JAARVERSLAGEN


JAARVERSLAG 2016

-Het bestuur

De algemene ledenvergadering op 2 maart 2016 werd bezocht door 89 leden. Thea Martens nam in deze vergadering afscheid als bestuurslid. Zij blijft wel de ledenadministratie en de Klepelverspreiding verzorgen. Haar taak als vrijwilligerscoördinator wordt overgenomen door Carla Nooren.

De bestuurssamenstelling was in 2016 als volgt: voorzitter: Ad Van Melis, secretaris: Ria de Beer, penningmeester: Wijnand Bouman, vice-voorzitter/lid: Pim Monné en lid: Jan Rabelink.

In 2016 hebben 10 bestuursvergaderingen plaatsgevonden.

-Activiteiten per maand

Januari
3 januari wordt voor 50 vrijwilligers een gezellige nieuwjaarsbijeenkomst verzorgd.
20 januari geeft Dhr. Drs. Theo Fransen voor 21 personen een lezing over carnaval.
Maart
Rien Vermaire sluit de algemene ledenvergadering af met zijn betoog: “Ouwer worre, ge mot er om laache”.
18 maart neemt een team deel aan de Beekse quiz.
April
13 april is er de tweejaarlijkse introductie-avond voor nieuwe leden (13 personen).
Mei
9 mei ontvangen we van de RABOclubkas campagne € 429 voor Museum de Rijf en € 399 voor Vereniging “OP DE BEEK”.
25 mei komen 115 personen naar De Rijf om te luisteren naar de cabareteske lezing “Dien Tien” van Anton Joosen over zijn jeugd in de Zanddreef.
Juni
25 juni is de jaarlijkse heemreis “Dubbel genieten” met 98 leden. We bezoeken het Boerenbondsmuseum in Gemert en de Bavaria-bierbrouwerij in Lieshout.
Juli/Augustus
In de zomermaanden is er 4 keer gebuurt o.l.v. Wout Timmers.

2 juli is er voor de vrijwilligers in het kader van ons 20-jarig bestaan een barbecue.
September
18 september staan we met een kraam op de jaarmarkt van het Biks Blaosfestijn
25 september vieren we het 20-jarig bestaan van heemkundekring “Op de Beek” met een middag- en een avondvoorstelling in de Drie Linden voor totaal 503 leden. Onze voorzitter vertelt de geschiedenis van onze vereniging. Er is een optreden van koor Nootwaar. Het eerste in een reeks van drie boeken over het landgoed Boschdal; “Een lady op Boschdal” wordt met een film gepresenteerd. Ondertussen wordt verder gewerkt aan dit project.

Oktober
4 oktober start in samenwerking met het Stadsarchief Breda en de kringen de Oranjeboom, Engelbrecht van Nassau en Paulus van Daesdonck een uit 4 avonden bestaande auteurscursus met 30 deelnemers.

November
16 november nemen we met een team deel aan de regioquiz van het Brabants Heem in Hoeven. We wonnen de originaliteitsprijs. De voorzitter kreeg een grote droge worst
omgehangen, die ter plaatse is genuttigd.

–Museum “De Rijf”
In 2016 bezoeken 2403 mensen ons museum. Er zijn 10 openstellingen, 6 rondleidingen en er worden 12 groepen van basisscholen uit Prinsenbeek en Breda ontvangen.

Er zijn diverse wisselexposities: Blikskes en Trommeltjes; Schilderij “Oud Prinsenbeek”van Jan Machielsen; Foto-expositie huizen Prinsenbeek-Zuid; Expositie van: werken van Joost van den Hoven; Expositie 50 jaar BAK; Expositie: “ Een schitterende Kerst “ met werkstukken van leerlingen van basisschool De Griffioen.
Op 24 april deed de Rijf dienst als startpunt voor De Kunstroute.

Op 12 juni vond het lente-en schaapscheerderfeest plaats met demonstraties van allerlei handwerk/ambacht-vaardigheden.
Ons museum doet de laatste jaren ook dienst als stemlocatie bij verkiezingen en als startpunt voor de jaarlijkse Wielerronde.

Er zijn opslagruimten aan Grintweg 9 en aan de Brielsedreef 39
Daar we halverwege het jaar bericht kregen van de gemeente Breda, dat de huur van de Rijf per 1-4-2017 wordt opgezegd, is er veel overleg geweest om een passende oplossing te vinden om een doorstart van ons museum mogelijk te maken.

–Publiciteit

Ons periodiek “De Klepel” is ook dit jaar weer 4 maal verschenen. Wekelijks activiteiteninformatie is er in het wijkblad Modern Prinsenbeek.

Geregeld via de website Prinsenbeeknieuws en de regionale media. Actuele informatie geschiedt via de website www. hk-opdebeek.nl.

–Archieven

Een groep vrijwilligers is dit jaar verder gegaan met het inventariseren en toegankelijk maken van de grote verzameling archiefstukken, bibliotheek, media en foto’s.
Carla Nooren houdt de knipselkrant bij.

–Vredeskapel
Onder leiding van onze vereniging wordt afwisselend met de drie basisscholen de vredeskapel aan de Kapelstraat onderhouden en schoongemaakt. Op 10 mei 2016 vond voor de eerste maal een officiële overdracht plaats van de ene school aan de andere door middel van een bord met de tekst: “Wij houden de Vredeskapel in ere”.
Ook werd de Kroningsboom op de Markt onderhouden.

–Burgst

Er waren dit jaar weer vier door onze gidsen begeleide rondwandelingen op Landgoed Burgst.

–Ledenbestand

Wij kijken terug op een jaar met diverse activiteiten, het ledenbestand is nagenoeg gelijk gebleven. 1 januari hebben we 561 leden; op 31 december zijn dat er 559.

Dank aan alle leden, die zich hebben ingezet om van 2016 een succesvol jaar te maken. Speciale dank aan onze meer dan 50 vaste vrijwilligers. Het bestuur waardeert hen voor al het werk, dat zij ons, met veel inzet en enthousiasme, uit handen nemen.

Jaarverslag door Ria de Beer-Bastiaansen, · secretaris HKK “Op de Beek” , maart 2017.

 

 

Voor het overzicht van activiteiten in 2015, klik op:   Jaarverslag 2015

Voor het overzicht van activiteiten in 2014, klik op:   Jaarverslag 2014

Voor het overzicht van activiteiten in 2013, klik op:    2013 JAARVERSLAG

Voor het overzicht van activiteiten in 2012, klik op:    2012 HKK JAARVERSLAG 2012