ACTUEEL


 MUSEUM DE RIJF (Brielsedreef 39A) is OPEN

met EXPOSITIE

“VOLG HET SPOOR VAN 80 JAAR SCOUTING THOMAS MORE”

4 maart 2018 van 13.30 tot 16.30 uur 

Op 1 oktober 1938 werd de Scouting-groep Thomas-More opgericht door de toenmalige kapelaan Thomas. Dit is overigens niet de Thomas More waar de groep zijn naam aan te danken heeft, maar een Engelse heilige. Maar wellicht heeft de naam van de kapelaan wel een rol gespeeld in de keuze voor deze naam voor de groep.

De groep begon met de activiteiten op de Welpenweide aan de Postbaan. In 1949 kon het clubgebouw De Looi aan de Kapelstraat (hoek Kapelstraat/Kapittelhof) worden betrokken. In 1976 moest de Looi zijn deuren sluiten. Samen met de gemeente Prinsenbeek heeft de vereniging met de toenmalige bestuurders en door de inzet van vele vrijwilligers het huidige pand De Sjorring aan het Moleneind gerealiseerd. Het werd in 1981 in gebruik genomen. De Sjorring heeft in 2004/2005 een ingrijpende verbouwing ondergaan. Met een volledig nieuwe zaal werd het gebouw 50% vergroot.

De vereniging Scouting Thomas-More is met zijn 80 jarig bestaan één van de oudste verenigingen van Prinsenbeek en heeft al vele Bekenaren een fijne en memorabele tijd bezorgd. Het is een gezonde vereniging met ongeveer 215 jeugdleden en ongeveer 80 vrijwilligers. De vereniging viert dit jaar dus haar 80 jarig jubileum. 

De expositie is te zien op de zondagen 4 maart, 8 april en 6 mei, telkens van 13.30 tot 16.30 uur en bovendien op zaterdag 14 april tussen 13.00 en 16.00 uur.

 


 

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING

 woensdag 7 maart 2018 om 19.30 uur

Zaal Marktzicht aan de Markt in Prinsenbeek

 De agenda is als volgt: 

 1.         Opening door de voorzitter.
 2.         Notulen algemene ledenvergadering 8 maart 2017.
 3.         Ingekomen stukken en/of mededelingen.
 4.         Jaarverslag 2017 van de secretaris.
 5.         Financieel verslag 2017 van de penningmeester.
 6.         Benoeming leden kascommissie.
 7.         Begrotingen 2018.
 8.         Bestuursverkiezing. Het bestuur stelt herbenoeming voor van Ria de Beer en Pim Monné. Eventuele voordrachten voor een nieuwe bestuurskandidaten kunnen vóór aanvang van de vergadering door tien leden en een instemmingsverklaring van de kandidaat worden ingediend.
 9.         Activiteitenplan 2018.
 10.         Rondvraag.
 11.         Sluiting.

De bijbehorende stukken worden vanaf ongeveer half februari 2018 op onze website www.hk-opdebeek.nl gepubliceerd en liggen een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage.

Voor informatie over de agenda kunt u contact opnemen met de secretaris Ria de Beer, Westrikseweg 26, 4839 AS Breda, tel. 076-5212405 e-mail: hkopdebeek@ziggo.nl.

PAUZE

Na de pauze een optreden van de groep “’T KUMT VANEIGES”

De groep bestaat uit 6 zangers en 2 muzikanten met een programma van Brabantse dialectliedjes, herkenbare smartlappen en oergezellige meezingliedjes die op een echte Brabantse gezellige manier aan elkaar gepraat worden. Hun optreden is een genot om naar te luisteren maar ook zeker lekker om mee te zingen. Een avond met ‘t Kumt Vaneiges is een avond vol vrolijke droefenis!

(Deze groep komt in plaats van de in de laatste Klepel vermelde groep “Boekels Kwartierke”).

Alleen voor leden!!


 

Op 9 MAART 2018 VERSCHIJNT de door NANNIE VAN BERKUM geschreven BIOGRAFIE van

LOUISE STRATENUS (1856-1908), EEN SCHRIJVENDE FREULE

uitgave Heemkundekring Op de Beek

omslag Petra Cornelisse 

mogelijk gemaakt door dhr. A. Roobol

Louise Stratenus was een freule die (heel veel) schreef, en wel ‘om den brode’. Dat was in die tijd niet zo gebruikelijk in haar kringen. Haar familie nam haar dit dan ook niet in dank af. Een huwelijk zat er voor haar niet in, hoewel dat bijna plaatsvond. Rond Breda, waar ze vaak was, kwam ze Charles van der Borch van Verwolde tegen, van het landgoed Hondsdonk, in de buurt van Chaam, en op hem werd ze hopeloos verliefd. Toch ging het huwelijk op het laatste moment niet door.

