TERUGBLIK/FOTO'S 2017


LEZING over het  “RIJKE ROOMSE LEVEN” door RENÉ BASTIAANSE op woensdag 20 september 2017

Bastiaanse is directeur van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) en bij veel Brabanders bekend als presentator van het destijds zeer populaire programma “De Wandeling” van Omroep Brabant.

Voor een volle zaal bij Marktzicht bracht Bastiaanse zijn toehoorders met een serie foto’s in de sfeer van het Roomse Leven in de periode van 1910 tot ongeveer 1965. De steden en dorpen in Brabant waren klein en ze lagen vaak geïsoleerd van elkaar door het ontbreken van verharde wegen. Afstanden werden veelal aangegeven in “uren gaans”. De meeste mensen woonden in buurtschappen met minder dan 500 inwoners. De sociale controle was er groot en de mobiliteit gering. In de jaren zestig verdween de invloed van de Rooms-Katholieke Kerk razendsnel. Bastiaanse zal proberen de vraag te beantwoorden hoe dit kon gebeuren.

Over de inhoud van de lezing zegt Bastiaanse zelf: ”Een goede kans dat u de laatste restjes van het rijke Roomse Leven in Brabant nog heeft meegemaakt: catechismus, eerste communie, schoolbiecht, misdienaren en processies. De devotie was duidelijk zichtbaar in het openbare leven. Maar het katholieke geloof had ook invloed op het privéleven, tot in de slaapkamer toe. De roomse leer keerde zich immers tegen alles wat naar onkuisheid zweemde. Een lezing over de katholieke seksuele moraal en de gevolgen daarvan voor de economische en sociale ontwikkeling van de Brabantse samenleving.” En hij voegt daar met een knipoog nog aan toe: “Pittige stof, enkel voor volwassenen”.

DSC06834DSC06836DSC06837DSC06841DSC06844DSC06848

Mvr. Jo Meeuwissen-Timmers won de quiz, die tot slot werd gehouden en zij werd beloond met een dikke kus van René Bastiaanse.

DSC06846

 


BIKS BLAOSFESTIJN zondag 17 september 

Kraam Heemkundekring “Op de Beek”


ONTHULLING EN OVERDRACHT KUNSTWERKEN “Growing Old, Logo Hagedonk, Ontknoping” door de werkgroep “BEHOUD KUNSTWERKEN PRINSENBEEK” aan Woonzorgcentrum THEBE|HAGEDONK op vrijdag 14 juli 2017

Dat Heemkundekring Op de Beek zorgt voor het behoud van het Prinsenbeeks cultureel erfgoed kwam gisteren tot uitdrukking bij deze overdracht aan Woonzorgcentrum Thebe/Hagedonk. Onder het oog van de genodigden, veel bewoners van Hagedonk en op de vrolijke tonen van de band TTT onthulde Hagedonkbewoonster Ciska Aarts het logo van Hagedonk als teken van de overdracht. Samen met “Growing Old” en “Ontknoping” hebben de kunstwerken die vroeger elders stonden, nu een nieuw plaatsje in ons dorp gekregen. En nog wel bij de instelling en plaats, waarmee ze al decennia lang verbonden zijn. Het Hagedonklogo en Growing Old (Henk Groenhuis) aan de Schoolstraat en Ontknoping (Gerard Verpaalen) aan de Markt.

Het beheer werd overgedragen in het vertrouwen dat het bestuur van Hagedonk voortaan zal zorgen voor het behoud en onderhoud van de drie kunstwerken. Bewoners en bezoekers van Hagedonk, passanten en de hele Prinsenbeekse gemeenschap kunnen dan nog tijdenlang hiervan blijven genieten. Als teken van de overdracht werd aan de locatiemanager Marcel Geevers een ingelijst document overhandigd.

Tijdens de wederopbouw in de 2e helft van de vorige eeuw kwam de monumentale kunst tot bloei. In het kader van de 1,5%-regeling kregen toen veel kunstenaars de kans om omvangrijke gebouwen van kunstwerken te voorzien. Ook in Prinsenbeek werd daarvan gebruik gemaakt, zoals bijv. het kunstwerk aan de muur van het gymnastieklokaal van de Maria/later Apolloschool, het kunstwerk aan Kleuterschool de Speelwei/nu museum de Rijf aan de Vijverstraat, het kunstwerk aan de kleuterschool Klavertje Vier en uiteraard ook de kunstwerken bij het oude Hagedonk. Al is niet alles te redden, toch moeten we er op letten dat daar waar mogelijk voor behoud wordt gezorgd. Zoals in dit geval.

