ACTUEEL


 MUSEUM DE RIJF HEROPEND

BRIELSEDREEF 39A

Afgelopen zaterdag 9 december 2017 was het dan zover. Na anderhalf jaar keihard werken door veel vrijwilligers kon voorzitter Ad van Melis aan loco-burgemeester Alfred Arbouw het sein geven om het nieuwe museum te openen.

Daaraan ging natuurlijk een aantal toespraken vooraf, waarin alles wat met de heropening te maken had de revue passeerde. Allereerst natuurlijk de moeilijke weg van het zoeken naar een nieuwe locatie, dan de zorgen om de financiële consequenties van een verhuizing en natuurlijk het vele werk dat gepaard gaat met het ombouwen van een varkensstal naar een museum.

Maar bovenal klonk het geluid van het succes van deze verhuizing, de grote dank aan de vrijwilligers, sponsors en subsidieverleners. Ook de heer Arbouw sprak met respect over de grote inzet van de vele vrijwilligers en benadrukte dat dit project bijna uniek is zijn soort en zeker te danken is aan de enorm sterke sociale structuur van ons dorp.

De actie “Rijven voor de Rijf” bracht ruim € 9.000,– op met enkele royale giften van o.a. het dorpsplatform/gemeente Breda en de Stichting Kringloop Oud Papier Prinsenbeek. En dat geld is zo te zien heel goed besteed.

De opening was op zich al een mooie happening. De laatste vracht van de verhuizing werd op een paardenwagen het erf van de boerderij opgereden. Maar niet nadat de eigenaar van de boerderij Jan Smits de heemkundekring met het openen van het hek welkom had geheten en een lint werd doorgeknipt. De op de verhuiswagen gezeten Rijf-projectleider Wijnand Bouman bracht ook de symbolische sleutel van het museum mee en overhandigde die aan de voorzitter.

Nadat in de voor het museum geplaatste feesttent de toespraken waren gehouden vroeg de voorzitter voor de ingang van het museum de heer Arbouw om  met de sleutel het museum te openen. De wethouder gaf hieraan graag gevolg en opende onder luid applaus de deur. Vervolgens kon het glas geheven worden op het succes.

Er is weer een mooie plek ingeruimd voor “Markt in miniatuur”, een maquette die de kom van de Beek in de eerste helft van de vorige eeuw weergeeft. Verder ziet u er natuurlijk veel over de geschiedenis van de Beek, een aantal historische taferelen en heel veel oude spulletjes van vroeger. Ook diverse oude handwerken zoals weven, spinnen enz. kunt u zien beoefenen. En wil je even uitrusten en bijpraten dan is er de huiskamer, waar je gezellig een kopje koffie/thee kunt drinken onder de schouw bij de plattebuiskachel. In de winkel zijn natuurlijk ook weer allerlei leuke Bikse cadeautjes te koop.

Afgelopen weekend mocht het museum al bijna 375 bezoekers verwelkomen, die allemaal hun bewondering niet onder stoelen of banken staken. Velen zijn van mening dat het allemaal nog mooier is dan in de Vijverstraat. Wat er allemaal voor werk verzet is, was goed te zien in de foto-overzichtstentoonstelling “Van stal naar museum”.

U heeft zeker iets gemist als u nog niet geweest bent, maar wij heten u natuurlijk van harte welkom tijdens de volgende openstelling op

zondag 7 januari 2018 van 13.30 tot 16.30 uur

met de foto-overzichtstentoonstelling “VAN STAL NAAR MUSEUM”

-toegang is gratis-

 

De heropening is mede tot stand gekomen door de fantastische medewerking van vele vrijwilligers, sponsors en donateurs.

WIJ BEDANKEN de VRIJWILLIGERS:

boven: Jozef Roelands, Jos Bulkmans, Ad Machielsen

midden: Jan Smits, Jan Langen, Jan Joosen, Ad Matijsen, Carla Nooren, Annie Watzeels

onder: Anton van Oerle, Wijnand Bouman

WIJ BEDANKEN DE SPONSORS:

CB CARON zand&grind/recycling (granulaat), Stukadoorsbedrijf A. v.d. Berg (MP75), Bart van den Oord Hoveniers (kraan), PRAXIS (korting), Henk Schoenmakers (aanhangwagen), VION FARMING (Rien Jansen) (hapjes), DE GRAAF CONSTRUCTIE BV (constructies), Schildersbedrijf Anton Aarts, Ponyclub ONS GENOEGEN (parkeerterrein), Jan Heijnen (vervoer), DORPSPLATFORM PRINSENBEEK/GEMEENTE BREDA (subsidie), Stichting KRINGLOOP OUD PAPIER PRINSENBEEK (donatie), Gerrit Verhoeven (vervoer), Ad Roovers Verhuur B.V. (tent).

WIJ BEDANKEN DE VELE GEVERS IN DE ACTIE “RIJVEN VOOR DE RIJF”

 

 

ZILVEREN DRAAGINSIGNE BRABANTS HEEM

voor

RIJF-PROJECTLEIDER WIJNAND BOUMAN

 

Zaterdagmiddag heeft, tijdens de heropening van Museum de Rijf, de regio-voorzitter van het Brabants Heem de heer Ad Jacobs, Rijf-projectleider Wijnand Bouman de zilveren draaginsigne opgespeld en reikte de daarbij behorende oorkonde uit.