Haar keuze viel – ondanks haar voorliefde voor huwelijk en een eigen gezin – uiteindelijk weer op de literatuur. Ze schreef haar hele leven lang, van jongs af aan trouwens. Duizenden pagina’s heeft ze volgeschreven, nagekeken, drukproeven bezien en laten drukken. Daarmee kon ze in haar bestaan voorzien, zonder dat ze haar moeder en (stief)vader ‘op kosten’ joeg. In haar tijd werd ze veel gelezen, tegenwoordig is ze zo goed als vergeten.

Goed met geld omgaan lag ook niet helemaal in haar aard – haar vader leek dat ook niet te kunnen – dus het gevaar van faillissement lag op de loer, waardoor ze vluchtte naar Engeland. Niet alleen, haar hartsvriendin Catharina Alberdingk Thijm ging met haar mee en samen probeerden ze de financiële perikelen op te lossen.

Zo zijn er allerlei bijzonderheden van dit (korte) leven van Louise Stratenus verzameld en in een boek verwerkt.

De presentatie van dat boek vindt plaats op 9 maart a.s., in het Princenhaags Museum. In Princenhage immers – om precies te zijn op Haagsche Markt 22 – woonde Louise uiteindelijk en daar stierf ze ook. Ze ligt begraven op het protestantse deel van de Princenhaagse begraafplaats Haagveld  waar je haar goed onderhouden graf nog steeds kunt bezoeken.

Het boek is na 9 maart a.s. te koop in de boekhandel, bij het Princenhaags museum en in onze winkel.

 

In samenwerking met het Princenhaags Museum is er ter gelegenheid van het verschijnen van dit boek een aan Louise Stratenus gewijde

EXPOSITIE in het PRINCENHAAGS MUSEUM, Haagweg 334, Breda

op zondag 11 maart en zondag 8 april 2018 telkens van 13.00 – 17.00 uur

 

LEZING in het PRINCENHAAGS MUSEUM over LOUISE STRATENUS

door Nannie van Berkum

op vrijdag 6 april om 19.30 uur 

Louise Stratenus is de schrijfster van o.a. ‘Lindendaal’, een boeiende geschiedenis, die zich afspeelde rond het landgoed Boschdal in de 19e eeuw. De hertaalde versie van het boek “Lindendaal” zal in het kader van het driedelige Boschdalboekproject (de romans “Een Lady op Boschdal”, “Lindendaal” en als laatste de werkelijke familiegeschiedenis) in het najaar van 2018 door onze heemkundekring worden uitgegeven.

 


 

ZILVEREN DRAAGINSIGNE BRABANTS HEEM voor RIJF-PROJECTLEIDER WIJNAND BOUMAN

Tijdens de heropening van Museum de Rijf op zaterdag 9 december 2017, heeft de regio-voorzitter van het Brabants Heem de heer Ad Jacobs, Rijf-projectleider Wijnand Bouman de zilveren draaginsigne opgespeld en de daarbij behorende oorkonde uitgereikt. Wijnand verdient deze vanwege zijn grote inzet voor het Rijf-project en 18-jarig bestuurslidmaatschap/penningmeester van ons heem.

Wijnand was hiermee zeer ingenomen en sprak zijn dank uit. Het siert hem dat hij die dank ook meteen koppelde aan het feit dat hij dit project alleen heeft kunnen realiseren door de uitermate goede samenwerking met iedereen die aan het project heeft medegewerkt.

 


“DE BUURTBANK”

In samenwerking met het Stadsarchief Breda wordt het project “BUURTBANK” ontwikkeld. Hierbij worden verhalen van inwoners over het leven vroeger en over speciale gebeurtenissen op film vastgelegd, zodat ze voor de toekomst bewaard blijven. 

Onderstaande film laat zien hoe de geboren en getogen Bekenaar, oud-garagehouder, Jan Taks, als eerste in Museum De Rijf op die bank plaats nam en op een aanstekelijke wijze in het Biks dialect vertelt over zijn belevenissen en hoe het er vroeger aan toe ging.

