LID WORDEN

Voor € 20  per gezin per jaar steunt u Heemkundekring OP DE BEEK, ontvangt u ieder kwartaal het verenigingsblad De Klepel en kunt u deelnemen aan de activiteiten.

Voor aanmelding en opzegging neem contact op met onze ledenadministratie:  gtmartens@ziggo.nl of  076-5413672. 

 

NIEUWSBRIEF en E-MAILADRES

Aan leden waarvan bij ons het emailadres bekend is, wordt digitaal een nieuwsbrief verzonden. Als u deze ook wilt ontvangen neem dan even contact op met onze ledenadministratie (tel. 5413672 of gtmartens@ziggo.nl).


 

MUSEUM DE RIJF IN DE VIJVERSTRAAT GESLOTEN

Op donderdag (koningsdag) 27 april was het de laatste keer dat Museum de Rijf in de Vijverstraat geopend was. 

Aan de Brielsedreef 39 zal een nieuw museum De Rijf ontstaan. In die sfeervolle landelijke boerderijomgeving past een heemkundig museum als De Rijf. Er worden al grote plannen gesmeed en het belooft heel mooi en interessant te worden.

De komende tijd wordt gebruikt voor de verhuis van het museum naar deze dus al 3e locatie in Prinsenbeek.  Men is druk bezig met de voorbereidingen en wij hopen in het najaar de nieuwe “De Rijf” te kunnen openen. 


HEEMKUNDEKRING “OP DE BEEK”

is opgericht met de gemeentelijke herindeling in zicht op 18 september 1996.

Klik voor de korte introductiefilm     BLIK OP DE BEEK

Van oudsher geeft een (Prinsen)bekenaar op de vraag waar men woont als antwoord: “Op de Beek”. De vereniging heeft daarom voor deze zeer herkenbare naam gekozen. Het woord “heem” betekent huis of erf.

Waar staan wij voor:

Heemkunde is de kennis van de eigen woonomgeving -Prinsenbeek- vanuit zoveel mogelijk gezichtspunten en alles wat daarmee samenhangt. Het vastleggen van de geschiedenis en het behoud van het Prinsenbeeks eigen en cultuurhistorisch erfgoed zien wij als onze belangrijkste taak. Alles met het doel om de leefbaarheid en de gemeenschapszin van ons dorp te bevorderen.

Wat doen wij:

Naast activiteiten voor onze bijna 600 gezinsleden, zoals lezingen, muziekavonden en excursies geven wij het heemkundig kwartaalblad De Klepel uit. We geven heemkundige boeken/films/cd’s uit en houden vinger aan de pols bij nieuwe (o.a. bouwkundige) ontwikkelingen in Prinsenbeek. In Museum De Rijf verzorgen wij vaste en wisselexposities.

Klik voor meer informatie over Heemkundekring “OP DE BEEK”

Klik voor de geschiedenis van Prinsenbeek op Kroniek Prinsenbeek