Wijnand verdient deze vanwege zijn grote inzet voor het Rijf-project en 18-jarig bestuurslidmaatschap/penningmeester van ons heem.

Wijnand was hiermee zeer ingenomen en sprak zijn dank uit. Het siert hem dat hij die dank ook meteen koppelde aan het feit dat hij dit project alleen heeft kunnen realiseren door de uitermate goede samenwerking met iedereen die aan het project heeft medegewerkt.

Van harte proficiat, Wijnand!

 

 


 

LEZING door TOON van MIERT

GENEZING OF HULP? DAAR WAREN (ZIJN) HEILIGEN VOOR”

(Bedevaart)heiligen in de omgeving van Breda)

 op WOENSDAG 31 JANUARI 2018  om 19.30 uur

 in de AULA van BASISSCHOOL DE HORIZON, KAPELSTRAAT 44

Toon van Miert houdt zich al heel lang bezig met deze heiligen en laat u er vanavond kennis mee maken.

In de eerste helft van de vorige eeuw was Dorst de grootste bedevaartplaats van Brabant. Uit heel de provincie kwamen gelovigen om door de heilige Marcoen genezen te worden of gespaard te blijven van keelziekten of koningszeer. ‘Maaikes Dorst’ werd druk bezocht en was voor de jongens en meisjes van die tijd een mooie gelegenheid om elkaar te leren kennen. Bedevaarten en kermissen leenden zich daar uitstekend voor.

Jonge meisjes trokken naar Sint-Anneke in Molenschot voor een manneke en hun getrouwde zussen vroegen aan de moeder van Maria om een snelle zwangerschap en een gelukkig gezinsleven.

De bedevaart naar de heilige Antonius Abt in Chaam was vooral in de boerenkringen populair. De in ruige pij geklede en van een weelderige baard voorziene heilige zorgde ervoor dat het vee gespaard bleef van besmettelijke ziekten en de mensen van Antoniusvuur.

Jacobus de Meerdere in Galder zet pelgrims op weg naar Santiago de Compostella. Galder is niet zozeer een bedevaartsoord, als wel de plaats vanwaar pelgrims naar Santiago de Compostella vertrekken.

Wat is er overgebleven van die bedevaarten? Het leven van de heiligen is interessant, maar het is toch vooral boeiend om te zien hoe zij in de kunst zijn uitgebeeld. Aan welke attributen zijn zij te herkennen, welke levensfasen waren voor kunstenaars door de eeuwen heen zo inspirerend dat ze die vaak uitgebeeld hebben en hoe zijn ze aan hun vaak dramatisch einde gekomen. Nee, gemakkelijk hebben zij het in hun leven niet altijd gehad, maar zij waren sterk in hun geloof en zeker van een mooie beloning in de hemel.

Toegang voor leden gratis en voor niet-leden € 2,50.


 

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING

 woensdag 7 maart 2018 om 19.30 uur

Zaal Marktzicht aan de Markt in Prinsenbeek

 De agenda is als volgt: 

 1.         Opening door de voorzitter.
 2.         Notulen algemene ledenvergadering 8 maart 2017.
 3.         Ingekomen stukken en/of mededelingen.
 4.         Jaarverslag 2017 van de secretaris.
 5.         Financieel verslag 2017 van de penningmeester.
 6.         Benoeming leden kascommissie.
 7.         Begrotingen 2018.
 8.         Bestuursverkiezing. Het bestuur stelt herbenoeming voor van Ria de Beer en Pim Monné. Eventuele voordrachten voor een nieuwe bestuurskandidaten kunnen vóór aanvang van de vergadering door tien leden en een instemmingsverklaring van de kandidaat worden ingediend.
 9.         Activiteitenplan 2018.
 10.         Rondvraag.
 11.         Sluiting.

PAUZE

De bijbehorende stukken worden vanaf ongeveer half februari 2018 op onze website www.hk-opdebeek.nlgepubliceerd en liggen een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage.

Voor informatie over de agenda kunt u contact opnemen met de secretaris Ria de Beer, Westrikseweg 26, 4839 AS Breda, tel. 076-5212405 e-mail: hkopdebeek.nl.


 

“DE BUURTBANK”

In samenwerking met het Stadsarchief Breda wordt het project “BUURTBANK” ontwikkeld. Hierbij worden verhalen van inwoners over het leven vroeger en over speciale gebeurtenissen op film vastgelegd, zodat ze voor de toekomst bewaard blijven. 

Onderstaande film laat zien hoe de geboren en getogen Bekenaar, oud-garagehouder, Jan Taks, als eerste in Museum De Rijf op die bank plaats nam en op een aanstekelijke wijze in het Biks dialect vertelt over zijn belevenissen en hoe het er vroeger aan toe ging.

