hebben en hoe zijn ze aan hun vaak dramatisch einde gekomen.