De werkgroep Behoud Kunstwerken Hagedonk (Rien Huijbregts, Kees Kustermans, Ad van Melis en Stoffel Vermunt) heeft het daar de afgelopen paar jaar druk mee gehad. Het verplaatsen, opknappen, het herplaatsen vraagt veel geld, tijd, energie en de medewerking van veel goedwillenden.

Maar Prinsenbeek zou Prinsenbeek niet zijn als dat niet gelukt zou zijn. In zijn toespraak zei heemkundekringvoorzitter Ad van Melis dan ook mede namens het bestuur van de Heemkundekring, de Werkgroep BKH, het bestuur en bewoners van Woonzorgcentrum Thebe/Hagedonk en natuurlijk de hele Prinsenbeekse gemeenschap trots en dankbaar te zijn op dat ons dorp zich weer van zijn beste kant heeft laten zien. Fantastisch was de medewerking van bestuur/vrijwilligers Winterwonderbeek, de Rooij Infra, De Graaf Konstruktie, CoVI, Neon Con Visschers en het SOPP. Zonder al deze mensen zou het niet mogelijk geweest zijn.

Ook de heer Marcel Geevers gaf te kennen blij te zijn dat het allemaal gelukt was Ook verzekerde hij dat goed voor de kunstwerken zal worden gezorgd en dat het document een mooi goed zichtbaar plaats krijgt in de centrale hal.

DSC07589DSC07590DSC07592DSC07593DSC07594DSC07595DSC07596DSC07598DSC07600DSC07601overdracht3DSC07603DSC07607DSC07609overdracht2overdracht4Overdracht5DSC07611

 

 

 

 

 

 

 

 

 


“BUURTEN”

Donderdagmiddag 24 augustus 2017 was de laatste keer buurten van dit seizoen bij het “nieuwe” museum De Rijf aan de Brielsedreef 39A. De tafels en stoelen van Paardensportvereniging Ons Genoegen, die thuis is op het perceel naast het museum, mochten deze middag gebruikt worden.

Natuurlijk kon ook even binnen gekeken worden hoe het nieuwe museum er uit komt te zien en hoe de werkzaamheden vorderen. 

foto Ad van den Bliek

foto Ad van den Bliek

foto Ad van den Bliek

foto Ad van den Bliek

foto Ad van den Bliek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdagmiddag 10 augustus 2017 mochten we, op de Nispenhoeve in de Beeksestraat, wederom ongeveer 30 mensen ontmoeten, met daarbij enkele nieuwe gezichten. Ook deze middag passeerden uiteenlopende Bikse onderwerpen de revue.

foto Ad van den Bliek

foto Ad van den Bliek

foto Ad van den Bliek

 

Donderdagmiddag 27 juli 2017 wisten zo’n dertig mensen de Hooiberg te vinden voor een gezellig praatje onder de hoge bomen. Verschillende buurters wisten het nodige te vertellen over zowel de Hooiberg als de Verloren Hoek. Daarnaast kwamen tal van andere onderwerpen ter sprake onder het genot van een kopje koffie of thee.

Vertegenwoordigers van het Stadsarchief Breda kwamen deze middag opnamen maken. Zij leggen verhalen vast in woord en beeld in het kader van ons cultureel erfgoed en bewaren en beheren deze. Ook presenteren zij deze op hun website en op YouTube.                                                              

Stadsarchief Breda is van plan om nog meer verhalen van en over Prinsenbeek vast te leggen, dus schroom niet om onderwerpen aan te dragen die niet verloren mogen gaan. 

Deze kunnen gemeld worden bij ons (Heemkundekring Op de Beek) of Stadsarchief Breda. 

DSC07673DSC07674DSC07675DSC07676DSC07677Ad0013-27jAd0022-27jAd0032-27jAd0040-27jAd0044-27j

 

 

 

 

 

Donderdagmiddag 13 juli 2017 is het “buurt”-seizoen weer begonnen en wel in Park Overbos, nabij museum De Rijf. Een gezellige middag en dat alweer voor het twaalfde seizoen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


INTERESSANTE EN GEZELLIGE HEEMREIS NAAR “DE SCHAT VAN DE PEEL”

Met 95 leden vertrokken we op zaterdag 17 juni voor de jaarlijkse dagtrip, oftewel “heemreis”.

De door een deskundige gids begeleide rit door de prachtige natuur van het oude veengebied de Peel op de grens van Brabant en Limburg was voor velen een belevenis. De mooie verhalen met allerlei bijzonderheden maakten het geheel compleet.