Jan werd geïnterviewd door Prof. Dr. Jos Swanenberg, bijzonder hoogleraar ‘Diversiteit in taal en cultuur’ aan de Universiteit van Tilburg en adviseur bij de stichting Erfgoed Brabant in ‘s-Hertogenbosch.

 


 

EEN LADY OP BOSCHDAL

lady-in-boschdal-omslag-2

Tekeningen: Jan Tankink 

UNIEK EN  WAAR GEBEURD VERHAAL OVER DE ERVARINGEN VAN EEN ENGELSE DAME BIJ HAAR BEZOEK AAN BEEK IN 1864

Zouden ze flegmatisch zijn? Zou er misschien een knappe ongetrouwde neef tussen zitten? Of zou het waar zijn wat Voltaire schreef, dat hij in Nederland niets anders zag dan canaux, canards en canaille (kanalen, eenden en tuig)? Dat vroeg Alma zich af toen ze zich gereedmaakte voor een logeerpartijtje bij haar Nederlandse familie op kasteel Boschdal in Beek.

Achter deze Alma verschuilt zich de Engelse schrijfster Mrs. Harriet Margaret Anne Traherne. Over haar logeerpartij schreef zij eind 19e eeuw het boek “A summer in a Dutch country house” dat later in het Nederlands werd vertaald onder de titel “Een zomer op een Nederlandsch buiten”. Dit boek is al een eeuw lang niet meer verkrijgbaar en wij hebben met moeite nog slechts een exemplaar weten te vinden. Het werd dus hoog tijd om met dit historisch en uniek pareltje Beeks verleden aan de slag te gaan, want het geeft een schat aan informatie over het wel en wee van Bekenaren uit die tijd.

Onze plaatsgenoot Petra Cornelisse heeft het aangedurfd om dit boek naar leesbaar Nederlands en hedendaags taalgebruik om te zetten en met een mooi lezenswaardig resultaat.  Aan het boek werkten verder nog mee: Nannie van Berkum en Sjoerd Eeftens. Dankzij de voetnoten wordt ook achtergrondinformatie over de historische context van sommige zaken verschaft.

Onze plaatsgenoot Jan Tankink geeft met een flink aantal prachtige tekeningen de sfeer van die tijd weer.

Mrs. Traherne’s beschrijving van de – voor die tijd enerverende – reis vanuit Engeland naar en de belevenissen op kasteel Boschdal brengt ons terug naar het leven en de gewoontes van de adellijke familie van Aylva-Rengers – van Bylandt in de 2e helft van de negentiende eeuw.  Het is bijzonder hoe scherp zij met veel Engelse vooroordelen haar omgeving observeert. Omdat alles ook nieuw voor haar is, schrijft ze in alle details de normaalste gebruiken op. Dit is wat het boek zo sterk maakt. Met verwondering zien we dus hoe beperkt dat leven was en maken we kennis met het dorp Beek en zijn bewoners van meer dan een eeuw geleden. Het geeft een kijkje in het verleden en een wereld die ons onwerkelijk voorkomt.

Het boek is gepresenteerd tijdens de jubileumviering van 20 jaar Heemkundekring “OP DE BEEK” op zondag 25 september 2016. 

Het is te koop voor € 18,– in Museum DE RIJF tijdens openingsdagen en in de boekhandels Primera (Markt) en In the Mood (Groenstraat).


 

 

NIEUWSBRIEF en E-MAILADRES

Aan leden waarvan bij ons het emailadres bekend is, wordt digitaal een nieuwsbrief verzonden. Als u deze ook wilt ontvangen neem dan even contact op met onze ledenadministratie (tel. 5413672 of gtmartens@ziggo.nl).

 


BOSSERS TWEEWIELERS steunt lokale verenigingen met een bijzondere actie

en stort 5% van het totale aankoopbedrag, gedaan onze leden, terug op de bankrekening van onze vereniging!

Deze actie loopt van 1 maart 2017 t/m 28 februari 2018. Alle aankoopbewijzen van de producten die onze leden gedurende dit actiejaar aanschaffen bij Bossers Tweewielers, worden door de heemkundekring verzameld. Aan het einde van de looptijd van de actie tellen we alle aankoopbedragen op en wordt er 5% van het totaalbedrag teruggestort op de bankrekening van onze vereniging.