Jan werd geïnterviewd door Prof. Dr. Jos Swanenberg, bijzonder hoogleraar ‘Diversiteit in taal en cultuur’ aan de Universiteit van Tilburg en adviseur bij de stichting Erfgoed Brabant in ‘s-Hertogenbosch.


FOTO’S UIT DE OUDE DOOS

Op de pagina “OUDE FOTO’S” op deze website zijn nieuwe (oude) foto’s geplaatst.

Heeft u aanvullende informatie over deze foto’s, herkent u iemand of weet u de plaats waar, of het jaar waarin de foto is gemaakt? 

Uw reactie graag naar Jan Rabelink jrabelink@ziggo.nl of 076-5413743 b.g.g. 06-29364200

 


 

EEN LADY OP BOSCHDAL

lady-in-boschdal-omslag-2

Tekeningen: Jan Tankink 

UNIEK EN  WAAR GEBEURD VERHAAL OVER DE ERVARINGEN VAN EEN ENGELSE DAME BIJ HAAR BEZOEK AAN BEEK IN 1864

Zouden ze flegmatisch zijn? Zou er misschien een knappe ongetrouwde neef tussen zitten? Of zou het waar zijn wat Voltaire schreef, dat hij in Nederland niets anders zag dan canaux, canards en canaille (kanalen, eenden en tuig)? Dat vroeg Alma zich af toen ze zich gereedmaakte voor een logeerpartijtje bij haar Nederlandse familie op kasteel Boschdal in Beek.

Achter deze Alma verschuilt zich de Engelse schrijfster Mrs. Harriet Margaret Anne Traherne. Over haar logeerpartij schreef zij eind 19e eeuw het boek “A summer in a Dutch country house” dat later in het Nederlands werd vertaald onder de titel “Een zomer op een Nederlandsch buiten”. Dit boek is al een eeuw lang niet meer verkrijgbaar en wij hebben met moeite nog slechts een exemplaar weten te vinden. Het werd dus hoog tijd om met dit historisch en uniek pareltje Beeks verleden aan de slag te gaan, want het geeft een schat aan informatie over het wel en wee van Bekenaren uit die tijd.

Onze plaatsgenoot Petra Cornelisse heeft het aangedurfd om dit boek naar leesbaar Nederlands en hedendaags taalgebruik om te zetten en met een mooi lezenswaardig resultaat.  Aan het boek werkten verder nog mee: Nannie van Berkum en Sjoerd Eeftens. Dankzij de voetnoten wordt ook achtergrondinformatie over de historische context van sommige zaken verschaft.

Onze plaatsgenoot Jan Tankink geeft met een flink aantal prachtige tekeningen de sfeer van die tijd weer.

Mrs. Traherne’s beschrijving van de – voor die tijd enerverende – reis vanuit Engeland naar en de belevenissen op kasteel Boschdal brengt ons terug naar het leven en de gewoontes van de adellijke familie van Aylva-Rengers – van Bylandt in de 2e helft van de negentiende eeuw.  Het is bijzonder hoe scherp zij met veel Engelse vooroordelen haar omgeving observeert. Omdat alles ook nieuw voor haar is, schrijft ze in alle details de normaalste gebruiken op. Dit is wat het boek zo sterk maakt. Met verwondering zien we dus hoe beperkt dat leven was en maken we kennis met het dorp Beek en zijn bewoners van meer dan een eeuw geleden. Het geeft een kijkje in het verleden en een wereld die ons onwerkelijk voorkomt.

Het boek is gepresenteerd tijdens de jubileumviering van 20 jaar Heemkundekring “OP DE BEEK” op zondag 25 september 2016. 

Het is te koop voor € 18,– in Museum DE RIJF tijdens openingsdagen en in de boekhandels Primera (Markt) en In the Mood (Groenstraat).


 

 

NIEUWSBRIEF en E-MAILADRES

Aan leden waarvan bij ons het emailadres bekend is, wordt digitaal een nieuwsbrief verzonden. Als u deze ook wilt ontvangen neem dan even contact op met onze ledenadministratie (tel. 5413672 of gtmartens@ziggo.nl).

 


SPONSORACTIE REISBUREAU DE PELIKAAN: AAN VAKANTIE TOE ????

BOEK EEN REIS BIJ REISBUREAU DE PELIKAAN IN DE GROENSTRAAT EN VERMELD DE NAAM VAN “HEEMKUNDEKRING OP DE BEEK”

Voor iedere tien boekingen voor een reis (hoe klein ook!!) waarbij onze naam vermeld wordt ontvangt onze heemkundekring een bedrag van € 500,00.
Deze actie loopt tot 31 december 2017.


BOSSERS TWEEWIELERS steunt lokale verenigingen met een bijzondere actie

en stort 5% van het totale aankoopbedrag, gedaan onze leden, terug op de bankrekening van onze vereniging!

Deze actie loopt van 1 maart 2017 t/m 28 februari 2018. Alle aankoopbewijzen van de producten die onze leden gedurende dit actiejaar aanschaffen bij Bossers Tweewielers, worden door de heemkundekring verzameld. Aan het einde van de looptijd van de actie tellen we alle aankoopbedragen op en wordt er 5% van het totaalbedrag teruggestort op de bankrekening van onze vereniging.