Ook het bezoek aan het Toon Kortoomspark (schrijver van veel boeken over de Peel o.a. Beekman en Beekman) met het mooie museum beviel de deelnemers wel. Verder mochten we ervaren hoe er vroeger turf gestoken werd, hoe de mensen leefden en de zwaarte van het werk.

Natuurlijk lieten we ons de “gouden turfjes”, vergezeld door een slok “turfdruppelke” goed smaken. Het weer was perfect, het eten was prima en de gezelligheid kon niet beter. Dus een mooie dag voor iedereen!

DSC06654DSC06656DSC06655DSC06668DSC06657DSC06659DSC06665DSC06672DSC06673DSC06669DSC06674DSC06675DSC06678DSC06684DSC06686DSC06685DSC06680DSC06681DSC06688DSC06689DSC06694DSC06695DSC06696DSC06698DSC06693DSC06700DSC06702DSC06703DSC06705DSC06706DSC06707

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HET WAS HEERLIJK OP BURGST 

Afgelopen zondag, 11 juni 2017, werd op landgoed Burgst het “Heerlijk Rondje Burgst” gehouden.
Veel belangstelling was er voor de unieke kans die men had om een door gidsen begeleide wandeling te maken over het landgoed, dat anders niet toegankelijk is. De gidsen van Heemkundekring Op de Beek vertelden tijdens de bijna een uur durende wandeling interessante verhalen over het landgoed, de heren van Burgst, het landhuis en de historie van deze omgeving.
Nadien kon men nog genieten van een expositie over hoe 40 jaar geleden Haagse Beemden er uitzagen. Want het is immers ruim 40 jaar geleden dat de Haagse Beemden via een grenswijziging overgingen naar de gemeente Breda. Sindsdien is deze wijk uitgegroeid tot een stadswijk met ruim 27.000 inwoners. Nu is landgoed Burgst het groene hart van deze stadswijk en dat kun je alleen ervaren op zo’n dag als gisteren.
Ook waren er lekkere hapjes, mooie muziek, kunst, spelen voor kinderen. enz.. Kortom het hele gezin kon genieten van dit alles en dat was blijkbaar niet tegen dovemansoren gezegd.
Wilt u ook wel eens zo’n wandeling meemaken, dan kan dit.
Onze heemkundekring organiseert, in samenwerking met de IVN, kinderboerderij de Sik en Stadsboerderij De Kleine Hoeve ieder seizoen een uitgebreide wandeling. Zie voor meer inlichtingen: www.burgstwandeling.nl
 

    

 

 

 

 

 

 

 
 

PLECHTIGE OVERDRACHT ONDERHOUDSTAAK VREDESKAPEL DOOR SCHOLEN op 10 mei 2017

“WIJ HOUDEN DE VREDESKAPEL IN ERE”

Sinds een aantal jaren houden leerlingen van de 3 Prinsenbeekse basisscholen in samenwerking met onze heemkundekring bij toerbeurt de Vredeskapel schoon. Afgelopen schooljaar was dit de Apolloschool.

Woensdag 10 mei kwamen een aantal leerlingen van groep 8 van die school naar de Vredeskapel om dit voor het schooljaar 2016/17 over te dragen aan een aantal leerlingen van groep 7 van de Griffioenschool.

In het obilisatiemuseum achter de Vredeskapel zijn zij ontvangen door het bestuur van de heemkundekring. Voorzitter Ad van Melis heeft een welkomstwoord gehouden, waarbij het belang van vrijheid en veiligheid en het goed onderhouden van tastbare monumenten die ons hierover aan het denken zetten, werd benadrukt. Pim Monné heeft daarna de geschiedenis van de Vredeskapel toegelicht en de jeugd gevraagd om in de toekomst zorgvuldig met de kapel en omgeving om te gaan. Vervolgens is een korte film over de 2e wereldoorlog en het vieren van ruim 70 jaar vrijheid vertoond.

Om 11.15 uur zijn de kinderen in optocht met voorop de vlaggen van Prinsenbeek en de Heemkundekring naar de Vredeskapel gegaan. Daar is door middel van een ingelijste foto van de Vredeskapel met de tekst “WIJ HOUDEN DE VREDESKAPEL IN ERE” symbolisch de onderhoudstaak door de Apolloschool overgedragen aan de Griffioenschool. Het is de bedoeling dat ieder jaar in de maand mei eenzelfde overdracht plaatsvindt en dat de ontvangende school de foto ophangt op een goed zichtbare plaats in de school.

Na het uitvliegen van 2 vredesduiven werd, samen met de kinderen, door het koor “Beekse Smart” tijdens de plechtigheid een Vredeslied en het Prinsenbeeks volkslied ten gehore gebracht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto’s Prinsenbeek Nieuws;       Zie ook het artikel over overdracht, klik op:   Prinsenbeek Nieuws

 


SCHILDERIJEN TON VAN DE LAAR

In deze expositie ziet u een selectie uit de eigentijds impressionistische werken geschilderd in de laatste 25 jaar. Ton werd geboren in Eindhoven en woont sinds 2014 in Prinsenbeek samen met zijn Hanneke. Zijn voorliefde voor de schilderkunst kwam voort uit een tekenaanleg die hij al jong tentoon spreidde, zijn oorspronkelijke hobby fotografie en uit zijn loopbaan in de behang. Door de nauwe samenwerking met de artistieke mensen werd de drang te gaan schilderen aangewakkerd.

Omstreeks 1990 begon hij na jaren van lessen met veel passie en gevoel vrij te schilderen. Hij wilde op een spontane wijze de essentie van het onderwerp weergeven. Vooral organische vormen, figuur en kop trokken hem aan.

Ton reisde veel, waardoor vele schilderijen ontstonden in acryl en olieverf over o.a. natuur (landschap, bloemen, koraal), maatschappij (freedom), muziek, culturen, dans en sport. En niet te vergeten zijn geliefde Bali waar hij vaak verbleef samen met zijn vrouw, maar ook na haar plotseling overlijden in 1998. Zijn gevoel in de daarop volgende periode gaf hij weer in de serie ‘De dood voorbij’. Recent schilderde hij nog een serie over de onder water wereld, met name het koraal dat hij in de omgeving van Bali zelf mocht aanschouwen.

Momenteel werkt hij aan een nieuwe serie ‘soft impressions’ een techniek waarmee hij zijn gevoel nog beter tot uitdrukking kan brengen. (www.tonvandelaar.nl)

TEXTIELKUNST RIA BRASPENNING

Ria Braspenning is geboren en getogen als oudste van 6 kinderen op “de Peperhoeve” in de Beeksestraat in Prinsenbeek. Opgegroeid op de boerderij, waar hergebruik (nu vintage genoemd) de normaalste zaak van de wereld was. Dat stimuleert het creatief denken en handelen. Weggooien kon altijd nog.

Als kind kwam zij in aanraking met haar buurmeisjes de naaisters Marie en To de Nijs. Zij stonden aan de wieg van haar passie voor textiel. Al ruim 15 jaar werkt zij met textiel als kunstvorm, waarvan de laatste jaren als fulltime kunstenaar. Textiel is haar gereedschap om gevoelens en ervaringen vorm te geven. Daarmee kan zij zich het beste uitdrukken.

Zoals gras of water niet gaat over mooi of lelijk en muziek over gevoel en klankgaat, gaat het haar om het beeld dat zij wil oproepen en doorgeven. Haar werk gaat over herinneren (memento) en hergebruik. Zij interpreteert sporen en fragmenten in haar werk. Dicht bij haarzelf en universeel herkenbaar.

Zij maakt actief deel uit van TeXperanto en StALcollectief en is lid van SteekPlus en ViltKontaktGroep. Ze exposeert regelmatig in binnen en buitenland. (www.Texperia.nl)

DSC06553DSC06554DSC06557DSC06555DSC06560DSC06561DSC06552DSC06562DSC06563DSC06565DSC06566DSC06567DSC06570DSC06572DSC06576DSC06585

 

 

 

 

 

 

 


LEDENVERGADERING 8 MAART 2017

In de door bijna 100 leden bezochte ledenvergadering in zaal Marktzicht kwamen de financiële stukken van 2016 en 2017 aan de orde alsmede het jaarverslag over 2016. Deze werden zonder problemen door de vergadering vastgesteld. Wijnand Bouman werd herkozen in het bestuur.

De voorzitter voorspelde een moeilijk jaar voor wat betreft het museum. Op de huidige locatie aan de Vijverstraat zijn plannen voor de bouw van appartementen. Per 1 april 2017 eindigt zodoende het huurcontract en wordt dit van maand tot maand verlengd. Gezien het grote bezoekersaantal is er alle reden om het museum te behouden. Gelukkig is er een mogelijk alternatief gevonden aan de Brielsedreef. Het is dan ook de bedoeling om in de loop van dit jaar het museum te verhuizen. Hij benadrukte dat dit een nogal omvangrijke klus is die veel extra drukte en inspanning met zich brengt. De besprekingen zijn nog niet afgerond en de vergunningen nog niet verleend, maar het gevoel dat het gaat lukken overheerst. De vereniging immers bloeit en wordt gesteund door veel vrijwilligers en sympathisanten.

DSC06461DSC06462

 

 

 

Na afloop van de vergadering genoot iedereen van een ouderwets sfeervol optreden van “Goei Volluk”.

DSC06471DSC06472DSC06475DSC06481DSC06482DSC06489DSC06494DSC06495DSC06496DSC06498DSC06499DSC06504

 

 

 

 

 

 


EXPOSITIE “BEEKSE NEGOTIE”  5 februari 2017

Deze expositie is gebaseerd op het in 2002 bij onze heemkundekring verschenen en door Kees Nagelkerke samengestelde boek “Beekse Negotie” over de geschiedenis in woord en beeld van het winkelbestand van Beek in de periode 1945-1950.

De expositie laat een serie prachtige foto’s zien over de 51 winkels die er halverwege de vorige eeuw in Prinsenbeek waren. Velen daarvan zijn de in loop der jaren verdwenen. Een stuk Beekse nostalgie voor iedereen die wel eens met weemoed terugdenkt aan die tijd of zich ook die tijd herinnert. Maar ook voor de nieuwe of jongere Bekenaren die wel eens willen zien hoe het ging bij lokale middenstand.

DSC06390DSC06391DSC06396DSC06398DSC06402DSC06404DSC06405DSC06409DSC06411DSC06413DSC06414DSC06419

 

 

 

 

 

 


“DIALECT VERDWIJNT NIET, MAAR VERANDERT!!”

Dat was de boodschap van Prof. Dr. Jos Swanenberg tijdens de afgelopen woensdag, 1 februari 2017, in Museum de Rijf gehouden lezing over dialect. Net als de Nederlandse taal steeds verandert is dit ook het geval voor wat het dialect betreft.  Ook maakte hij aan de ruim 60 toehoorders duidelijk dat een dialect een aparte taal met een eigen grammatica en klankkleur is en als taal niet onderdoet voor het Algemeen Beschaafd Nederlands oftewel tegenwoordig het Standaardnederlands genoemd. Het grote verschil zit hem voornamelijk in het feit dat het dialect een spreektaal is en geen schrijftaal.

Lange tijd werd dialect als minderwaardig, plat en boers beschouwd, maar dit is geheel ten onrechte. Het is vaak de eigen gêne die dit in de hand heeft gewerkt en nog werkt. Hij benadrukte dat we trots moeten zijn op ons dialect en dat we ondanks dat we bijv. als geboren en getogen Brabanders denken goed Nederlands te spreken, we elders toch altijd herkenbaar zullen blijven als een Brabander. Het Bikse dialect van meer dan 50 jaar geleden wordt weinig meer gesproken, maar het is wel van belang dat dit stukje cultureel erfgoed wordt gekoesterd en vastgelegd. Als heemkundekring is dit al gedaan door het boekje “BIKSE PRAOT”.

Maar in samenwerking met het Stadsarchief Breda wordt er op dit moment ook het project “BUURTBANK” verder ontwikkeld. Hierbij worden verhalen van inwoners op film vastgelegd, zodat ze voor de toekomst bewaard blijven.

Op deze avond nam dan ook de geboren en getogen Bekenaar, oud-garagehouder, Jan Taks als eerste plaats op die bank en werd geïnterviewd door Jos Swanenberg. Jan vertelde op een aanstekelijke wijze in het Biks dialect o.a. over zijn belevenissen en hoe het er vroeger aan toe ging.

Bij de door de heemkundekring georganiseerde komende buurtmiddagen in juli en augustus zal de Buurtbank ook aanwezig zijn.

Een mooie avond waarop de aanwezigen heel voldaan en ook gerustgesteld op terugkijken.

DSC06365DSC06358 - versie 2DSC06361DSC06364DSC06367DSC06386DSC06379DSC06389

 

 
 
 
 
 

VRIJWILLIGERSBIJEENKOMST 8 JANUARI 2017

Het bestuur van de heemkundekring heeft alle vaste vrijwilligers aan het begin van het nieuwe jaar van harte welkom geheten in de Rijf om hen te bedanken voor hun belangeloze inzet voor onze vereniging. Onder de muzikale tonen van Wim en Greet, heerlijke oliebollen van Wijnand en daarbij natuurlijk koffie/thee, glühwein en een hapje was het een gezellige ochtend.

DSC06305DSC06306DSC06309DSC06311DSC06314DSC06315DSC06325DSC06331DSC06333DSC06335DSC06336DSC06339DSC06351DSC06352DSC06354